24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Kronik hepatit C hastalarında otoantikorların HCV RNA seviyesi ile ilişkisi”, İnfeksiyon", Yumuk, Z., M. Sayan, Ş. Çalışkan, İnfeksiyon, 22, 29-34, (2008)
Tez:
-
2) "Klinik laboratuarda kullanılan otoantikor tanı testlerinin değerlendirilmesi", Yumuk, Z., Ş. Çalışkan, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 38, 37-41, (2008)
Tez:
-
3) "Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastada Corynebacterium minutissimum peritoniti: Olgu sunumu", Dervişoğlu, E., Z. Yumuk, B. Kalender, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 37, 59-61 , (2007)
Tez:
-
4) "Steril pyürili hastalarda Mycoplasma hominis ve Ureaplasma urealyticum prevelansı ve antibiyotik duyarlılığı", Afacan, G., Z. Yumuk, N. Ö. Yılmaz, E. Balıkçı, F. Mercan, ANKEM, 21, 232-236 , (2007)
Tez:
-
5) "Sphingobacterium multivorum septicemia in an infant: Report of a case and review of the literature", Aydoğan, M., Z. Yumuk, V. Dündar, E. S. Arısoy, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36, 44-8, (2006)
Tez:
-
6) "Turistik bölgelerden alınan su örenklerinde Legionella pneumophila serogrup 2-14 sıklığı", Afacan, G., Z. Yumuk, Y. Baskın, E. Balıkçı, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36, 214-218 , (2006)
Tez:
-
7) "Brucella, alkol ve diyabet", Yumuk, Z., Türk Mikrobiyol Cem Derg, 35, 203-214, (2005)
Tez:
-
8) "Anti-Nötrofil Sitoplazma Antikor (ANCA) testi istenilen hastaların serumunda Anti-Midbody otoantikor pozitifliği", Yumuk, Z., Ş. Çalişkan, S. Çelik, A. Willke, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 35, 126-130, (2005)
Tez:
-
9) "Anti-Nükleer Antikorların (ANA) araştırılması ve saptanmasında kullanılan teknikler", Yumuk, Z., Ş. Çalişkan, S. Gündeş, A. Willke, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 35, 40-44, (2005)
Tez:
-
10) "Bruselloz için yeni bir deneysel hayvan modeli", Yumuk, Z., Ş. Çalışkan, D. Ozturk-Dündar, V. Dündar, Türk Mikrobiyol Cem Derg, 35, 10-15, (2005)
Tez:
-
11) "İntrauterin infeksiyonlar ve nörolojik sonuçları", Çalışkan, E., Z. Yumuk, Ş. Çalışkan, D. Dündar, Ö. Gelişen, Kadın Doğum, 11, 42-8, (2005)
Tez:
-
12) "Vajinal infeksiyonlarda ayırıcı tanı ve klinik yaklaşım", Çalışkan, Ş., D. Dündar, Z. Yumuk, E. Çalışkan, Glenos, 7, 19-22 , (2004)
Tez:
-
13) "BACTEC kültür şişelerinden elde edilen izolatların direkt ekimiyle yapılan hızlı antimikrobiyal duyarlılık testleri", Yumuk, Z., S. Erdoğan, V. Dündar, Flora, 8, 58-64, (2003)
Tez:
-