26 Ağustos 2019 | Pazartesi
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "On Divisibilty Properties of a Sequence Related to the Quotient of Fibonacci Numbers", Gökhan Kuzuoğlu, Yücel Türker Ulutaş, , Antalya Cebir Günleri XX, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "{C_n(a,b;p,q,r)} genelleştirilmiş dizisinin bazı özellikleri ", Yücel Türker Ulutaş, Neşe Ömür, , XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, , , (2013)
Tez:
Ulusal-
3) "Finite Sums İnvolving Generalized Fibonacci and Lucas Number", Emrah Kılıç, Neşe Ömür, Yücel Türker Ulutaş, , International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science,Mohammedia, Morocco, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
4) "Generalized Binary Recurrent Quasi-Cycles Matrices", Emrah. Kılıç, Yücel Türker Ulutaş, Neşe Ömür, , International Conference on Discrete Mathematics and Computer Science, Morrocco, , , (2011)
Tez:
Uluslararası-
5) "{V_kn} Genelleştirilmiş Luccas Dizisinin Terimlerinin Çarpımlarının Toplamları", Emrah Kılıç, Yücel Türker Ulutaş, Neşe Ömür, , 5. Ankara Matematik Günleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniv., Ankara, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
6) "On Fibonacci k-Vectors and Their Applications", Neşe ÖMÜR, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , The 13th International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
7) "The (p,q)-Fibonacci Hyperbolic Functions and Their Properties", Gülfer TATAR, Neşe ÖMÜR, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , The 13th International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications, , , (2008)
Tez:
Uluslararası-
8) "Altın Oranın Çeşitli Yapıları", Neşe ÖMÜR, Yücel TÜRKER ULUTAŞ, , II. Geometri Sempozyumu, Sakarya, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
9) "Fibonacci Sayıları ve Bazı Matrisler Arasındaki İlişkiler", Yücel TÜRKER ULUTAŞ,Neşe ÖMÜR, , 17. Ulusal Matematik Sempozyumu- İzzet Baysal Üni. BOLU, , , (2004)
Tez:
Ulusal-
10) "On One Relator Quotient Groups of Some Hecke Groups", Yücel TÜRKER ULUTAŞ, İsmail Naci CANGÜL, , Conformal Geometry, Discrete Groups and Surfaces, , , (2003)
Tez:
Uluslararası-
11) "FSQL dönüşümünün derecesinin bir özelliği", Yücel TÜRKER, Akif ABBASOV, , Sarımsaklı'da Matematik Günleri-Matematik Sempozyumu, , , (1997)
Tez:
Ulusal-