15 Temmuz 2018 | Pazar
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The effect of manipulatives on mathematics achievement across different learning styles", Zeynel Kablan, Educational Psychology, 36, 2, (2016)
 • "Comparison of individual answer and group answer with and without structured peer assessment", Zeynel Kablan, Research in Science & Technological Education , 32(3), 251-262, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • ""Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler", Zeynel Kablan, Sibel Kaya, Ayşe Arzu Arı, Ahmet Küçük, , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, , , (2015)
 • "Teachers’ Awareness and Perceived Effectiveness of Instructional Activities in Relation to the Allocation of Time in the Classroom.", KAYA, S., KABLAN, Z., AKAYDIN, B., & DEMIR, D., Science Education International, 26(3), 344-357., (2015)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Ders İmecesi (Lesson Study) Modeli Hakkında Uygulayıcı Görüşleri ", Figen Bozkuş Zeynel Kablan Kübra Pak Kasım Al Selda Özdişçi Ahmet Özdemir Merve Aydın Duriye Boğazlıyan, , 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, , , (2016)
 • "İlköğretim matematik 6-8.sınıf öğretim programında ve ders kitablarında bulunan etkinliklerin öğretim materyal türlerine göre incelenmesi", "Zeynel Kablan" "Çağla Işık" "Fatma Merve Kal", , 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, , , (2011)
Devamı »

Dersler

 • Eğitim Tarihi, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri, Okul Öncesi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Kocaeli Üniversitesi Bolonya Süreci (Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci)
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi E-Öğrenme Pilot Çalışması
  Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenmiştir. ()
Devamı »