6 Aralık 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Web Sitesine Yönelik Tutumları İle Üniversite Çekiciliği Arasındaki İlişki", Yaser Arslan, Evren Şumuer, Soner Polat, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 200-211, (2018)
  • "Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study", Soner Polat, Binasa Halçe, Yaser Arslan, Journal of Education and Practice, 8(18), 185-192, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Eğitim Yöneticilerinin Farklılıklara İlişkin Yaklaşımları", Soner Polat, Yaser Arslan, , 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, , , (2018)
  • "Present and Ideal Images of Teachers in the Eyes of Lower Secondary School Students", Soner Polat, Mehmet Akif Akbel, Yaser Arslan, , 27th Enirdelm Conference, , , (2018)
Devamı »

Dersler

  • Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
  • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,
    • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »