24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiğe yönelik düşüncelerinin incelenmesi", Yasemin KABA, , III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK 2018), , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Analysis of Pre-service Math Teachers’ Perceptions about Problem Concept Using Mind Maps", Yasemin KABA, , Global Conference on Education and Reserach, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Metaphorical Perceptions of Pre-service Math Teachers regarding Problem Concept and Investigation of Posed Problems", Yasemin KABA, , Global Conference on Education and Research, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "The Relationship Between Middle School Students’ Perceptions Of Visual Math Literacy Self-Efficacy And Attitude Towards Geometry", Yasemin KABA, Selda ÖZDİŞÇİ, , 27th International Conference on Educational Sciences, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
5) "Investigation Of Middle School Students’ Problem Solving And Problem Posing Skills", Selda ÖZDİŞÇİ, Yasemin KABA, , 27th International Conference on Educational Sciences, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
6) "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının İncelenmesi", Yasemin KABA, , 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, , , (2018)
Tez:
Ulusal-
7) "Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi", Yasemin KABA, , 3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
8) "Investigation of middle school students’ visual math literacy selfefficacy perceptions", Sare Şengül, Yasemin KABA, Selda ÖZDİŞÇİ, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 4(1), 454-461, (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "The relationships between middle school students’ problem posing achievements and math problem solving attitudes: Fractions", Yasemin KABA, Sare ŞENGÜL, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), 4(1), 462-471, (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "The Effect of Realistic Mathematics Education on 6th Grade Students’ Skills of Using Operational Estimation Strategies for Verbal Estimation Problems", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, İlknur AYVALI, Conference Proceedings, Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), , 449-462, (2017)
Tez:
Uluslararası-
11) "The Relationship Between Middle School Students’ Mathematical Understanding and Math Anxiety-apprehensions", Yasemin KABA, Sare ŞENGÜL, Conference Proceedings, Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), , 446-448, (2017)
Tez:
Uluslararası-
12) "The Analysis Of Middle School Students’ Anxieties-Apprehensions About Mathematics In Terms Of Different Variables", Yasemin KABA, Sare ŞENGÜL, TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology, INTE 2016: International Conference on New Horizons in Education, , 724-729, (2016)
Tez:
Uluslararası-
13) "The Analysis Of Understanding Factorial Concept Processes Of 7th Grade Students Who Have High Academic Achievements With Pirie-Kieren Theory ", Sare ŞENGÜL, Yasemin KABA, Ayşe ARGAT, TOJET: Turkish Online Journal of Educational Technology, INTE 2016: International Conference on New Horizons in Education, , 730-737, (2016)
Tez:
Uluslararası-
14) "Free problem cases of prospective mathematics teachers: Difficulties and solutions", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014, 174, 1983-1990, (2015)
Tez:
Uluslararası-
15) "The Analysis of the Problems Posed by Prospective Mathematics Teachers about ‘Ratio and Proportion’ Subject ", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Conference on New Horizons in Education, INTE 2014, 174, 1364-1370, (2015)
Tez:
Uluslararası-
16) "Meta-cognitive Aspects of Solving Indefinite Integral Problems", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 7th World Conference on Educational Sciences, 197, 622-629, (2015)
Tez:
Uluslararası-
17) "Middle School Students' Perceptions about Cenceopts of "Sports" and "Mathematics": Relationships of Sports and Mathematics", İsmet Cem KABA, Yasemin KATRANCI, Sare ŞENGÜL, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, International Conference on New Horizons in Education-INTE 2015, 2, 395-403, (2015)
Tez:
Uluslararası-
18) "The Analysis of Middle School Stundets' Attitudes Towards Mathematics in terms of Various Variables", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, International Conference on New Horizons in Education-INTE 2015, , 508-514, (2015)
Tez:
Uluslararası-
19) "Effects of Jigsaw Technique on Mathematics Self-efficacy Perceptions of Seventh Grade Primary School Students", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 333-338, (2014)
Tez:
Uluslararası-
20) "Effects of Jigsaw Technique on Seventh Grade Primary School Students’ Attitude towards Mathematics", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 339-344, (2014)
Tez:
Uluslararası-
21) "Learning Styles of Prospective Mathematics Teachers: Kocaeli University Case", Yasemin KATRANCI, Figen BOZKUŞ, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 328-332, (2014)
Tez:
Uluslararası-
22) "The Opinions of Primary Mathematics Student-teachers on Problem-based Learning Method ", Ayşe Arzu ARI, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 1826-1831, (2014)
Tez:
Uluslararası-
23) "Teacher Trainees’ Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy: Turkey Case", Recai Akkaya, Dilek Sezgin Memnun, Yasemin Katrancı, Proceedings of the 23rd International Academic Conference Society for Information Technology & Teacher Education, 23rd International Conference Society for Information Technology and Teacher Education, , 4330-4337, (2012)
Tez:
Uluslararası-
24) "The Relationship between Preservice Teachers Beliefs about Mathematics and Self-Efficacy Beliefs about Mathematical Literacy", Yasemin KATRANCI, Dilek SEZGİN MEMNUN, Proceedings of the 4th International Congress of Educational Research, 4th International Congress of Educational Research, , 771-783, (2012)
Tez:
Uluslararası-
25) "İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Hande GÜLBAĞCI, , 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, , , (2012)
Tez:
Ulusal-
26) "A Research on the beliefs about teaching and learning mathematics, teacher efficacy and the NCTM standards of prospective teachers", Dilek SEZGİN MEMNUN, Yasemin KATRANCI, Proceedings of the 4th International Congress of Educational Research , 4th International Congress of Educational Research , , 754-770, (2012)
Tez:
Uluslararası-
27) "Problem Solving and Problem Posing Skills of Prospective Mathematics Teachers About the ‘Sets’ Subject", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012), 69, 1650-1655, (2012)
Tez:
Uluslararası-
28) "Metaphors that Prospective Primary School Teachers Possess on the Concept of ‘Mathematics’", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) , 46, 1470-1475, (2012)
Tez:
Uluslararası-
29) "Metacognitive Aspects of Solving Function Problems", Sare ŞENGÜL, Yasemin KATRANCI, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) , 46, 2178-2182, (2012)
Tez:
Uluslararası-
30) "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETMENİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ ", Yasemin KATRANCI, Özlem APAK, Murat AKDAĞ, , 10. Matematik Sempozyumu, , , (2011)
Tez:
Ulusal-
31) "Türkiye ve New Jersey (NJ-ABD) Matematik Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması", Yasemin KATRANCI, , XIV. WORLD CONGRESS WORLD COUNCIL OF COMPARATIVE EDUCATION SOCIETIES (WCCES) , , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
32) "Lise Öğrencilerinin Gözüyle Matematik", Yasemin KATRANCI, , 9. Matematik Sempozyumu, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
33) "Matematik Başarısı Düşük İlköğretim Öğrencilerinin Olasılık Bilgisini Oluşturma ve Pekiştirme Süreci", Yasemin KATRANCI, Murat ALTUN, , International Conference On New Trends In Education and Their Implıcations, , , (2010)
Tez:
Uluslararası-
34) "Fonksiyon Bilgisinin Oluşturulması sürecinde Gözlenen Kısmi Doğru Bilgi Yapıları", Arş. Gör. Yasemin KATRANCI, Arş. Gör. Aslıhan YILMAZ, Öğrt. Seçil KAHRAMAN, , I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, , , (2009)
Tez:
Uluslararası-
35) "Cinsiyet, Yaşam Standardı ve Matematik Başarısı İle Matematiğe Yönelik Tutum Arasındaki İlişki", "Yasemin KATRANCI", , 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2009)
Tez:
Ulusal-