18 Kasım 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Web Sitesine Yönelik Tutumları İle Üniversite Çekiciliği Arasındaki İlişki", Yaser Arslan, Evren Şumuer, Soner Polat, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 200-211, (2018)
Tez:
-
2) "Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study", Soner Polat, Binasa Halçe, Yaser Arslan, Journal of Education and Practice, 8(18), 185-192, (2017)
Tez:
3) "Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study", Soner Polat, Yaser Arslan, Dinçer Ölçüm, Issues in Educational Research, 27(3), 512-526, (2017)
Tez:
4) "Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler", Soner Polat, Yaser Arslan, Yükseköğretim Dergisi, 7(2), 94-104, (2017)
Tez:
5) "Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(4), 603-622, (2017)
Tez:
6) "Eğitim Örgütlerinde Kuşaklar Arası Çatışma: Nedenleri ve Başa Çıkma Yaklaşımları", Yaser Arslan, Soner Polat, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 263-282, (2016)
Tez:
7) "Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 95-106, (2016)
Tez:
8) "Öğretmenlerin Mesleki Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki", Soner Polat, Yaser Arslan, Aytaç Satıcı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 675-691, (2016)
Tez:
9) "Importance Level of Image Attractors in the Process of University Selection: An Application on Prospective University Students in Turkey", Soner Polat, Yaser Arslan, Elif Yavaş, Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1919-1934, (2016)
Tez:
10) "The Qualities of Teachers Who Instruct Peace Education: Views of Prospective Teachers’ Who Attended the Peace Education Programme", Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Journal of Education and Practice, 7(28), 36-45, (2016)
Tez:
11) "The Relationship between Teachers’ Trust in Students and Classroom Discipline Beliefs", Yaser Arslan, Soner Polat, International Education Studies, 9(12), 81-89, (2016)
Tez:
12) "The Impact of Peace Education Programme at University on University Students’ Intercultural Sensitivity", Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Soner Polat, Procedia Social and Behavioral Sciences, 174, 2301-2307, (2015)
Tez:
13) "Pre-service Teachers' Perceptions About Rituals in Education and Rituals' Functions", Yaser ARSLAN, Ufuk SARIDEDE, Procedia Social and Behavioral Sciences, 55, 1175-1182, (2012)
Tez: