26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2015 | Tez Konusu: İzmit ve çevresindeki topraklardan izole edilen Bacillus türlerinin moleküler yöntemlerle tanımlanması ve biyokimyasal karakterizasyonu
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Arzu Sertel
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2015 | Tez Konusu: Scytalidium thermophilum katalazının oksidaz aktivitesinin araştırılması
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Sinem Balcı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
3 ) 2015 | Tez Konusu: Scytalidium katalazı üzerine mutasyon çalışmaları
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Günce Göç
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2015 | Tez Konusu: Bacillus pumilus katalazının üretimi, saflaştırılması ve biyokimyasal karakterizasyonu
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Semih Işık
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
5 ) 2015 | Tez Konusu: Baciluus pumilus katalazının rekombinant üretimi
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Halil İbrahim Toygar
Diğer Danışman: | Durum: Bitti