22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda Corynebacterium minutissimum’a bağlı peritonit", Dervişoğlu, E., Z. Yumuk, B. Kalender, 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kongre Kitabı, P205, 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, (2011)
Tez:
Ulusal-
2) "Romatoid artrit ve psöriatik artiritte anti-CCP antikorları ile IgM ve IgG, IgA ve Romatoid faktör sıklığı", Yazıcı, A., Z.Yumuk, A. Cefle, Romatoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P0023, Romatoloji Kongresi, Antalya, (2011)
Tez:
Ulusal-
3) "Deneysel endoftalmide ankafert’ in etkinliği: Mikrobiyolojik, histopatolojik ve ultrastrüktürel inceleme", Suzan Tanıdır, Hande Etuş, Sibel Köktürk, Seyhun Solakoğlu, Zeki Yumuk, Tuğba Aydun., , TOD 43. Ulusal Kongresi, Antalya, (2009)
Tez:
Ulusal-
4) "Porgnostic value of pro-inflamatory/anti-inflammatory cytokine ratio and total inflammatory risk score in patients with unstable coronary artery disease", Kılıç, T., D. Ural, E. Ural, T. Şahin, Z. Yumuk, A. Agaçdiken, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu, , European Society of Cardiology Congress, Munich, vol. 25, P3043, Elsevier, (2008)
Tez:
Uluslararası-
5) "Genotyping of B.melitensis by rpoB gene analysis in Turkish isolates", Sayan, M., Z.Yumuk, O. Bilenoglu, S. Erdenlig, E. Yasar, A. Willke, , 5th European Meeting on Molecular Diagnostic, the Hague, the Netherlands, Abstract Book, P18, (2007)
Tez:
Uluslararası-
6) "Rifampicin resistance of B.melitensis by rpoB gene analysis in clinical isolates", Sayan, M., Z.Yumuk, D. Dündar O. Bilenoglu, S. Erdenlig, E. Yasar, A. Willke, , 5th European Meeting on Molecular Diagnostic, the Hague, the Netherlands, Abstract Book, P56, (2007)
Tez:
Uluslararası-
7) "Elimination of false negativity of internal amplification control in PCR assay", Sayan, M., Z.Yumuk, Celebi S, Willke A, International Journal of Antimicrobial Agents suppl, 17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Germany, (2007)
Tez:
Uluslararası-
8) "Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal duyarlılıkları", Dündar, D., Z. Yumuk, G. S. Tamer, A. Willke, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, P13-031, XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (2007)
Tez:
Ulusal-
9) "Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastada Citrobacter freundii’ye bağlı peritonit ve tünel enfeksiyonu", Dervişoğlu, E., Z. Yumuk, I. Yeğenağa, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PS/PD-210, 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, (2007)
Tez:
Ulusal-
10) "Brucella aglütinasyon testinin duyarlılığına ve özgüllüğüne anti-nükleer antikorların etkisi", Yumuk, Z., G. Afacan, Ş. Çalışkan, A. İrvem, U. Arslan, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P159, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, (2006)
Tez:
Ulusal-
11) "Hepatit C virus RNA konsantrasyonu yüksek olan serumlarda düşük anti-nükleer antikor prevelansı", Yumuk, Z., M. Sayan, Ş. Çalışkan, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P215, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, (2006)
Tez:
Ulusal-
12) "ENA ve dsDNA antikorlarının belirlenmesinde anti-nükleer antikor tipinin ve titrasyonunun yararı", Yumuk, Z., A. İrvem, Ş. Çalışkan, A. Yazıcı, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P251, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, (2006)
Tez:
Ulusal-
13) "Bir yoğun bakım ünitesinde VRE bakteriyemisi, VRE tarama ve kontrol çalışmaları", Meriç, M., Z. N. Baykara, Z. Yumuk, D. Dündar, A. Willke, ANKEM Derg, P62, 21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, (2006)
Tez:
Ulusal-
14) "Adenotonsiller hipertrofi ve effüzyonlu otitis medialı hastalarda, adenoid yüzeyel ve derin florası", Hovardaoğlu, E., E. Karaali, Z. Yumuk, V. Dündar, A. Willke, A. Almaç, 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, E39, 28.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, (2005)
Tez:
Ulusal-
15) "Kararsız koroner arter hastalığında pro-inflamatuvar/anti-inflamatuvar sitokin oranlarının uzun dönem prognozla ilişkisi", Kılıç, T., G. Kahraman, D. Ural, Z. Yumuk, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Tantan, T. Şahin, E. Ural, B. Komsuoğlu, ”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Özet Kitabı, P142, ”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, (2005)
Tez:
Ulusal-
16) "Route of natural exposure in animal model of brucellosis", Yumuk, Z., Caliskan S, Dündar D, Dündar V., , 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Praque, vol. 10, P1068, Blackwell, (2004)
Tez:
Uluslararası-
17) "Antimicrobial resistance of Gram-negative bacilli isolated from nosocomial infections: comparison of before and after national antimicrobial control program in hospitals", Willke, A., H. Uçkardeş, Z. Yumuk, S. Gündeş, M. Meriç, , 6th European Congress of Chemotherapy and Infection, Paris, vol.24, P436/82, Elsevier, (2004)
Tez:
Uluslararası-
18) "The effects of streptozotocin-induced diabetes on brucellosis of rats and interaction of insulin with Brucella melitensis", Yumuk, Z., Ö. Küçükbasmacı, Ö. Büyükbaba Boral, M.Küçüker Anğ, V. Dündar, , 13rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glaskow, vol. 9, P612, Blackwell, (2003)
Tez:
Uluslararası-
19) "Prevalence of tetanus immunity in the Kocaeli region, Turkey", Dündar, V., Z. Yumuk, D. Öztürk-Dündar, G. Gacar, , 13rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glaskow, vol. 9, P684, Blackwell, (2003)
Tez:
Uluslararası-
20) "Sputum smear conversion during antituberculous therapy of alcoholics with pulmonary tuberculosis", Yumuk, Z., K. İnce, A. Hazar, V. Dündar, , 13rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Glaskow, vol. 9, P1647, Blackwell, (2003)
Tez:
Uluslararası-
21) "The effect of alcohol use on course of tuberculosis disease", İnce, K., Z. Yumuk, E. Yentürk, G. Öztürk, D. Maraşlı, N. Özşeker, A. Hazar, , 13rd European Respiratory Society Annual Congress, Vienna, vol. 22, O272, ERS, (2003)
Tez:
Uluslararası-
22) "Detection and identification of antinuclear antibodies (ANA) in serum referred for ANA testing in Kocaeli region, Turkey", Yumuk, Z., Ş. Çalışkan, S. Gündeş, A. Willke, , 3rd Balkan Conference of Microbiology, Istanbul, Abstract Book, P24,, (2003)
Tez:
Uluslararası-
23) "Investigation of human herpes viruses as candidate agent in Behçet syndrome", Apaydın, R, Z. Yumuk, N. Bilen, G. Ünal, D. Bayramgüler, , 12th Congress of The European Academy of Dermatology and Venereology, Barcelona, vol. 17, P5-7, Blackwell, (2003)
Tez:
Uluslararası-
24) "The role of ethanol dependence on Brucella melitensis infection in rats", Yumuk, Z., S. Özdemirci, F. Erden, V. Dündar, , 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, vol. 7, P1116, Blackwell, (2001)
Tez:
Uluslararası-
25) "Comparsion of direct and standard antimicrobial disk susceptibility testing with positive BACTEC aerobic Plus/F blood culture bottles: Evaluation of clinical benefits", Yumuk, Z., V. Dündar, , 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul, vol. 7, P1165, Blackwell, (2001)
Tez:
Uluslararası-
26) "Case report of a Sphingobacterium multivorum septicemia in an infant", Aydogan, M., Z. Yumuk, V. Dündar, E.S. Arısoy, , 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease, İstanbul, vol. 7, P653, Blackwell, (2001)
Tez:
Uluslararası-
27) "İnfektif endokarditin eşlik etmediği Cardiobacterium hominis sepsisi", Evliyaoğlu O., I. Katırcıoğlu, Z. Eryılmaz, Z. Yumuk, M. Evlevi, M. Aydoğan, A.S. Gökalp, XXXIV. Ulusal Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, P120, XXXIV. Ulusal Pediatri Kongresi, Ankara, (1999)
Tez:
Ulusal-
28) "Kocaeli bölgesi oto-antikor seroprevelansı", Katırcıoğlu İ., Z. Yumuk, E. Balıkçı, 15. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Kongre Kitabı, P19, 15. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya, (1999)
Tez:
Ulusal-