22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "The relationship between middle school students’ mathematics anxiety and their mathematical understanding", Yasemin KABA, Sare ŞENGÜL, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(3), 599-622, (2018)
Tez:
2) "The Analysis Of Middle School Students’ Mathematical Understanding In Terms Of Different Variables", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, Fatma ERDOĞAN, Kastamonu Eğitim Dergisi , 25(4), 1421-1434, (2017)
Tez:
3) "Zihin haritaları ve metaforlar aracılığı ile okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, The Journal of Academic Social Science Studies, 59(Autumn I), 71-87, (2017)
Tez:
4) "THE RELATIONSHIP BETWEEN 7th AND 8th GRADE STUDENTS' CONCEPTUAL LEARNING AND MATHEMATICS SELF-EFFICACY LEVELS OF SUBJECT OF “ALGEBRAIC EXPRESSIONS AND EQUATIONS”", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, Yusuf AYDIN, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 7(1), 93-102, (2016)
Tez:
5) "Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Göre Matematiksel Anlamaları", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, The Journal of Academic Social Science Studies, 42-III, 345-360, (2016)
Tez:
6) "Developing the Rubric for Evaluating Problem Posing (REPP)", Yasemin KABA, Sare ŞENGÜL, International Online Journal of Educational Sciences, 8(1), 8-25, (2016)
Tez:
7) "Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri", Yasemin KABA, Duriye BOĞAZLIYAN, Bahar DAYMAZ, The Journal of Academic Social Science Studies, 52-Winter I, 335-350, (2016)
Tez:
8) "Semi-structured Problem Posing Cases of Prospective Mathematics Teachers: Experiences and Suggestions", Yasemin KATRANCI, Sare ŞENGÜL, International Journal on New Trends in Education and Their Implications , 6(2), 56-69, (2015)
Tez:
9) "8th Grade Mathematics Subjects within the Scope of TIMSS: The Opinions of Prospective Mathematics Teachers", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Ahmet KÜÇÜK, International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 58-70, (2015)
Tez:
10) "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK ÖĞRETMENİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFOR ALGILARI", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Gülşah GEREZ CANTİMER, The Journal of Academic Social Science Studies, 25-I, 89-111, (2014)
Tez:
11) " İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TIMSS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ", Ahmet KÜÇÜK, Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-36, (2014)
Tez:
12) "STRUCTURED PROBLEM POSING CASES OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS: EXPERIENCES AND SUGGESTIONS ", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(4), 173-187, (2014)
Tez:
13) "Learning Styles of Prospective Teachers: Kocaeli University Case", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Figen BOZKUŞ, Journal of Educational and Instructional Studies in the World , 3(2), 1-12, (2013)
Tez:
14) "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin “Tablo ve Grafikler” Konusu İle İlgili Yakınsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, The Journal of Academic Social Science Studies, 6(5), 633-665, (2013)
Tez:
15) "RSA Şifrelemesi Yardımıyla Modüler Aritmetik Konusunun Pekiştirilmesi", Yasemin KATRANCI, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(1), 149-185, (2013)
Tez:
16) "The Process of Constructing Absolute Value Function Knowledge For High School Students ", Yasemin KATRANCI, Murat ALTUN, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(4), 1-13, (2013)
Tez:
17) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Olasılık Bilgisini Oluşturma ve Pekiştirme Süreci", Yasemin KATRANCI, Murat ALTUN, KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 11-58, (2013)
Tez:
18) "A Research on the Beliefs about Mathematics Learning and Teacher Efficacy of Prospective Teachers in Turkey", Dilek Sezgin Memnun, Yasemin Katrancı, World Journal of Education, 2(6), 66-78, (2012)
Tez:
19) "Teaching the Subject "Sets" with the ‘Dissociation and Re-Association’ (Jigsaw)", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 1-18, (2012)
Tez:
20) "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin “Matematik” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 1(4), 355-369, (2012)
Tez: