14 Aralık 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "An Application of Lean &Sigma Approach and Lojistics", Büşra Nur Tetik, Ayşegül Ay, Zerrin Aladağ, XIV. International Logistics and Supply Chain Congress, XIV. International Logistics and Supply Chain Congress, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
2) "Supplier Selection For A Tire Company With Promethee Method", Haluk Ç.Kasımoğlu, Atakan Alkan, Zerrin Aladağ, XIV. International Logistics and Supply Chain Congress, XIV. International Logistics and Supply Chain Congress, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
3) "Mevcut Durum Analizi ve Pazara Yayılım Stratejisi ile İş Ortaklığı Kanalı Modelinin Oluşumu", Çelik, C.; Kılıç, A.; Aladağ Z., Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
4) "Ergonomics Based Decision Analysis in Office Environment and an Application", "Cemil ÇELİK", "Atakan ALKAN", "Zerrin ALADAĞ", 16.International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 16.International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
5) "Malzeme İhtiyaç Planlama (MİP) Sistemi ile Envanter Düzeyi ve Sipariş Miktarının İyileştirilmesi", "Cemil ÇELİK","Atakan ALKAN","Zerrin ALADAĞ", IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, IV. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
6) "Markov Analizi İle GSM Operatörleri İçin Müşteri Analizi", "Cemil ÇELİK", "Atakan ALKAN", "Zerrin ALADAĞ", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
7) "Bir İşletmede AHS ve Hedef Programlama ile Optimum Eğitim Kataloğunun Oluşturulması", "Cemil ÇELİK", "Burcu KAYA", "Zerrin ALADAĞ", 35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, 35. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
8) "Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemi ile Bir İşletme için ERP Yazılım Seçimi", "Cemil ÇELİK","Atakan ALKAN",Gizem DOĞAN", "Zerrin ALADAĞ", 4. Uluslarası Bulanık Sistemler Sempozyumu, 4. Uluslarası Bulanık Sistemler Sempozyumu, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
9) "Üretimde Yeni Teknoloji Kullanımının Maliyet ve Kalite Boyutuyla Analizi", Elifhan Büşra AYDIN,Sena KOÇALİ,Atakan ALKAN,Zerrin ALADAĞ, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu , 1, 1, (2014)
Tez:
Ulusal-
10) "Konum Ağırlık Yöntemi ile Karma Modelli Montaj Hattı Dengelenmesine Bir Uygulama", Atakan ALKAN, Cemil ÇELİK, Seradar Kaan ERENER,Zerrin ALADAĞ, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 4. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 1, 153, (2014)
Tez:
Ulusal-
11) "MANUFACTURING CELL DESIGN BY USING ADAPTIVE RESONANCE THEORY NETWORK", Cemalettin Çiftçi, Atakan Alkan, Zerrin Aladağ, CIE44 & IMSS’14 Proceedings, CIE44 & IMSS’14 , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
12) "A Hybrid Approach Multi Criteria Methods for Select Logistics Service Provider", Vedat Koçdağ,Kasım Baynal,Zerrin Aladağ, , XII. International Logistics and Supply Chain Congress, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
13) "Dealer selection for an automotive company using ELECTRE I and TOPSIS methodologies", Elif MAÇ,Zerrin ALADAĞ, 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization, 25th Conference of European Chapter on Combinatorial Optimization, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
14) "ARAÇ LOJİSTİĞİ FİRMA SEÇİMİNDE ENTROPY ile AĞIRLIKLANDIRILMIŞ PROMETHEE KARAR MODELİ", Mustafa Anıl DÖNMEZ, Zerrin ALADAĞ, F. Cengiz DİKMEN, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH, AND STATISTICS, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
15) "A concurrent neuro-fuzzy inference system for automotive service industry ", F.Evren DİNÇ,Yıldız YULUĞKURAL,Zerrin ALADAĞ, EURO 2012, EURO 2012, , 244, (2012)
Tez:
Uluslararası-
16) "An Artificial Neural Network Application to Automotive Service Industry ", F.Evren DİNÇ,Yıldız YULUĞKURAL,Zerrin ALADAĞ, IMS2012, IMS2012, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
17) "OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE BİRLİKTE TALEP EDİLEN ÖZELLİKLERİN TESPİT EDİLMESİNDE VERİ MADENCİLİĞİ – BİRLİKTELİK ANALİZİ KULLANIMI", Aysun Uner, Ömer Uner, Yıldız Yuluğkural,Zerrin Aladağ, ÜAS 2012, ÜAS 2012, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
18) "Rekabetçi Ortamda Karar Ağacı ve Oyun Teorisi Temeline Dayanan Bir Karar Verme Uygulaması", Atakan ALKAN,Leyla Betül ERDOĞAN,Zerrin ALADAĞ, Proceedings of the 13th International Conference on Econometrics Operations Research and Statistics, 13th International Conference on Econometrics Operations Research and Statistics, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
19) "Kocaeli-İzmit Belediyesi Sınırları İçerisinde Afet Yönetim Depolarının Yer Seçimi için Bir Uygulama", Atakan ALKAN,Ümran KORKMAZ,Zerrin ALADAĞ, Proceedings of the 13th International Conference on Econometrics Operations Research and Statistics, 13th International Conference on Econometrics Operations Research and Statistics, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
20) "Vikor Yöntemi İle Tedarikçi performansının Değerlendirilmesi", Atakan ALKAN, Suphi ÇAKIR, Zerrin ALADAĞ, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, , 66-69, (2011)
Tez:
Uluslararası-
21) "Decision Model to Choose Govermantel Supporting Foundation for a R&D Project", Mehlika KOCABAŞ, Zerrin ALADAĞ, Gülşen AKMAN, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, , 249-254, (2011)
Tez:
Uluslararası-
22) "Sağlık Tesislerinin ANP Tekniği Kullanılarak Planlanması", Turgay ÖZTÜRK, Kasım BAYNAL, Zerrin ALADAĞ, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, , 430-439, (2011)
Tez:
Uluslararası-
23) "NEW APPROACH PROPOSAL TO SOLVE LARGE SCALE", Bahadır YÖRÜR, Yıldız YULUĞKURAL, Gülşen AKMAN, Zerrin ALADAĞ, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH, , 32, (2011)
Tez:
Uluslararası-
24) "BULANIK TABANLI ANALİTİK AĞ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM SEÇİMİ", Zerrin Aladağ, Pınar Yıldız Kumru, Cihat Öztürk, A. Reha Erdem, YAEM2011 , YAEM2011, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
25) "Altı Sigma Yaklaşımı Kullanılarak Ambalaj Kullanımı Azaltılması Probleminin Çözümü", Zerrin ALADAĞ,Gülşen AKMAN,Okan AL, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , 15, (2011)
Tez:
Ulusal-
26) "Otomotiv Sektöründe Emisyon Tarihlerine Bağlı Aşamalı Karar Analizi", Atakan ALKAN,Elif KARACA,Zerrin ALADAĞ, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, XI.Üretim Araştırmaları Sempozyumu , , 602, (2011)
Tez:
Ulusal-
27) "Kocaeli‘nde Evsel Katı Atık Yönetiminde En Uygun Bertaraf Seçeneğinin Belirlenmesi Ġçin AHP ve ANP Yöntemlerinin Bir KarĢılaĢtırılması", Mahmut Kemal KORUCU, Atakan ALKAN, Aykan KARADEMĠR, Zerrin ALADAĞ, Onur ULUDAĞ, 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı , 9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 5-8 Ekim 2011, , 184-190, (2011)
Tez:
Ulusal-
28) "Evaluation of Natural Gas Supply Alternatives with Fuzzy AHP And Goal Programming", "Yıldız Yuluğkural"," Sıdıka Dilek Arıkan Meydan"," Zerrin Aladağ", The proceedings of The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
29) "A Reductor Selection Model With Fuzzy Axiomatic Design Aproach In Designing A Front Suspansion Assembly Machine", "Mehlika Kocabaş"," Orhan Çetin"," Yıldız Yuluğkural"," Zerrin Aladağ", The proceedings of The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, The 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
30) "Portföy yönetimi için oyun teorisi destekli bir yapay sinir ağı modeli önerisi ", Portföy yönetimi için oyun teorisi destekli bir yapay sinir ağı modeli önerisi Özgün Alvur, Ahmet Cihan, Mustafa Ateş, Zerrin Aladağ, YAEM2010 Bildiri Özetleri Kitabı, YAEM 2010, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
31) "Doğalgaz Planlama Stratejilerinin Bulanık AHP ile Değerlendirilmesi", Sıdıka Dilek Arıkan MEYDAN,Yıldız YULUĞKURAL,Zerrin ALADAĞ, YA/EM 2009 Bildirler Kitabı, 29. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
32) "Otomotiv Sektöründe Hidrojen Yakıtlı Sistemlere Geçiş Sürecinin İyileştirilmesinde Kısıtlar Teorisi", Gilşen AKMAN,Zerrin ALADAĞ,Mustafa Anıl DÖNMEZ, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu , , 238, (2009)
Tez:
Ulusal-
33) "A Supplier Selection Problem With Axiomatic Design Method", Sevgi ALKAN,Yıldız YULUĞKURAL,Atakan ALKAN,Zerrin ALADAĞ, Balkan -Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabi, Balkan -Kafkas ve Türk Devletleri Uluslararası Mühendislik Mimarlık Sempozyumu , , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
34) "Harp Gemilerinin Konuş Durumu Planlamasında Bulanık AHP Kullanımı", Mümtaz KARATAŞ,Uğur BİLGİN,Zerrin ALADAĞ, YA/EM'08 Bildiri Özetleri Kitabı, YA/EM'08 Ulusal Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
35) "Haftalık Ders Çizelgesi Hazırlamada Bulanık Hedef Programlama ile Ders Ataması", Barış AKSU,Ahmet CİHAN,Atakan ALKAN,Zerrin ALADAĞ, YA/EM'08 Bildiri Özetleri Kitabı, YA/EM'08 Ulusal Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
36) "Proje Tamamlanma Zamanının Bulunmasında Kritik Yol Metodu,Klasik-PERT ve Bulanık-PERT Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Zerrin ALADAĞ,Yıldız YULUĞKURAL,Yasemin TORLAK, YA/EM'08 Bildiri Özetleri Kitabı, YA/EM'08 Ulusal Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
37) "Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimine Bulanık Yaklaşım ", Nilüfer TAŞ, Ebru TEZCAN, Atakan ALKAN, Zerrin ALADAĞ , VIII.Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, VIII.Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
38) " Solution of Traveling Salesman Problem with Tabu Search in the Context of Logistics Management", Zerrin Aladağ, Gülşen Akman, Ferdi Şan, Sedat Tarımcı, VI. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS PROCEEDING, VI. INTERNATIONAL LOGISTICS and SUPPLY CHAIN CONGRESS 2008, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
39) "Hava Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Kart Tutucu Sistemlerinin Yeniden Dizaynında Analitik Hiyerarşi Prosesi", Gülin Feryal URAL,Bahadır YÖRÜR,Yıldız YULUĞKURAL,Zerrin ALADAĞ, YA/EM'07 Bildiri Özetleri Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, , 3, (2007)
Tez:
Ulusal-
40) "Proje Tipi Bir Üretim Sisteminde PERT ve Bulanık PERT Uygulaması", Didem YILMAZ,Zerrin ALADAĞ,Nilay GÜR, YA/EM'07 Bildiri Özetleri Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, , 111, (2007)
Tez:
Ulusal-
41) "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yedek Parça Stok Modeli Üzerinde Bir Uygulama", Didem YILMAZ,Zerrin ALADAĞ,Gülşen AKMAN,Nilgün GÜMÜŞ, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı , MMO yayın No:E/2007/446, 35, (2007)
Tez:
Ulusal-
42) "EM Programlarının Çalışan Geri Bildirimlerine Dayalı Değerlendirilmesi", Gülşen AKMAN,Çağın KARAKOÇ,Zerrin ALADAĞ, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı , MMO Yayın No:E/2007/446, 90, (2007)
Tez:
Ulusal-
43) "Sağlık Sektöründe Bir Satın Alma Kararının Analitik Serim Süreci Yöntemi İle Çözülmesi", Atakan ALKAN,Sevgi FELEK,İmre Ferah GÖKTÜRK,Zerrin ALADAĞ, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı , MMO Yayın No:E/2007/446, 116, (2007)
Tez:
Ulusal-
44) "Deniz Kuvvetleri Sahil Stoklarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) Kullanılması", Zerrin ALADAĞ,Cemalettin ÇİFTÇİ,Atakan ALKAN, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, VI.Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı , MMO Yayın No:E/2007/446, 131, (2007)
Tez:
Ulusal-
45) "Rüzgar Türbini ve Tesis Yeri Seçiminin Çok Kriterli Analizi ", Zerrin ALADAĞ, Demet YILMAZ, Yıldız YULUĞKURAL, M. Fatih DURMUŞ , Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 15.Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 15.Yıl Sempozyumu, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
46) "e-Dönüşüm,Kobiler ve Kocaeli Perspektifi", Zerrin ALADAĞ,Cengizhan POLAT, , Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık 15. Yıl Sempozyumu, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
47) "Bir Otomobil Şirketi ve Tedarikçisi olan Lojistik Şirketi Arasındaki İlişki: Milk-Run Yapısı", Alev NARİN,Yıldız YULUĞKURAL,Zerrin ALADAĞ, 7.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 7.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , , 19, (2007)
Tez:
Ulusal-
48) "Energy planning in Marmara Island by fuzzy linear programming using renewable energy sources", Elif KÜTÜK, Ümit TERZİ, Zerrin ALADAĞ , ORMMES06 Bildiriler Kitabı, ORMMES06, 19th Mini-Euro Conference,Portekiz , , , (2006)
Tez:
Uluslararası-
49) "Otomobil Satın Alma Problemi için Bir Karar Destek Modeli ", Ümit TERZİ, Sinan Emre HACALOĞLU, Zerrin ALADAĞ , YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 569, (2006)
Tez:
Ulusal-
50) "Analitik Hiyerarşi Proses ve Hedef Programlama Kullanılarak En İyi Ev Isınma Sistemi Seçimi", Hatice ERİŞ, Özkan URAL,Ümit TERZİ, Zerrin ALADAĞ, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 589, (2006)
Tez:
Ulusal-
51) "YA/EM Konularının Deneyimli Endüstri Mühendisleri Tarafından Ders Programları Açısından Değerlendirilmesi", Gülşen AKMAN, Çağın KARAKOÇ, Zerrin ALADAĞ, Ömer UNER, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 343, (2006)
Tez:
Ulusal-
52) "İşe Alım Sürecinde Etkileşimli Beklenti Düzeyi ve Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı", Belgin ERANIL,Öznur VARIŞ,Atakan ALKAN,Zerrin ALADAĞ, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 559, (2006)
Tez:
Ulusal-
53) "Kurumsal Karne Performans Göstergelerinin Ağırlıklandırlmasında Analitik Serim Sürecinin Kullanımı", Mehmet Akif İZGİ,Burcu ÖZCAN,Zerrin ALADAĞ,Yıldız YULUĞKURAL, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 507, (2006)
Tez:
Ulusal-
54) "Pres Hatlarında Metot Geliştirme ve Ara Stok Kapasite ArtışınınSimülasyon ile Analizi", Ömer UNER,Murat HEPDÜRLÜK,Zerrin ALADAĞ, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 65, (2006)
Tez:
Ulusal-
55) "Türk Deniz Kuvvetleri ve Kurumsal Kaynak Planlama", Cemalettin ÇİFTÇİ,Zerrin ALADAĞ,Atakan ALKAN, YA/EM'06 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, , 73, (2006)
Tez:
Ulusal-
56) "Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının ANP Yöntemi İle Tahminlenmesi/Pazar Payı Arttırma Amaçlı Strateji Öneri Süreci", Yıldız YULUĞKURAL, Sevgi FELEK, Zerrin ALADAĞ, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, , 89, (2005)
Tez:
Ulusal-
57) "Şirketlerin Araç Filosu Seçiminde AHP Yaklaşımı", Mustafa Anıl DÖNMEZ, Yıldız YULUĞKURAL, Zerrin ALADAĞ, YA/EM'05 Bildiri Özetleri Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, , 50, (2005)
Tez:
Ulusal-
58) "A Mathematical Model For Optimum Palette Usage At A Cleanness Product Firm", ALADAĞ Zerrin, YILMAZ Didem, AYDIN Gülşen, 35. Computer and Industrial Engineering Congress Proceeding, 35. Computer and Industrial Engineering Congress, , , (2005)
Tez:
Uluslararası-
59) "Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve ANP Yöntemleri Kıyaslaması", Sevgi Felek, Yıldız Yuluğkural, Zerrin Aladağ, , V. Ulusal Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
60) "Üretim sistemi Simülasyonu ve Lastik Sektörüne Uygulaması", Zerrin ALADAĞ, Ömer UNER, Celal ÖZKALE, YA/EM'04 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 24. Ulusal Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
61) "Ek Bilgi İle Karar Analizi Ve Kartal Boru Sanayii Ticaret A.Ş.’de Bir Uygulama", Yıldız YULUĞKURAL, Özge AKTAN, Zerrin ALADAĞ, YA/EM'04 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 24. Ulusal Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
62) "İstanbul Boğazından Gemilerin Emniyetli Geçişinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Kullanarak Analizi", Kadir KARAKAYA, Yıldız YULUĞKURAL, Zerrin ALADAĞ, YA/EM'04 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 24. Ulusal Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
63) "0-1 Integer Approach for Multi-Criteria Flow Shop Production System", KAYMAN A. Yekta, AYDIN Gülşen, YILMAZ Didem, ALADAĞ Zerrin, EURO/INFORMS 2003 Proceeding, EURO/INFORMS 2003, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
64) "Kocaeli İlinde Elektrik Üretiminin Minimum Maliyetli Dağıtım Modeli ", Zerrin ALADAĞ, Yıldız YULUĞKURAL, Elif KÜTÜK, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002 Bildiriler Kitabı, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002, DİE , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
65) "An Application of Branch and Bound Algorithm to Inventory Reducement in Group Technology", YILMAZ Didem, ALADAĞ Zerrin, AYDIN Gülşen, XII. ISIR Inventory Symposium Proceeding, XII. ISIR Inventory Symposium, , , (2002)
Tez:
Uluslararası-
66) "Otomotiv Yan Sanayinde Yerleşim Düzenlemesine Sistematik Bir Yaklaşım", ÖZKALE C., ALADAĞ Z., YULUĞKURAL Y., YA/EM'02 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 23. Ulusal Kongresi, , , (2002)
Tez:
Ulusal-
67) "Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri", YULUĞKURAL Y., ALADAĞ Z., ÖZKALE C., III. Ulusal Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı, III. Ulusal Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
68) "Kocaeli’nde Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi ", ÖZKALE C., YULUĞKURAL Y., ALADAĞ Z., YA/EM'01 Bildiriler Kitabı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 22. Ulusal Kongresi, , , (2001)
Tez:
Ulusal-
69) "The Multiple Approach For New Settling Units", YULUĞKURAL Y., ÖZKALE C., ALADAĞ Z., EURO 2001 Proceeding, EURO 2001, The European Operational Research Conference, , , (2001)
Tez:
Uluslararası-
70) "Tam Zamanında Üretim Ortamında Tedarikçilere Yönelik Bir Çok Ölçütlü Karar Analizi", Zerrin ALADAĞ, XX. YA/EM Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, XX. YA/EM Ulusal Kongresi, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
71) "Yüksek Öğretimde Öğrenci Kontenjanları ve İnsan Kaynaklarının Planlanmasında Parametrik Analiz", ALADAĞ Z. , ÖZYURT A., IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, , , (1999)
Tez:
Ulusal-
72) "A Parametric Analysis for Purchasing Problem in JIT Enviroment", Zerrin ALADAĞ, EUROXV- INFORMSXXXIV Proceeding, EUROXV- INFORMSXXXIV , , , (1997)
Tez:
Uluslararası-