24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Influence of wax content on the electrical, thermal and tribological behaviour of a polyamide 6/graphite composite", Huseyin Unal, Ugur A. Kaya, Kadir Esmer, A. Mimaroglu, Bayram Poyraz, Journal of Polymer Engineering, 36, 3, , (2016)
 • "Effects of Solution Mixing Temperature on Dielectric Properties of PMMA/Pristine Bentonite Nanocomposites", A. Uğur Kaya, Selahaddin Güner, Kadir Esmer, , 141, , (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "İki Farklı (Esan, Imerys) Na-Bentonitin Dielektrik özelliklerinin İncelenmesi", Ahmet Uğur KAYA, 17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, 17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, , 225, (2017)
 • "POLYETİLEN KATKILI HAM BENTONİTİN YAPISAL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Selahaddin GÜNER, Kadir ESMER, Ahmet Uğur KAYA, 17. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17. Ulusal Kil Sempozyumu, , 228, (2017)
Devamı »

Dersler

 • Fizik I, Matematik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik I, Jeofizik Mühendisliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Fizik I, Matematik,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • POLİVİNİLALKOL-BENTONİT VE POLİETİLENGLİKOL-BENTONİT KOMPOZİTLERİN YAPISAL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2018)
 • POLİMETİLMETAKRİLAT-HAM BENTONİT VE POLİMETİLMETAKRİLAT-NA-BİENTONİT KOMPOZİTLERİN YAPISAL VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2018)
Devamı »