19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Yerel Futbol Takım Taraftarlığında Özdeşleşme: Kocaelispor Taraftarı Örneği", Yusuf Bahadır Doğru, IV. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU ÖZET KİTAPÇIĞI, 4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU , , 416, (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Akıllı Telefon Yoksunluk (Nomofobi) Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", Mustafa YILMAZ, Aynur KÖSE, Yusuf Bahadır DOĞRU, ICTC - BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ/ ÖZET KİTABI, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kongresi, , 50, (2018)
Tez:
Ulusal
3) "Akıllı Telefonların Uygulama İzinleri Üzerine Bir Farkındalık Çalışması", İhsan Karlı, Sema Doğru, Yusuf Bahadır Doğru, 2. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMİ VE MEDYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ÖZET KİTABI , 2. ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMİ VE MEDYA ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , , 46, (2017)
Tez:
Uluslararası
4) "Twitter'daki Haberlerin Doğruluk Algısını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma", Yusuf Bahadır Doğru, Sema Doğru, "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" Sempozyum Özet Kitapçığı, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, , 1216, (2017)
Tez:
Uluslararası
5) "Görsel Kültür Aracı Olarak Instagram: Kadıköy Belediyesi Örneği", Yusuf Bahadır Doğru, Sema Doğru, 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Tam Metin Kitabı, 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Nisan 2016, 1022-108, (2016)
Tez:
Uluslararası-
6) "İki Yönlü Simetrik Model Bağlamında Üniversitelerin Facebook Kullanım Analizi", Yusuf Bahadır Doğru","Sema Doğru, BOOK OF ABSTRACTS OF 1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), , 321, (2016)
Tez:
Uluslararası-
7) "Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter: Rektörlerin Twitter Kullanım Analizi", "Yusuf Bahadır Doğru","Sema Doğru", , 1.ULUSAL TOPLUMSAL VE KURUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ , , , (2015)
Tez:
Ulusal
8) "LIFELONG LEARNING PERCEPTIONS OF VOCATIONAL AND ART EDUCATION COURSE DIRECTORS", Yusuf Bahadır Doğru"," Sema Doğru, ICLEL 2015 ABSTRACTS BOOK, 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, , 116, (2015)
Tez:
Uluslararası
9) "Sanal dünyada yaşam pratikleri", "Sema Doğru","Yusuf Bahadır Doğru", Dijital İletişim Etkisi, , , , (2014)
Tez:
Uluslararası