12 Kasım 2019 | Salı
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2013 | Tez Konusu: Yeni Tür Hidrojel ve Kriyojellerin Sentezi, Karakterizasyonu, Ağır Metal Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi ve Kinetik Modellemesi
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh
Diğer Danışman: | Durum: Devam
2 ) 2011 | Tez Konusu: Jeffamine Türevli Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu. Antikorosif Organik Kaplamalar
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ahmet ERDEM
Diğer Danışman: | Durum: Devam
3 ) 2009 | Tez Konusu: Yeni Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve sudan ağır metallerin uzaklaştırılmasında kullanımı
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Ömer Ferkan KEMİK
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
4 ) 2009 | Tez Konusu: MAKROİNİMER VARLIĞINDA ISIYA DUYARLI YENİ HİDROJELLERİN HIPE YÖNTEMİYLE SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU ve ATIK SULARDAN AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ömer Ferkan KEMİK
Diğer Danışman: | Durum: Devam
5 ) 2008 | Tez Konusu: Yeni Monomerik ve Polimerik Yapıdaki Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Atom Transfer Radikal Polimerizasyonunda Kullanılması
Tez Seviyesi: Doktora | Öğrenci: Ayşegül MENDİ
Diğer Danışman: | Durum: Devam
6 ) 2003 | Tez Konusu: Metil Metakrilatın Allil alkol 1,2 Butoksilat-b-Etoksilat varlığında Ce(IV)/HNO3 ile redoks polimerizasyonu
Tez Seviyesi: Yüksek Lisans | Öğrenci: Çiğdem YAĞCI
Diğer Danışman: | Durum: Bitti