20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "“Benign ve Malign Tiroid Hastalıklarında Bazı Sitokin Düzeylerinin ve Vegf Gen Polimorfizminin Araştırılması”", Avcı Ö, Cantürk NZ, Şimşek T, Cantürk Z, Çekmen M, Ergül E, Dülger M, , , 8.Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası eğitim Kursu 5-8 Kasım 2009, Kuşadası, (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "Adrenal Onkositoma-Bir Olgu ", Şimşek T, Cantürk NZ, Cantürk Z, Gürbüz Y, Tarkun İ, Çetinarslan B., , 8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu-5-8 Kasım 2009/Kuşadası, (2009)
Tez:
Ulusal-
3) " Multinodüler Guatr Olgularında Total yada Subtotal Tiroidektomi Seçiminin Prospektif Analizi ", Şimşek T, Cantürk NZ, Gürbüz Y, Öztürk T,Cantürk Z, Utkan NZ, Çetinarslan B. , , 8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2009, (2009)
Tez:
-
4) "Kistik Feokromastoma-Olgu sunumu"", Şimşek T, Cantürk NZ, Cantürk Z, Yıldız K, Tarkun İ, Çetinarslan B. , , 8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji Kursu-5-8 Kasım 2009/Kuşadası, (2009)
Tez:
Ulusal-
5) " Bozulmuş açlık glukozu olan kişilerde glukoz tolerans testi sırasında birinci saat kan şekeri değerinin metabolik sendrom kriterleri ve prevalansı açısından değerlendirlmesi ve bu değerin diyabet tabnısındaki yeri. tanımı ve metabolik sendrom ilişkisi", Tüzün B, Bıyıklı M, Cetinarslan B,. Tarkun I, Cantürk Z, Türemen E, , , 43. Ulusal Diyabet Kongresi 9-13 Mayıs 2007, Antalya, (2009)
Tez:
Ulusal-
6) "Radioiodine treatment in patients with hyperthyroidism ina mild iodine deficiency area.", Tan YZ,Demir H,İşgören H,Berk F,Tarkun İ,Cantürk Z,Çetinarslan B., , 18.Ulusal Türk Nükleer Tıp Derneği Kongresi 13-17 Mayıs 2006, Antalya., (2009)
Tez:
Ulusal-
7) " Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda hemostatik faktör düzeylerindeki değişiklikler ve bunların mikrovasküler komplikasyonları", Yıldırım A, Cetinarslan B,. Cantürk Z, Tarkun I, Türemen E, Bıyıklı M, , , 41. Ulusal Diyabet Kongresi 11-15 Mayıs 2005, Antalya , (2009)
Tez:
Ulusal-
8) "• Erişkin Yaşta Tanı Alan Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu. ", Mithat BIYIKLI, Zeynep CANTÜRK, Berrin ÇETİNARSLAN, İlhan TARKUN, Tayfun GARİP, A.Çağrı KARCI., 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Kongre kitapçığı, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi. , (2008)
Tez:
Ulusal-
9) "• Hipertansif Atakla Başvurup Nörofibromatozis Ve Feokromasitoma Tanısı Alan Olgu. ", Mithat BIYIKLI, İlhan TARKUN, Berrin ÇETİNARSLAN, Zeynep CANTÜRK, A.Çağrı KARCI, Muhammed MADEN, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Kongre kitapçığı, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
10) "• Sıradışı Yerleşimli Ektopik Paratiroid Adenomu Olgusu", Tayfun GARİP, Berrin ÇETİNARSLAN, Zeynep CANTÜRK, İlhan TARKUN, Mithat BIYIKLI, A.Çağrı KARCI. , 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Kongre Kitapçığı, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, (2008)
Tez:
Ulusal-
11) "Fahr Sendromlu Olgu Sunumu. ", Mithat BIYIKLI, Berrin ÇETİNARSLAN, İlhan TARKUN, Zeynep CANTÜRK, Tayfun GARİP, A.Çağrı KARCI, Özlem ÖZDEMİR. , 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Kongre Kitapçığı, 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi , (2008)
Tez:
Ulusal-
12) " Hipertansif atakla başvurup nörofibromatozis ve feokromastoma tanısı alan olgu", Bıyıklı M, Tarkun I, Cetinarslan B,. Cantürk Z, Garip T, Karcı Ç, Maden M. , , 31. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 15-16 Ekim 2008,Antalya, (2008)
Tez:
Ulusal-
13) " Bozulmuş açlık glukozu tanımı ve metabolik sendrom ilişkisi", Tüzün B, Bıyıklı M, Cetinarslan B,. Tarkun I, Cantürk Z, Türemen E, , 43. Ulusal Diyabet Kongresi 9-13 Mayıs 2007, Antalya, (2007)
Tez:
Ulusal-