20 Ağustos 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Yukarı Dicle Havzası’nda Akkad Dönemi’ne Tarihlenen Bir Yapı: Salat Tepe IIA:6", A. Tuba Ökse, OLBA, 25, 17-47, (2017)
 • "Diyarbakır Kentinin En Eski Yerleşimi: İçkale’deki Amida Höyük", A. Tuba Ökse, , XXIII, 59-110, (2015)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Salat Tepe IV Mevsimlik Barınakları: Yukarı Dicle Havzasında Orta Çağ ve Sonrasında Göçerler", A. Tuba Ökse, TÜBA-AR, 21, 149-174, (2017)
 • "Yukarı Dicle Havzası Tunç ve Demir Çağları Kırsal Yerleşimlerinde Nüfus Hesabı Üzerine bir Uygulama", A. Tuba Ökse, TÜBA-AR, 19, 47-67, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Akkad Döneminden Pers Dönemine Kadar Yukarı Dicle Havzası Yerleşim Sisteminde Diyarbakır Kentinin Konumu", A. Tuba Ökse, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, , 165-183, (2017)
 • "Tatıka Kazıları: Yukarı Dicle Havzasında ETÇ I-II Mezarlığı ve Ritüel Yapılar", A. Tuba Ökse, Dumlupınar Üniversitesi V. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu: Arkeoloji, Anadolu, Zaman ve Mekan , Dumlupınar Üniversitesi V. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu: Arkeoloji, Anadolu, Zaman ve Mekan , , 15-30., (2017)
Devamı »

Dersler

 • Mezopotamya 2. Bin uygarlıkları, Arkeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Eski Önasya Ölü Gömme Adetleri, Arkeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Arkeolojide Bilimsel Yöntemler, Arkeoloji,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
Devamı »

Projeler

 • lısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi - Havuz Mevkii Kurtarma Kazıları
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2010)
 • Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi - Kumru Tarlası Kurtarma Kazıları
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Ilısu Barajı İnşaat Sahası Kurtarma Projesi - Ilısu Höyüğü Kurtarma Kazıları
  Bakanlıklar tarafından desteklenmiştir. (2009)
Devamı »