21 Ağustos 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "1) Kardiyak resenkronizasyon sonrası elde edilen yeniden şekillenmeyi etkileyen faktörler. Yengi Umut Çelikyurt, Ahmet Vural,Tayfun Şahin, Ayşen Ağaçdiken,Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009.Syf 107,suppl 5. ", , , , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
2) "2) Akut koroner sendromlu hastaların değerlendirilmesi sırasında göz ardı edilmemesi gereken iki önemli prognoz belirleyicisi.İnflamasyon ve renal disfonksiyon. Teoman Kılıç,Gökhan Öner, Ertan Ural, Tayfun Şahin, Fatih Aygün, Umut Çelikyurt, Ulaş Bildirici, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı.25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2009, Syf 94, suppl 5.", , , , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
3) "3) Akut koroner sendromlu hastalarda serum sistain C seviyeleri ve uzun dönem prognoz açısından ilişkisi.Teoman Kılıç, Gökhan Öner, Ertan Ural, Zeki Yumuk, Tayfun Şahin, Ulaş Bildirici, Eser Acar, Umut Çelikyurt, Güliz Kozdağ, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi ,Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2009,Syf 95, suppl 5.", , , , , , (2010)
Tez:
-
4) "4) Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anında ölçülen hs-CRP seviyelerinin farklı kestirim değerlerinin prognostik etkinliğinin karşılaştırılması: 1 yıllık uzun dönem takip sonuçlarımız. Teoman Kılıç, Ertan Ural, Gökhan Öner, Tayfun Şahin, Metehan Kılıç, Şadan Yavuz, Muhip Kanko, Göksel Kahraman, Ulaş Bildirici, Umut Çelikyurt, Kamil Turan Berki, Dilek Ural, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009.Syf 96, suppl 5. ", , , , , , (2010)
Tez:
Ulusal-
5) "5) Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde cinsiyetin etkisi.Ayşen Ağaçdiken Ağır, Ahmet Vural, Tayfun Şahin, Yengi Umut Çelikyurt, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2009. Syf 236, suppl 5. ", , , , , , (2010)
Tez:
-
6) "6) E/A dalga paterninde solunumsal değişim diyastolik işlev bozukluğunun erken göstergesi olabilir: ekokardiyografik uzun dönem takip çalışması. Tayfun Şahin,Teoman Kılıç, Umut Çelikyurt, Ayşen Ağaçdiken, Güliz Kozdağ, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, Syf 23, suppl 2. ", , , , , , (2010)
Tez:
-
7) "7) Permanent atrial fibrilasyonlu hastalarda sağ atriyal apendiks işlevlerindeki değişimin transözofajiyal doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici, Güliz Kozdağ, Yengi Umut Çelikyurt, Dilek Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, Syf 102, suppl 2. ", , , , , , (2010)
Tez:
-
8) "8) Perikard efüzyonlu hastalarda serum tümör belirteçlerinin efüzyonunun etiyolojisini öngördürmede ve takipteki değeri.Ulaş Bildirici, Dilek Ural,Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Yengi Umut Çelikyurt, Eser Acar, Ertan Ural. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2008, Syf 121, suppl 2. ", , , , , , (2010)
Tez:
-