23 Ekim 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "“The nursing students’ metaphors about education of anatomy”", Çolak T., Bamaç B., Taşdemir R., Yener MD., Güzelordu D., Sivri İ., Aksu E., Özbek A., SHS Web of Conferences (Endeks: ISI-Web of Science)., 26, 01087, (2016)
 • "“The Postgraduate Students' (Masters, PhD) Metaphors About Education of Statistic”", Colak S, Yener MD, Colak E, Tasdemir R, Colak T, Bamac B, Son M. , SHS Web of Conferences (Endeks: ISI-Web of Science), 31, 01007, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "“Associatıon between computer use and entrapment neuropathıes in the wrist region.”", Colak S., Bamac B., Colak T., Ozbek A. , Educational Research and Reviews, ERIC Number: EJ1018377 (Endeks: ERIC). , 8(24), 2249-2254, (2013)
 • "“Biochemical parameters in professional male soccer players before and after training”", Colak S., Duman C., Bamac B., Colak E., Özbek A., Colak T, , European Journal of Sports Medicine (Abstract. 8th European Sport Medicine Congress of EFSMA, Strasbourg isimli kongrenin bildiri özeti olarak yayınlanmıştır), Vol:1, Supplement 1, September. (Abstract. 8th European Sport Medicine Congress of EFSMA, Strasbourg isimli kongrenin bildiri özeti olarak yayınlanmıştır), 163-164, (2013)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "“The Postgraduate Students' (Masters, PhD) Metaphors About Education of Statistic.”", Colak S, Yener MD, Colak E, Tasdemir R, Colak T, Bamac B, Son M., International Congresses on Education ERPA 2016, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 2-5 June 2016., International Congresses on Education ERPA 2016, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 2-5 June 2016., , , (2016)
 • "“Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ön lisans öğrencilerinin Anatomi Eğitimi öz-yeterlilik inanç düzeylerinin karşılaştırılması.”", Acar D, Çolak T, Çolak S, Güngör T, Yener MD, Aksu E, Güzelordu D. , International Congresses on Education ERPA 2016, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 2-5 June 2016., International Congresses on Education ERPA 2016, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 2-5 June 2016., , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • Anatomi, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Anatomi, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Genel Anatomi 2, Temel Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • BİR SERİ OTOPSİDE YAŞ VE CİNSİYETİN AORTA ABDOMİNALİS VE ANA DALLARININ DUVAR KOMPOZİSYONU VE MORFOMETRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Kafa travmasına maruz kalmış sıçanlarda beyin ve periferik kan örneklerinde zamana karşı gen anlatımının mikroarray yöntemiyle analizi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2008)
 • Chorda umbilicalis damarlarının histolojik yapısının damar çap ve uzunluklarıyla ilişkisi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (1997)
Devamı »