20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2011 | Tez Konusu: Gestasyonel Diyabetli olgularda inflamasyon belirteçleri
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Muhammed MADEN
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2008 | Tez Konusu: Metabolik Sendromlu Olgularda Kognitif Fonksiyon Bozuklukları : ATP III ve WHO Kriterleri Arasındaki İlişki
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Naile Dağdelen
Diğer Danışman: | Durum: