24 Eylül 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "A modification of the semi-analytic inversion method: Determination of the yield stress and a comparison with the parametrization algorithm", "Salih Tatar, Zahir Muradoğlu", Inverse Problems in Science and Engineering, 22(4), 543-556, (2014)
 • "Numerical solution of the nonlinear evolutional inverse problem related to elastoplastic torsional problem", Salih Tatar, Zahir Muradoğlu, Applicable Analysis, 93(6), 1187-1200, (2014)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Finite Difference Schemes Obtained by Finite Element Method for Lame System of Equations ", Zahir Seyidmamedov, Mövlud Sevindir, Journal of Kocaeli University , 3, 41-50, (1996)
 • "FE Solution of an Axisymmetric Inverse Elasto-Plastic Problem Using Penetration Diagram ", Zahir Seyidmamedov, Journal of Kocaeli University , 1, 7-14, (1994)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • ""Numerıcal Solutıon Of Inverse Coeffıcıent Problem For Nonlınear Bıharmonıc Equatıon”", Zahir Muradoğlu, Feda İlhan , Abstracts The 7th International Conference ”Inverse Problems: Modeling and Simulation”(IPMS-2014) , The 7th International Conference ”Inverse Problems: Modeling and Simulation”(IPMS-2014) Fethiye, Turkey, , 47, (2014)
 • "Numerical Solution to the Bending Problem for Nonhomogeneous Plate with Different Boundary Conditions", Zahir Muradoğlu, Feda İlhan, Abstracts “International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications", “International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, September 04-09, 2012, Mersin – TURKEY, , 78-79, (2012)
Devamı »

Dersler

 • Nümerik Analiz I, Matematik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Nümerik Analiz I, Matematik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Matematik I, Fizik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • "Lineer ve Lineer Olmayan Parabolik Denklemler İçin, Ek Koşullu İntegral Operatörlerle Verilmiş Ters Problemlerin Çözümü Ve Su Kirliliği Problemi İle İyon Transferi Problemine Uygulamaları"
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Development of a Unified Approach and Software for Numerically Solving Inverse and Optimization Problems
  Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Elasto-Plastik Ters Problemler , Onların Sayısal Çözüm Yöntemleri ( Malzeme Diagnostiği ve Yapısı İle Bağlı Matematik Modeller )
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (1998)
Devamı »