24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "BEREKET, EĞİTİM, EĞLENCE ÜÇGENİNDE BİR KÖY SEYİRLİK OYUNU: HİBİBİM ", Uğur Durmaz, Milli Folklor, 118, 130-144, (2018)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNDE HALKBİLİMİ BÖLÜMLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI", Uğur Durmaz, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 38, 152-167, (2018)
  • "Geleneksel Türk Tiyatrosunda " Kavuk " : Bir Simgenin İşlevi, Özellikleri, Temsilcileri ve Dünden Bugüne Yolculuğu", Uğur Durmaz, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, C.4 S.9, 13-47, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA BİR ÂŞIK: GÜNCELLENEN ÂŞIKLIK GELENEĞİNDE ŞEMSİ YASTIMAN’IN YERİ VE ETKİLERİ", Uğur Durmaz, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 8-10 Kasım 2018, , 198-207, (2018)
  • "İnançtan Anlatıya Anlatıdan Perdeye: Ağaç Kültünün Geleneksel ve Modern Türlerdeki Görünümü", Uğur Durmaz, , Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi 3. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, , , (2016)
Devamı »