27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Assessment of model validity of analytic network process using structural equations modelling: an application of supplier evaluation problem ", Yıldız Yuluğkural, Bahadır Yörür, Gülşen Akman, Zerrin Aladağ, EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, , , (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "BİR İŞLETMENİN TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME VE SEÇİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE AAS VE VIKOR YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI", İmre Ferah GÖKTÜRK, Avni Yücel ERYILMAZ, Bahadır YÖRÜR, Yıldız YULUĞKURAL, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25, 61-74, (2011)
 • "Mobil İletişim Sektöründe Pazar Paylaşımının Tahmininde AHP ve ANP Yöntemlerinin Kıyaslanması", Sevgi Felek, Yıldız Yuluğkural, Zerrin Aladağ, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 18, 6-22, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Deniz Haydutluğu 2006-2015 Yılları Saldırı Analizleri", Savaş Güleroğlu, Mehmet Gökçe Nigiz, Nilgün Fığlalı, Yıldız Şahin, X.th International Statistics Days Conference Abstracts & Proceedings Book, X.th International Statistics Days Conference, ISDC 2016, 07-09 October 2016, Giresun Turkey, , , (2016)
 • "Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS Method", Pembe Yasemin Kapçı, Yıldız Şahin, Celal Özkale, 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Bildiri özetleri kitabı , 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7-12 Mayıs 2015, Edirne, , 569, 570, (2015)
Devamı »

Projeler

 • Enjeksiyon Kalıplama Ürünü Polipropilen/ Kalsit Kompozitlerin Üretim Parametrelerine Bağlı Çekme Özelliklerinin Taguchi Yöntemiyle Eniyilenmesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Yalın Üretim Sisteminin Simülasyonu
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
Devamı »