24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2012 | Tez Konusu: Staphylococcus aureus SUŞLARINDA KOLONİ MORFOLOJİSİNE, PİGMENTASYONA ve AMİNOGLİKOZİD DUYARLILIĞINA ISI FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Cansu Semiz
Diğer Danışman: | Durum: Bitti