16 Aralık 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Otoimmün Hipoparatiroidizm", Funda Öztürk,Zeynep Cantürk, Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 3, 14-17, (2010)
Tez:
-
2) "Erişkinlerde Beslenme durumunun değerlendirlmesi", Cantürk Z. , Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi., , , (2009)
Tez:
-
3) "Cushingoid striae and facial appearance in a patient with an adrenal incidentaloma. ", Türemen EE, Arslan BC, Tarkun I, Cantürk Z. , Endocr Pract. , 12, 103-4., (2008)
Tez:
-
4) " Cushing sendromu.", Cantürk Z., Sendrom, 19, 56-60, (2007)
Tez:
-
5) " Dopamin agonistleri ve somatostatin analogları. ", Cantürk Z, Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 3(37): , 42-48., (2007)
Tez:
-
6) " The plasma homocysteine concentrations and relationship with insulin resistance in young women with polycystic ovary syndrome. ", Tarkun I, Çetinarslan B, Cantürk Z, Türemen E., Turkis J of Endoc and Metab, 1, 23-8., (2005)
Tez:
-
7) "Metabolik sendromun patofizyolojisinde inflamasyonun rolü. ", Cantürk Z, Folia Hipertansiyon Diyabet Ateroskleroz Dergisi. , 5, 5-10, (2005)
Tez:
-
8) " Adulthood Nesidioblastosis: A case report. ", Gürbüz Y, Flinte D, Cantürk Z, Cantürk Z, Türemen E, Tarkun İ, Çetinarslan B., Turkis J of Endoc and Metab , 11, 67-9., (2005)
Tez:
-
9) "Hipertiroidili Hastalarda, propiltiyoürasil tedavisinin nitric oksit, oksidan ve antioksidanlar üzerine etkileri. ", Yalçın B, Duman C, Çekmen MB, Çetinarslan B, Cantürk Z, Erdopan S, Özdoğan HK, Tengiz İ, Ercan E. , Türk Klinik Biyokimya Derg , 2, 1-7, (2004)
Tez:
-
10) "8. Mültinodüler guatr hastalarındaki mikrokarsinom riski. ", Okay E, Cantürk Z, Özkara SK, Yıldız K, Arslan B, Utkan Z. , Ulusal Cerrahi Dergisi, 19, 101-105, (2003)
Tez:
-
11) "Homocysteine concentrations in type 2 diabetes mellitus patients without cardiovascular disease: Relationship to metabolic parameters and diabetic complications ", Tarkun I, Arslan BC,Canturk Z,Tarkun P, Kozdağ G, Topsever P., Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 7, 1-7, (2003)
Tez:
-
12) " Erkek Yalancı Hermofroditliğ: Leydig Hücre hipoplazisi saptana bir olgu sunumu", Tarkun İ, Çelikçi M, Cantürk Z, Çetinarslan B, Endokrinolojide Yönelişle, 12, 209-212., (2003)
Tez:
-
13) "Subklinik hipertiroidizmde metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve anti-tiroid tedavinin etkileri ", Akkoyun M., İ. Tarkun, B. Çetinarslan ve Z. Cantürk, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, , , (2003)
Tez:
-
14) "12. “Riedel tiroiditinde cerrahi tedavinin yeri ( Olgu sunumu)", Okay E., Z. Cantürk, C. Erçin, Z. Cantürk ve B. Arslan,, Çağdaş Cerrahi, , , (2003)
Tez:
-
15) "Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinde dörtlü ve beşli kategori ile sınıflandırmaların karşılaştırılması ", Okay E., S.K. Özkara, Z. Cantürk, N.Z.Utkan ve N. Paksoy, Ulusal Cerrahi Dergisi, 19, , (2003)
Tez:
-
16) "Tip 2 diyabetli hastalarda koroner arter hastalığı,serum lipoprotein (a) düzeyleri ve metabolik kontrol arasındaki ilişki ", Tarkun İ., B. Çetinarslan ve Z. Cantürk, Hipokrat Kardiyoloji, 3, 12-15 , (2001)
Tez:
-
17) " “L-argininin nötrofiller üzerinden postoperatif adezyon oluşumuna etkileri ", Cantürk N.Z., B. Vural, Z. Cantürk, N. Esen, S. Solakoğlu ve I. Yücesoy,, Ulusal Travma Dergisi, 6, 155-159, (2001)
Tez:
-
18) "Karaciğer sirozunda kolelitiazis sıklığı ", Sentürk Ö., Z. Cantürk, S. Cokmert, S. Aydın ve S. Hülagü,, T Klin Gastroenterohepatol,, 11, 149-151 , (2000)
Tez:
-
19) "Hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi ile tedavi edilen son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda safra kesesi taşı sıklığı", Sentürk Ö., S. Hülagü, Z. Cantürk, A. Çelebi, Y. Koçanalı, S. Aydın ve I. Yeğenağa, , T Klin Gastroenterohepatol, 11, 123-126 , (2000)
Tez:
-
20) "NIDDM hastalarında glimepirid, gliclazide ve metformin ile tedavinin etkileri", Çetinarslan B., Z. Cantürk, M. Akkoyun ve M.F. Edabali , Türk Diabet Yıllığı, 1998-1999, 229-233, (1999)
Tez:
-
21) "The effect of allopurinol on carbontetrachloride hepatotoxicity in the mice ", Cantürk Z., G. Özbilim, M. Şencan, F. Önen ve Y. Yalman, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi , 19, 157-161, (1997)
Tez:
-
22) "Deneysel diabet geliştirilen ratlarda nötrofil fonksiyonlarının incelenmesi ", Cantürk Z., F. Önen, N.Z. Cantürk, M. Şencan . ve S. Dökmetaş , Göztepe Tıp Dergisi, 12, 226-29, (1997)
Tez:
-
23) " Diabetik hastalarda hepatit C enfeksiyonunun görülme sıklığı ", Cantürk Z., F. Candan, ve S. Topçu,, Kocaeli Univ Tıp Dergisi, 2, 13-15, (1997)
Tez:
-
24) " “Deneysel karaciğer sirozunda alfa tokoferol tedavisi sırasında tiroid fonksiyonlarının araştırılması ", Cantürk Z., N.Z. Cantürk, A. Ünal ve G. Özbilim,, Endoskopi Dergisi,, , 25-29, , (1997)
Tez:
-
25) "Normotansif ve hipertansif obez hastalarda sol ventrikül sistolik ve diastolik fonksiyonları ve kilo kaybının etkileri", Çetinarslan B., D. Ural, Z. Cantürk, A. Ağaçdiken ve B. Komsuoğlu, Türk Diabet Yıllığı , 1998-1999, 83-88, (1995)
Tez:
-
26) "İnterferonlar ", Cantürk Z., F. Gültekin ve C. Türkay,, Sendrom, 6, 29-31, (1995)
Tez:
-
27) "İntravenöz immünglobülin tedavisi ", Cantürk Z., F. Gültekin ve C.Türkay , Sendrom,, 6, 22-25, (1991)
Tez:
-