24 Mayıs 2019 | Cuma
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effectiveness of Green Advertising: Influences of Claim Specificity, Product’s Environmental Relevance and Consumers’ Proenvironmental Orientation", Alniacik, U., C. Yilmaz, Amfiteatru Economic, Vol:14 No:31, 207-222, (2012)
 • "How Corporate Social Responsibility Information Influences Stakeholders’ Intentions?", Alniacik, U., E. Alniacik and N. Genc, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, Volume:18, Issue:4, 234-245, (2011)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Pazarlama İletişiminde Kullanılan Kıtlık Taktiklerinin Tüketiciler Üzerindeki Etkisi", Ayvaz, İ., Ü. Alnıaçık, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (35), 1-19, (2018)
 • "Public Relations Students’ Perspectives Toward The Profession: An Assessment From The Person-Job Fit Viewpoint", Fatih KOÇ, Ümit ALNIAÇIK, Oktay Çetin, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3, 3, (2017)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions in Stock-Out Situations and Its’ Influence on Brand Loyalty", Newton Owuor, Umit Alniacik, 14th International Strategic Management Conference Proceedings, Prague, Czechia, July 12-14, 14th International Strategic Management Conference, Prague, Czechia, , , (2018)
 • "Socio-economic contingency of CSR preferences of young job-seekers. A crossnational comparison ", Bustamante, S., Castillo-Apraiz, J., Alniaçik, Ü., Pizzutilo, F., Reichel, J., Corporate Responsibility Research Conference, Corporate Responsibility Research Conference, , 13-15 September 2017, Seville, Italy , , , (2017)
Devamı »

Dersler

 • Satış Gücünün Yönetimi, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Marketing Research, İşletme,
  • Dili: İngilizce | Seviye: Lisans
 • Araştırma Yöntemleri, İşletme,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KULLANILAN KITLIK TAKTİKLERİNİN TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2017)
 • GÖLCÜK VİZYON 2023 KAMUOYU ARAŞTIRMASI PROJESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2013)
 • GÖLCÜK VİZYON 2023 TANITIM VE İLETİŞİM PROJESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2012)
Devamı »