15 Kasım 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • """THE EVALUATION OF THE STUDIES RELATED TO BREAST CANCER IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 2000 AND 2009", A. Ergin, N. Sahin H, Z. Acar, H. Bektas, Z. Yaban, eurepaan journal of oncology nursing, , s25, (2010)
  • "Meta-analysis of self breast examination related studies performed in Turkey between the years 2000 and 2009", A. Ergin, N. Sahin H, F. Sahin M, Z. Yaban S, H. Bektas, Z. Acar, eurepan journal of oncology nursing, , s35, (2010)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "TÜRKİYE’DE 2000-2009 YILLARI ARASINDA HEMŞİRE VE EBELERİN MEME KANSERİ İLE İLGİLİ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ", Ayla Berkiten Ergin, Nevin Hotun Şahin, Hatice Bektaş, Zeynep Acar, Züleyha Şimşek Yaban, meme sağlığı dergisi, vol:7, no:1, 22-26, (2010)
  • "Total Kalça Protezi Ameliyatında Hemşirelik Bakımı", "Arş.Gör. Züleyha ŞİMŞEK YABAN", Prof.Dr. Süreyya KARAÖZ, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 11 (1), 47-53, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Meme Kanseri ve İntegratif Tedavi Yaklaşımları", Şimşek Yaban Z., Ergin A. , , 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, , , (2016)
  • "Spinal Anestezi ile Ortopedik Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Postoperatif Üriner Retansiyonun Önlenmesi ve Yönetiminde Hemşirelik Girişimlerinin Etkisi", Şimşek Yaban Z, Karaöz S, , 7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, , , (2015)
Devamı »