27 Mayıs 2019 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
  • "Drilling process optimization by using fuzzy-based multi-response surface methodology ", Ali İhsan Boyacı, Tuğçen Hatipoğlu, Erhan Balcı, Advances in Production Engineering & Management, 12(2), 163-172, (2017)
  • "Expert System Application for Prioritizing Preventive Actions for Shift Work: Shift Expert", Hatice Esen, Tuğçen Hatipoğlu, Ahmet Cihan, Nilgün Fığlalı, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, , , (2017)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
  • "Application of Lean Production Techniques in the Manufacturing Industry", Nihan Aydınoğlu, Tuğçen Hatipoğlu, Hatice Esen, Nilgün Fığlalı, International Journal of Services and Operations Management , 27 (3), 324-344, (2017)
  • " Multi-Criteria Decision Making Applications In Green Growth: A Systematic Literature Review", Cemil Çelik, Ali İhsan Boyacı, Tuğçen Hatipoğlu, Murat Çolak, Eurasian Business & Economics Journal, , , (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
  • "Sevkiyat Öncesi Son Kontrol (Pre Delıvery Inspectıon-Pdı) Sürecinin İyileştirilmesi", Sezgi Kababıyık, Yusuf Horoz, Tuğçen Hatipoğlu, Hatice Esen, Ali İhsan Boyacı, Alpaslan Fığlalı, , 2nd International congress on engineerıng architecture and design, , 571-572, (2017)
  • "A Review of New Technological Applications on Ergonomics", Tuğçen Hatipoğlu, Ali İhsan Boyacı, Nilgün Fığlalı, , 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, , , (2017)
Devamı »

Projeler

  • MALZEME HAREKET VE DEPOLAMA SURECiNiN ETKINLiGiNiN GELiŞTiRiLMESİ VE iNSAN GÜCÜ PLANLAMA PROJESİ
    Diğer tarafından desteklenmiştir. (2015)
Devamı »