24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Hipertrofik adenoid yüzeyel - derin florası ve yaşla ilişkisi", Topdağ, M, Almaç A, Ulubil A, Yumuk Z, Dündar V, Willke A., , 31. Ulusal Türk Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "Kocaeli’ndeki tularemi salgını: vaka-kontrol çalışması ve salgın kontrolü", Willke, A., M. Meriç, R. Grunow, J. Finke, S. Erdoğan, Z. Yumuk, S. Gedikoğlu, XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 18, S21, (2005)
Tez:
Ulusal-
3) "Uzun süreli alkol tüketiminin bruselloz tedavisi üzerine etkisi", Yumuk, Z., V. Dündar, Kongre Kitabı S-5.9, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, Kuşadası, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
4) "Kararsız koroner arter hastalığında azalmış anti-inflamatuvar sitokin sevieysinin prognoz ile ilişkisi", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Vural, A. Ağaçdiken, Ş. Çalışkan, E. Ural, B. Komsuoğlu, Kongre Kitabı, XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 32, SB136, (2004)
Tez:
Ulusal-