24 Ağustos 2019 | Cumartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Sol Ventrikülde Kisthidatik.", Kandemir, Ç., T. Şahin, T. Kılıç, M. Kanko., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi."Ulusal"., , , (2010)
Tez:
-
2) "Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında İleri Mitral Yetersizlik Atriyal Trombogenezis ve Tromboembolik Olayları Engeller mi?.", Kozdağ, G., D. Ural, M. Çetin, T. Kılıç, T. Şahin, A. Ağaçdiken, U.Bildirici, A.Vural, B.Komsuoğlu., MN Kardiyoloji"Ulusal"., 16, 19-25 , (2009)
Tez:
-
3) "İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofisi.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Y. Çelikyurt, U. Bildirici., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi."Ulusal", 37, 187-189 , (2009)
Tez:
-
4) "Koroner ven darlığına başarılı anjiyoplasti sonrası sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi: İki olgu sunumu.", Vural, A., T. Kılıç, E. Ural, D. Ural., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 201-204 , (2009)
Tez:
-
5) "Yağ Aldırma İşleminin Nadir Bir Komplikasyonu: Pulmoner Emboli.", Şahin, T., U.Y. Çelikyurt, E. Acar, T. Kılıç., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi."Ulusal"., 37, 211 , (2009)
Tez:
-
6) "Tako- Tsubo Syndrome in a Patient with Sudden Visual Loss: Case Report.", Kılıç, T., E. Ural, T. Şahin, T. Sarısoy, H. Efendi, D. Ural., Türkiye Klinikleri Journal Cardiovasc Sciense., 20, 217-21 , (2008)
Tez:
-
7) "The frequency of metabolic syndrome in women with polycystic ovaries at reproductive ages and comparison of different metabolic syndrome diagnostic criteria.", Çalışkan, E., T. Kılıç, H. Bodur, S. Zeteroğlu., Journal Turkish German Gynecol Assoc."Ulusal", 8, 402-407, (2007)
Tez:
-
8) "İskemik ve Noniskemik İleri Mitral Yetersizliğinin Diyastolik Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkilerini Farklı Ekokardiyografik Parametreler Kullanılarak Karşılaştırılması.", Şahin, T., A. Boyacı, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoglu., İÜ. Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi."Ulusal"., 2, 22-28, (2006)
Tez:
-
9) "Egzersiz ve Anabolik Androjenik Steroidlerin Sol Ventrikül Yapı ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi.", Şahin, T., Z.N. Baytuğan, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, B. Komsuoglu., İÜ. Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi."Ulusal", 4, 18-25 , (2006)
Tez:
-
10) "Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların Hangisinde Sol Atriyal Spontan Ekokontrast Gelişir?", Kozdag G, Vural A, Özden M, Şahin T, Ural D, Agacdiken A, Kahraman G, Kılıç T, Ural E, Komsuoglu B, Türk Kardiyol Dern Arşivi, 33, 2-9, (2005)
Tez:
-
11) "İleri evre kalp yetersizliği ve sol dal bloku olan hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisinin klinik sonuçlara etkisi", Kozdag G, Vural A, Ural D, Ağaçdiken A, Şahin T, Kılıç T, Kahraman G, Ural E, Komsuoğlu B, Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi, 2, 79-83, (2005)
Tez:
-
12) "Komplet sol Dal bloku bulunan hastaların klinik ve elektrofizyolojik özellikleri", Öner E, Vural A, Agacdiken A, Kahraman G, Kılıç T, Bildirici U, Ural D, Komsuoglu B. , Türk Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi, 3, 130-136, (2005)
Tez:
-
13) "Anabolik androjenik steroidlerin vasküler yapı ve endotel fonksiyonları üzerine etkileri", Şahin T, Baytugan Z, Agacdiken A, Kozdag G, Ural D, Kahraman G, Kılıç T, Bildirici U, Komsuoglu B, Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, 4, 128-134, (2005)
Tez:
-
14) "Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardiye Sahip Hipertrofik Kardiyomiyopatili Bir Olguda Ablasyon ve Takılabilir Kardiyoverter Defibrilatör Uygulaması ", Vural A, Ağacdiken A, Ural D, Kılıç T, Kozdag G, Kahraman G, Ural E, Komsuoglu B., Anadolu Kardiyol Dergisi, 4, 92-5, (2004)
Tez:
-
15) "Bir restriktif kardiyomiyopati olgusu ve aile taraması bulguları", Ural D, Vural A, Ağaçdiken A, Ural E, Kılıç T, Kahraman G, Komsuoğlu B, Türk Kardiyol Dern Arşivi, 30, 302-309, (2002)
Tez:
-
16) "Perkütan koroner girişim sonrası antikoagulan kullanımına bağlı gelişen bir kardiyak tamponad olgusu", Ural E, Kılıç T, Kanko M, Kahraman G, Pehlivanoğlu S, Komsuoğlu B, Hipokrat Kardiyoloji, 3, 20, (2001)
Tez:
-