25 Nisan 2018 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda Yapılan Fiziki Yapıdaki Değişikliklerin Hastaneye, Cerrahi Bölümlere, Hasta ve Hasta Yakınları Üzerine Etkisi", Uzm. Onur GÖZÜBÜYÜK, Doç. Dr. Yunus TAŞ, Uzm. Hakan BEKAR , , 1.INTERNATIONAL 11. HEALTH AND HOSPİTAL ADMASTERATİON CONFERENCE, , , (2017)
Tez:
Uluslararası
2) "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ ", Yunus TAŞ, Ali Talip AKPINAR, Emre İŞÇİ, , 7. Ulusal Saglik ve Hastane Idaresi Kongresi, , , (2013)
Tez:
Ulusal
3) "A RESEARCH INVESTIGATING RELATIONSHIPS AMONG TRUST, JUSTICE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AT HOSPITALS IN KOCAELİ REGION OF TURKEY", "yunus TAŞ", "Ali Talip AKPINAR", INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION , the Nineteenth Annual World Business Congress, VOLUME xx., 248-252, (2011)
Tez:
Uluslararası
4) "HASTANELERİN AFET PLANLARI VE AFETE HAZIRLIK DURUMLARININ İNCELENMESİ: 100 YATAK VE ÜZERİ HASTANELERDEN İZLENİMLER", Yrd.Doç.Dr.Ömer Gider, Yrd.Doç.Dr.Yunus TAŞ , , Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongreleri » 2. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi II.ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
5) ""EFFECT OF DISTRIBUTIVE JUSTICE, PROCEDURAL JUSTICE AND TRUST IN ORGANIZATION ON AFFECTIVE COMMITMENT "", Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION , Nineteenth Annual World Business Congress of the IMDA , , , (2010)
Tez:
Uluslararası
6) ""ÖRGÜTLERDE GÜVEN VE ADALETİN ÖRGÜTE BAĞLILIKLA İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KOCAELİ'NDEKİ 50 VE ÜZERİ YATAK KAPASİTELİ HASTANELERDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA"", Yunus TAŞ, Ali Talip Akpınar, , Uluslararası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
7) "Effect of Organizational Justice And Trust in Supervisor on Organizational Commitment. ", Ali Talip Akpınar, Yunus Taş, , , 7. Uluslararası Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2009 - Yalova / Türkiye, -, -, (2009)
Tez:
Uluslararası
8) "Hekimlerin Tıbbi Hataların Nedenlerine Yönelik Yaklaşımları: Kocaeli İli Örneği.", Top, M., Gider, Ö., Taş, Y., Çimen, S., Tarcan, M. , , Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi , Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt II , s. 205-223. , (2009)
Tez:
Uluslararası-
9) "Sağlık Kurumları Birim Yöneticilerinin Gözüyle Tıbbi Sekreterlerin Mesleki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi", Ömer Gider,Seher Çimen,Yunus Taş, Rüştü Taştan , III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” Kitabı, , 42-51, 2008 , III. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, , 42-51, (2008)
Tez:
Ulusal-
10) "Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO Mezunlarının Aldıkları Eğitim ve Öğretim Çıktılarının Değerlendirilmesi", R.Taştan, Ö.Gider, S.Çimen, Y.Taş, E.Karaöz, II. Ulusal Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, II. Ulusal Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
11) "Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Sınavlı ve Sınavsız Sistemle Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Değerlendirilmesi. ", Seher ÇİMEN, Yunus TAŞ, İlknur ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Ali EKİCİ, Nermin KÜÇER, Rüştü TAŞTAN, Erdal KARAÖZ, , I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2006, ANKARA, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
12) "Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Normal Ve İkinci Öğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Değerlendirilmesi.", Rüştü TAŞTAN, Nermin KÜÇER, İlknur ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Ali EKİCİ, Yunus TAŞ, Seher ÇİMEN, Erdal KARAÖZ, , I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2006, ANKARA, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
13) "Türkiye ve AB İlişkileri Çerçevesinde Sağlık Göstergelerinin Karşılaştırılması", seher Çimen, Yunus Taş, , IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, , , (2006)
Tez:
Ulusal-
14) "Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının Üniversite Hastanelerinin Döner Sermaye Gelirlerine Etkileri", Yunus TAŞ, Halit APAK, , III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
15) "Hastane Organizasyonlarında Kurumsallaşma ve Bunu etkileyen Faktörler", Yunus Taş,Ali Akdemir, , 4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 27-28 Eylül 2001. , , , (2004)
Tez:
Ulusal-
16) "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çalışanlarının Örgütsel Etik Kuralları Benimseme Düzeyini Saptamaya Dönük Bir Araştırma", Yunus Taş, , 5. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, 16-19 Ekim 2002. , , , (2002)
Tez:
Ulusal-
17) "Özelleştirilecek Kamu Hastanelerinde Finansman Sorununun Aşılmasında Üretilen Sağlık Hizmetleri Ücretlerinin Saptanmasının Önemi", Yunus Taş, , I. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Kuşadası/Aydın, 4-7 Mayıs 1994. , , , (1994)
Tez:
Ulusal-