22 Ağustos 2017 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Mechanical, electrical, and melt flow properties of polyurethane elastomer/surface-modified carbon nanotube composites", Umit Tayfun, Yasin Kanbur, Ufuk Abaci, Hasan Yuuksel Guney, Erdal Bayramlı, Journal of Composite Materials, 51, 1987-1996, (2017)
 • "Synthesis of new 2,5-di(thiophen-2-yl)furan-3-carbonitrile derivatives and investigation of electrochromic properties of homopolymers and co-polymers with EDOT", Ufuk Abaci, Asli Ustalar, Mehmet Yilmaz. H. Yuksel Guney, RSC Advances, 6, 27836, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Non-reproducible electrical properties of semiconductor PVDF-HFP ( hexafluoropropylenevinylidinfluoride) copolymer", Ufuk ABACI, Gülbeden LİKOĞLU, H.Yüksel GÜNEY, , American Journal of Physics Proceeding Book) , International Balkan Physical Union 6, , , (2007)
 • "Polistiren katkılı Poli(Vinil Klorür)\\\'ün dielektrik özelliklerinin katkı oranına ve sıcaklığa bağlı değişimi", Ufuk ABACI, H.Yüksel GÜNEY, Erdoğan TARCAN, 1.Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi Bildiri Özetleri, .Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, , 32, (2006)
Devamı »

Dersler

 • Matematik, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Girişimcilik 1, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
 • Matematik, ,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Katı polimer Elektrolitli Tabakalı İletken Polimer Kompozit Filmlerin Elektrokromik Cihazlarının Üretilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Katı polimer Elektrolitli Tabakalı İletken Polimer Kompozit Filmlerin Elektrokromik Cihazlarının Üretilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2006)
Devamı »