20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "TNF-α antagonism with etanercept enhances penile NOS expression, cavernosal reactivity, and testosterone levels in aged rats. ", Demirtaş Şahin T, Yazir Y, Utkan T, Gacar G, Furat Rençber,Göçmez SS, Can J Physiol Pharmacol, 96(2), 200-207, (2018)
 • "Improvement of penile neurogenic and endothelial relaxant responses by chronic administration of resveratrol in rabbits exposed to unpredictable chronic mild stress. ", Yazir Y, Utkan T, Şahin TD, Gocmez SS., Int J Impot Res, 30(4), 163-170, (2018)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Resveratrol Improves Cognitive Performance and Endothelial Function by Increasing BDNF Expression and Preventing Oxidative Stress During Experimental Vascular Dementia in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats ", Gocmez, Semil; Sahin, Tugce Demirtas; Yazir, Yusufhan; Eraldemir, F ; Polat, S ; Utkan, T , BIOLOGICAL PSYCHIATRY , 73rd Annual Scientific Convention and Meeting of theSociety-of-Biological-Psychiatry (SOBP), 83(9), S144, (2018)
 • " Chronic Stress-Induced Depression Impairs Contractile Activity of Rat vas Deferens: Effect of Infliximab Treatment ", Sahin, Tugce Demirtas; Gocmez, Semil Selcen; Utkan, Tijen, BIOLOGICAL PSYCHIATRY , 73rd Annual Scientific Convention and Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry (SOBP), 83(9), S143, (2018)
Devamı »

Projeler

 • genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda behevyoral ve kognitif fonksiyonlar üzerinde TNF-alfa inhibitörlerinin rolünün araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2015)
 • genetik absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda kognitif fonksiyonlar üzerinde kök hücre tedavisi ve klasik tedavinin etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2014)
 • Selektif tip I NOS ve tip I/II NOS inhibitörleri ile selektif NO duyarlı guanilat siklaz inhibitörünün öğrenme ve bellek üzerindeki etkilerinin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
Devamı »