16 Kasım 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Eğitim Yöneticilerinin Farklılıklara İlişkin Yaklaşımları", Soner Polat, Yaser Arslan, , 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Present and Ideal Images of Teachers in the Eyes of Lower Secondary School Students", Soner Polat, Mehmet Akif Akbel, Yaser Arslan, , 27th Enirdelm Conference, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Negative Emotions that School Administrators Feel and How They Manage Them", Gizem Günçavdı, Yaser Arslan, Soner Polat, , 27th Enirdelm Conference, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Teachers' views about school principals' false images, the reasons why school principals create them and the effects of false images", Soner Polat, Yaser Arslan, Gizem Günçvadı, , 3rd International Contemporary Educational Research Congress, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "School Principals’ Problems in Educational Environments and Their Needs for In-service Training", Soner Polat, Yaser Arslan, , 2nd International Sympos um on New Trends in Social and Liberal Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "The Relationship between International Students` Attitude toward the University Website and University Attractiveness", Soner Polat, Evren Şumuer, Yaser Arslan, , 26th International Conference on Educational Sciences, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, , 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri", Ufuk Sarıdede, Yaser Arslan, , 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "Social Competencies of Turkish School Principals: Teacher Perceptions ", Soner Polat, Gizem Günçavdı, Yaser Arslan, , 26th Enirdelm Conference, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "Uluslararası öğrencilerin diğer gruplara yönelme davranışı ile üniversitelerinin örgütsel çekiciliğine ilişkin algıları arasındaki ilişki", Gizem Günçavdı, Soner Polat, Yaser Arslan, , II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Kongresi, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
11) "The Impact of Peace Education Programme at University on University Students' Tendency to Tolerance", Soner Polat, Yaser Arslan, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
12) "International Students’ Sources of Information about their University Preference", Yaser ARSLAN, Soner POLAT, , International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
13) "Diversity Leadership Skills of School Administrators: A Scale Development Study", Dinçer Ölçüm, Yaser Arslan, Soner Polat, , 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
14) "The Relationship between Teachers' Cultural Values and Their Discipline Model Preferences", Yaser Arslan, Soner Polat, Ufuk Sarıdede, , 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, , , (2016)
Tez:
Uluslararası
15) "Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması", Yaser Arslan, Soner Polat, , 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2016)
Tez:
Ulusal-
16) "Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Disiplin Görüşleri Arasındaki İlişki", Yaser Arslan, Soner Polat, Aytaç Satıcı, , 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
17) "Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Barış Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâları Üzerindeki Etkisi", Gizem Günçavdı, Yaser Arslan, Soner Polat, , 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
18) "Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers", Yaser ARSLAN, Soner POLAT, , VIII. European Conference on Social and Behavioral Science, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
19) "The Impact of Peace Education Programme at University on University Students’ Intercultural Sensitivity", Yaser Arslan, Gizem Günçavdı, Soner Polat, , INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION - INTE 2014, , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
20) "Pre-service Teachers' Perceptions About Ritual in Education and Rituals' Functions", Yaser Arslan, Ufuk Sarıdede, , International Conference on New Horizons in Education - INTE 2012, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
21) "Emekli Kadın Öğretmenlerin Ortak Kariyer Yolculukları ve Mesleki Tecrübelerine İlişkin Görüşleri ", Ender Kanalan, Yaser Arslan, , 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İnönü Üniversitesi / Malatya, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
22) "Eğitim Fakültelerinin Öğretim Üyesi Sayısı ve Öğrenci Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi", Yaser ARSLAN, , 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2011)
Tez:
Ulusal
23) "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Olarak Araştırma Görevliliğine Bakış Açıları", Yaser ARSLAN, Murat AKDAĞ, , V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, , , (2011)
Tez:
Ulusal