23 Mart 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "High levels of heavy metal accumulation in dental calculus of smokers: A pilot ICP-MS study ", Emre Yaprak, irfan Yolcubal, Alper Sinanoğlu, Ayda Doğrul-Demiray, Esra Guzeldemir-Akcakanat, ismail Marakoğlu , Journal of Periodontal Research, doi:10.1111/jre.12371, , , (2017)
 • "Assessment of Acid Mine Drainage Potential of Flotation Slurry from a Tailing Dam in a Copper Mine- Murgul, Northeastern Turkey", irfan yolcubal, ayda doğrul demiray, emin çiftçi, Environmental Earth Sciences, , accepted, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Investigation Of AMD Potential Of Flotation Slurry From Tailing Dam İn A Copper mine-Murgul Northeastern Turkey", Ayda Doğrul, İrfan Yolcubal, Emin Çiftçi, , 12th International Congress for Applied Mineralogy, İstanbul Turkey, August 10-12, , , (2015)
 • "Sapanca Göl Havzası Akifer Sistemlerinin Beslenim Boşalım Mekanizmasının Hidrojeolojik ve Hidrojeokimyasal Açıdan Değerlendirilmesi", Özgecan Ataş Gündüz, İrfan Yolcubal, , 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, , , (2015)
Devamı »

Dersler

 • Bilgisayar ve Programlama, Jeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sondaj Tekniği, Jeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Çevre Hidrojeolojisi, Jeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans-Doktora
Devamı »

Projeler

 • "Bartın İli Kavşak Suyu Kaynak Grubu, Selen Su Kaynağı ve Kaman Köyü İçmesuyu Yeraltı Suyu Rezervi ve Koruma Alanları Revizyonu
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • Yuvacık Baraj Havzasında Yer Alan Karstik Kaynak Sularının Beslenme Alanlarının, Yeraltısuyu Akım Yollarının Ve Dinamiğinin Boya İzleme Deneyleri İle Belirlenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2016)
 • Büyükçekmece Gölü Havzası Özel Hüküm Belirleme Projesi Kapsamında Jeoloji, Hidrojeoloji Ve Yeraltı Hidrolojisi Çalışmaları
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2016)
Devamı »