23 Mayıs 2019 | Perşembe
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Role of the nitric oxide-soluble guanylyl cyclase pathway in cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats", 'Yazir Y', 'Polat S', 'Utkan T', 'Arıcıoğlu F', Psychıatry And Clınıcal Psychopharmacology, , , (2018)
 • "Restorative Effect Of Resveratrol On Expression Of Endothelial And Neuronal Nitric Oxide Synthase In Cavernous Tissues Of Chronic Unpredictable Mild Stress-Exposed Rats: An Impact Of Imflammation.", 'Yazir Y', 'Demirtaş Şahin T', 'Rencber SF', ' Gacar G', 'Halbutogulları ZS', 'Utkan T', 'Arıcıoglu F', International Journal of Impotence Research, , , (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Metaphors about histology education in students of faculty of medicine", 'Aysegül Aytekin','Mehmet Hamdi Aytekin','Yusufhan Yazır','Kübra Kavram','Rabia Taşdemir','Hümeyra Selenay Fuat Rençber','Melda Yardımoğlu Yılmaz', The turkish online journal of educational technology, , , (2015)
 • "Vasküler Patolojilerin Araştırılmasında Önemli Bir Araç: Endotel Hücre Kültürü", Yazır y, Dalçık H, Kosuyolu Kalp Dergisi, 15(3), 1-6, (2012)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Cryopreservation of Acellular Heart and Lung Scaffolds with Different Cryogenic Methods.", 'Ozturk A', 'Kilic KC', 'Duruksu G', 'Halbutogullari ZS', 'Yazir Y', , IV. International Congress for Applied Biological Sciences, , , (2018)
 • "Investigation of Decellularized Heart Matrix's Impacts on Differentiation Capacity Of Mesenchymal Stem Cell Into Cardiomyocytes", 'Kilic KC', 'Yazir Y', 'Ozturk A', 'Duruksu G', 'Gacar G', , IV. International Congress for Applied Biological Sciences , , , (2018)
Devamı »

Dersler

 • Bez Epiteli, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fetusun gelişimi , Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Yutak Yayları, Yüz ve Solunum Sistemin Gelişimi , Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Genetik absans epileptik WAG/Rij sıçanlarda kardiyovasküler değişiklikler üzerinde kök hücre tedavisi ve klasik tedavinin etkilerinin araştırılması
  TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Genetik absans epileptik WAG/Rij sıçanlarda kognitif ve behevyoral fonksiyonlar üzerinde TNF-alfa inhibitörlerinin etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • Genetik absans epileptik WAG/Rij sıçanlarda kognştşf ve behevyoral fonksiyonlar üzerinde kök hücre tedavisi ve klasik tedavinin etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
Devamı »