23 Kasım 2019 | Cumartesi
 

Hakemlik-Jüri Üyeliği Bilgileri:

 Etkinlik TipiEtkinlik AdıTarihYer
1Dergi"MULTIPLE CRITERIA INVENTORY CLASSIFICATION IN AN ELECTRONICS FIRM" başlıklı makale değerlendirmesi2016International Journal of Information Technology & Decision Making dergisi
2Akademik YükselmeDoçentlik Kadrosuna Atama(98573986-204.01.01 /323 sayı ve 04.03.2016 tarihli yazı gereği)2016kOÜ
3Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme( KOU Mühendislik Fakültesi 21603 sayı ve 10.04.2014 tarihli yazısı gereği)2014Kocaeli
4Akademik Yükselme Doktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/1493 sayı 10.02.2014 tarihli yazı gereği)2014Kocaeli Üniversitesi
5Akademik YükselmeFen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/20365 sayı 04.04.2014 tarihli yazı gereği2014Kocaeli üniversitesi
6Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(22798904-204.01 sayı ve 03.02.2014 tarihli yazı gereği)2014
7Dergi"Evaluating Sustainable City Logistic Solutions Using Fuzzy LINMAP method" başlıklı makale değerlendirmesi2013International Journal of Information Technology & Decision Making dergisi
8Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. 14029370/81 sayı 17.01.2013 tarihli yazı gereği)2013Kocaeli Üniversitesi
9Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. 14029370/87 sayı 18.01.2013 tarihli yazı gereği)2013Kocaeli Üniversitesi
10Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/11727 sayı ve 29.11.2012 tarihli yazı gereği)2013
11Akademik Yükselme Doçentlik Eserleri İnceleme(Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 24.06.2013 tarih ve 22798904-204.01/7521 sayılı yazısı gereği)2013
12Akademik YükselmeDoçentlik sözlü sınav(Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 24.06.2013 tarih ve 22798904-204.01/9521sayılı yazısı gereği)2013Marmara Üniversitesi
13Akademik YükselmeProfesörlük Dosyası İnceleme(B.30.2.İST.0.71.00.00/2936-5697 sayı ve 25.01.2012 tarihli yazı gereği)2012
14Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/141 sayı 19.01.2012 tarihli yazı gereği)2012KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
15Akademik YükselmeDoçentlik sözlü sınav(ÜAK Başkanlığnın 27.02.2012 tarih,B.31.0.ÜAK.01/902 sayılı yazısı gereği)2012Boğaziçi Üniversitesi
16Akademik YükselmeProfesörlük Dosyası İnceleme(Yıldız Teknik Üniversitesinin 13.04.2012 tarih ve 907/1169 sayılı yazısı gereği)2012
17Akademik Yükselme Profesörlük Dosyası İnceleme(Sakarya Üniversitesinin 30.05.2012 tarih ve 902.99-1712 4560 sayılı yazısı gereği) 2012
18Akademik Yükselme Yardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme( İstanbul Gelişim Üniversitesinin B.30.2.İG.İGÜ.0.17.00.00.003 sayı ve 22.12.2011 tarihli yazısı gereği)2012
19Akademik YükselmeDoçentlik sözlü sınav(ÜAK Başkanlığnın 10.04.2012 tarih,B.31.0.ÜAK.01/2375 sayılı yazısı gereği2012İstanbul
20SempozyumBilim Kurulu Üyeliği,Hakemlik ÜAS 20122012Gediz Üniversitesi/2012
21KonferansBilim Kurulu Üyeliği IMS 20122012Sakarya Üniversitesi
22Bilim | Sanat ÖdülBilimsel Araştırma Projesi Hakemliği2012Osmangazi Üniversitesi/Eskişehir
23SempozyumOturum Başkanlığı IMS 20122012SAÜ
24Dergi"Dağıtık Sualtı Sensör Ağlarının Karma Tamsayılı Doğrusal Olmayan Programlama İle Optimizasyonu" başlıklı makalenin değerlendirilmesi2012Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
25Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/090 sayı ve 07.01.2011 tarihli yazı gereği)2011
26Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.72.00/302-14-06 sayı 11.01.2011 tarihli yazı gereği)2011Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
27Akademik Yükselme Profesörlük Dosyası İnceleme(B.30.2.OGÜ.0.71.00.00/01/2427013/7192 sayı ve 20.12.2011 tarihli yazı gereği)2011Eskişehir
28Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-467 sayı 14.03.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
29Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-479 sayı 14.03.2011 tarihli yazı gereği)2011 Sakarya Üniversitesi
30Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.01.10/859 sayı 21.06.2011 tarihli yazı gereği)2011Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
31Akademik YükselmeDoçentlik sözlü sınavı(B.31.0.ÜAK.01/4406 sayı ve 23.05.2011 tarihli yazı gereği) , Akademik Yükselme 2011Marmara Üniversitesi,İstanbul
32Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-1900 sayı 10.11.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
33Akademik YükselmeDokyora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-1909 sayı 10.11.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
34Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-1881sayı 10.11.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
35Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-11907 sayı 10.11.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
36Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.40.00.00.302-04-01-1899sayı 10.11.2011 tarihli yazı gereği)2011Sakarya Üniversitesi
37Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 12.09.2011 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/6651 sayılı yazısı gereği) 2011
38Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/3392 sayı 21.11.2011 tarihli yazı gereği), 2011Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
39Akademik YükselmeFen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/3392 sayı 21.11.2011 tarihli yazı gereği)2011KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
40YarışmaSanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu(Çizgi Üstü)2011Kocaeli
41Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.72.00/302-04-01-3722 sayı 22.12.2011 tarihli yazı gereği)2011KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
42DergiMarmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(09.02.2010/358 Sayılı yazı)2010
43Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.72.00/739 sayı 24.02.2010 tarihli yazı gereği)2010Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
44Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.72.00/22 sayı 05.01.2010 tarihli yazı gereği)2010Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
45YarışmaSanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu(Çizgi Üstü)2010Kocaeli
46Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.40.72.00/302-14-06/3859 sayı 09.12.2010 tarihli yazı gereği)2010Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
47Akademik Yükselme Doçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/4359 sayı ve 11.06.2010 tarihli yazı gereği)2010
48Akademik YükselmeDoçentlik sözlü sınavı(B.31.0.ÜAK.01/7679 sayı ve 24.11.2008 tarihli yazı gereği) 2009Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul
49Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/1509 sayı 30.03.2009 tarihli yazı gereği)2009KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
50Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/358 sayı 16.01.2009 tarihli yazı gereği)2009KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
51Dergi'Askeri Fabrikalarda Çalışan Mühendis Subaylara Yönelik Yeni Bir Performans Değerlendirme Modeli Önerisi' başlıklı makalenin değerlendirilmesi2009Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
52Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.DEÜ.0.C1.00.00/443.4-3116 sayı 04.03.2009 tarihli yazı gereği)2009DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
53YarışmaSanayi Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu(Çizgi Üstü)2009Kocaeli
54Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2365 sayı 03.06.2009 tarihli yazı gereği), Akademik Yükselme, KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü2009KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
55Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2298 sayı 28.05.2009 tarihli yazı gereği)2009KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
56Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2638 sayı 18.06.2009 tarihli yazı gereği)2009 Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
57Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.SAÜ.0.40.05.02-771.01/26/1077 sayı 18.06.2009 tarihli yazı gereği)2009SAÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
58Dergi'Türkiye'deki İş Kazalarının İl Bazında Analizi' başlıklı makalenin değerlendirilmesi2008G.Ü.Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
59Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(055146001 Zeynep HACIBAKİOĞLU)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
60Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(055104002 Öznur Varış İskefiyeli)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
61Dergi'Tedarikçi Seçimi İçin Bir Amaç Programlama Modeli' başlıklı makalenin değerlendirilmesi2008Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Dergisi
62Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2018 sayı 17.06.2008 tarihli yazı gereği)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
63Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2032 sayı 17.06.2008 tarihli yazı gereği),2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
64Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/2027 sayı 17.06.2008 tarihli yazı gereği)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
65Akademik YükselmeDoktora Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/1481 sayı 12.05.2008 tarihli yazı gereği)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
66Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(KOÜ.Fen Bilimleri Ens. Gülin Feryal URAL)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
67Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(KOÜ.Fen Bilimleri Ens. Bahadır YÖRÜR)2008Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
68Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı(Fen Bilimleri Ens. B.30.2.KOÜ.0.C1.00.00/1756 sayı 29.05.2008 tarihli yazı gereği)2008KOÜ.Fen Bilimleri Enstitüsü
69Akademik Yükselme Doçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/4220 sayı ve 20.06.2007 tarihli yazı gereği)2008Galatasaray Üniversitesi,İSTANBUL
70Bilim | Sanat ÖdülSanayi Ar-Ge Projesi Değerlendirme(TÜBİTAK B.02.1.TBT.0.06.02.09-162.01-01124 sayılı 30.06.2008 tarihli yazı gereği)2008TÜBİTAK,Ankara
71Akademik YükselmeYrd.Doç.lik dosya inceleme(B.30.2.SAÜ.0.76.06.00-907.99/262 sayılı yazı gereği)2008Sakarya Üniversitesi
72YarışmaSanayi Kuruluşları Performans Değerlendirme2008İstanbul
73Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı (045104007 Volkan YÖRÜKOĞLU)2007Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
74Akademik YükselmeDoktora Tez İzleme (046104005 Fehmi Evren DİNÇ)2007Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
75Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı (025104007 Cemalettin ÇİFTÇİ)2007Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
76Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme2007ODTÜ Ankara
77Dergi'Türkiye'de İş Kazalarının Sektörler ve Meslekler Bazında Analizi' başlıklı makalenin değerlendirilmesi2007Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KÜTAHYA
78Akademik YükselmeYüksek Lisans Tez Sınavı (045104010 Salih Cem KUMSAL)2007Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
79Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/2540 sayı ve 18.06.2007 tarihli yazı gereği)2007ODTÜ Ankara
80YarışmaYA/EM 2007 Öğrenci Proje Yarışması2007Dokuz Eylül Üniversitesi İZMİR
81Dergi'Enerji Politikalarının Bulanık AHS ile Değerlendirilmesi' başlıklı makalenin değerlendirilmesi2007İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İSTANBUL
82Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/2540 sayı ve 18.06.2007 tarihli yazı gereği)2007Yıldız Teknik Üniversitesi İSTANBUL
83Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme(B.31.0.ÜAK.01/2540 sayı ve 18.06.2007 tarihli yazı gereği)2007Dokuz Eylül Üniversitesi İZMİR
84Akademik Yükselme2007, Profesörlük Dosyası İnceleme(Per.D.B.30.2.BAÜ.0.70.71.00.205/3131/5625 sayı ve 23.08.2007 tarihli yazı gereği), Akademik Yükselme, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi BALIKESİR2007
85Akademik YükselmeDoktora Jüri Üyeliği(KOU Fen Bilimleri Ens. 25.09.2007 tarih,3300 sayılı yazı gereği)2007Kocaeli Üniversitesi
86Akademik YükselmeDoktora Tez Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.C1.00.00.771.01/1466 sayı 01.10.2007 tarihli yazı gereği)2007Sakarya Üniversitesi
87Akademik YükselmeDoktora Yeterlik Jürisi(Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü B.30.2.SAÜ.0.C1.00.00.771.01/1464 sayı 01.10.2007 tarihli yazı gereği)2007Sakarya Üniversitesi
88Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Ehlinaz TORUN)2006Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
89Akademik YükselmeProfesörlük Dosyası İnceleme2006Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İZMİT
90Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Gülşen AKMAN)2005Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İZMİT
91Akademik YükselmeDoktora Tez İzleme (016105003 Mücahit OPAN)2004Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
92Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (B.30.2.KOÜ.045.00.00/200.1-1052 sayı ve 13.05.2004 tarihli yazı gereği)2004Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İZMİT
93Akademik YükselmeProfesörlük Dosyası İnceleme(Per.D.B.30.2.KOÜ.70.00/8741 sayı ve 23.12.2002 tarihli yazı gereği)2003Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İZMİT
94Akademik YükselmeDoçentlik Eserleri İnceleme2003Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
95Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Mesude ÜNAL)2003Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
96Akademik YükselmeProfesörlük Dosyası İnceleme2002Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İZMİT
97Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Aysun ÇAVUŞOĞLU)2002Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
98Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Profesörlük Dosyası İnceleme(SAÜ 21.427 sayı ve 18.06.2002 tarihli yazı gereği)2002Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SAKARYA
99Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Aysun ÇELİK)2002Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
100Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.M.Ufuk KASIM)2001Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
101Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.Rezzan KASIM)2001Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.
102Akademik YükselmeYardımcı Doçentlik Dosyası İnceleme (Dr.E.İclal ERKEL)2001Kocaeli Üniversitesi Arslanbey M.Y.O.