24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Verdiği Derslerin Bilgileri:

1 ) 2012-2013, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Sporsuz gram pozitif basillerin mikrobiyolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
2 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Bakterilerin üreme ve üretilme özellikleri | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
3 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: İmmünolojiye giriş, tarihçe ve doğal bağışıklık | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
4 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Lenfoid sistem ve hücreleri | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
5 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Kompleman sistemi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
6 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: | Adı: Primer ve skonder immun yetemzlikler, otoimmünite, anaflaksi, allerjik reaksiyonlar | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
7 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: | Adı: Tümör ve transplantasyon immünolojisi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
8 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: | Adı: Ağızdaki savunma mekanizmaları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
9 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: | Adı: Aşırı duyarlılık ve klinik sonuçları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
10 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Bakterilerin üreme ve üretilme özellikleri | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
11 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Bakteri genetiği | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
12 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Brusella mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
13 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Sarmal mikroorganizmaların mikrobiyolojisi ve hastalık oluşturma mekanizmaları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
14 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Herpes grubu virüslar ve hastalık oluşturma mekanizmaları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
15 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Arboviruslar, geçiş yolları ve hastalık oluşturma mekanizmaları | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
16 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Güz
Kodu: | Adı: Virus hastalıklarında tanı yöntemleri ve sonuçların değerlendirilmesi | Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
-
17 ) 2010 - 11, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri, 1.Öğretim, Bahar
Kodu: | Adı: Temel immünoloji | Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
-