22 Ağustos 2019 | Perşembe
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Akut koroner sendromlu hastaların değerlendirilmesi sırasında göz ardı edilmemesi gereken iki önemli prognoz belirleyicisi: İnflamasyon ve renal disfonksiyon.", Kılıç, T., G. Öner, E. Ural, T. Şahin, F. Aygün, U. Çelikyurt, U. Bildirici, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-149, (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "Akut koroner sendromlu hastalarda serum sistatin C seviyeleri ve uzun dönem prognoz arasındaki ilişki.", Kılıç, T., G. Öner, E. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, U. Bildirici, E. Acar, U. Çelikyurt, G. Kozdağ, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-150, (2009)
Tez:
Ulusal-
3) "Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anında ölçülen hs-CRP seviyelerinin farklı kestirim değerlerinin prognostik etkinliğinin karşılaştırılması: 1 yıllık uzun dönem takip sonuçlarımız.", Kılıç, T., E. Ural, G. Öner, T. Şahin, M. Kılıç, Ş. Yavuz, M. Kanko, G. Kahraman, U. Bildirici, U. Çelikyurt, KT. Berki, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-151, (2009)
Tez:
Ulusal-
4) "Kardiyak resenkronizasyon sonrası yeniden şekillenmeyi etkileyen faktörler.", Çelikyurt, YU., A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, U. Bildirici, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-164, (2009)
Tez:
Ulusal-
5) "Koroner anjiyografi tetkiki uygulanacak hastalarda koroner arter hastalığını öngördürmede spot idrarda albumin ve albumin/kreatinin oranının kulllanışlılığı.", Ural, E., T. Kılıç, F. Aygün, U. Bildirici, G. Öner, M. Çekmen, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , P143, (2009)
Tez:
Ulusal-
6) "Farklı Etyolojilere Bağlı Permanent Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda hs-CRP Düzeyi ile Atriyal Spontan Ekokontrast ve Trombus ilişkisi.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ, E. Erkal, G. Kahraman, E. Ural, D. Ural., XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , Cilt 36, P63, (2008)
Tez:
Ulusal-
7) "E/A dalga paterninde solunumsal değişim diyastolik işlev bozukluğunun erken göstergesi olabilir: Ekokardiyografik uzun dönem takip çalışması.", Şahin T, Kılıç T, Bildirici U, Çelikyurt YU, Ağaçdiken A, Kozdağ G, Ural D, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
8) "Farklı etiyolojilere bağlı gelişen permanent atriyal fibrilasyonfa sağ atriyal appendiks işlevlerindeki değişimin transözofajiyal ve doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.", Şahin T, Bildirici U, Kılıç T, Kahraman G, Vural A, Ural E, Öner G, Ural D, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
9) "Permanent atriyal fibrilasyonun farklı etiyolojilerinde sol atriyal apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi", Şahin T, Ural D, Kılıç T, Bildirici U, Kozdağ G, Ağaçdiken A, Ural E, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
10) "Permanent atriyal fibrilasyonlu hastalarda sağ atriyal appendiks işlevlerindeki değişimin transözofajiyal doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi", . Şahin T, Kılıç T, Bildirici U, Kozdağ G, Çelikyurt YU, Ağaçdiken A, Ural D. , Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
11) "Perikard efüzyonlu hastalarda serum tümör belirteçlerinin efüzyonun etiyolojisini öngördürmede ve takipteki değeri.", Bildirici U, Ural D, Şahin T, Kılıç T, Çelikyurt YU, Acar E, Ural E, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
12) "Sol ön inen arterde izole miyokardiyal kas bandı ve ağır sistolik kompresyon saptanan ve non-invazif olarak takip edilen hastaların uzun dönem prognozu.", Ural E, Bildirici U, Kılıç T, Şahin T, Kahraman G, Ural D., Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
13) "Prehipertansiyonda uç organ hasarı", Yılmaz CT, Ural D, Şahin T, Kılıç T, Çelikyurt YU, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
14) "Yeni tanı konmuş ve tedavi edilmemiş hipertansif hastalarda diyastolik disfonksiyon ile akım bağımlı dilatasyon ilişkilidir.", Şahin T, Ural D, Kahraman G, Kılıç T, Bildirici U, Aygün F, Fici F, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
15) "Yüksek hs-CRP değerleri kronik kalp yetersizliği hastalarının prognozunun belirlenmesinde önemlidir", Kozdağ G, Ertaş G, Kılıç T, Çetin M, Aygün F, Acar E, Şahin T, Kahraman G, Vural A, Ural E, Ural D, Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
16) "Paroksismal atriyal fibrilasyonun permanent atriyal fibrilasyona dönüşümünün ekokardiyografi ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi", Çavdar F, Ağaçdiken A, Kılıç T, Şahin T, Çelikyurt YU, Bildirici U, Ural D. , Türk Kardiyoloji Derneği XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, , , , (2008)
Tez:
Ulusal-
17) "Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının Bir Vasküler ve Metabolic Risk Belirteci Olan Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein Seviyelerine Etkisi.", . Kılıç, T., D. Ural, G. Öner, F. Aygün, E. Ural, G. Kahraman, T. Şahin, U. Bildirici, G. Kozdağ, H. Ekren, B. Komsuoğlu., Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P173, (2007)
Tez:
Ulusal-
18) "Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonlu Hastalarda Klasik Pacemaker Uygulaması Değişmeli mi?", Bildirici, U., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, U. Çelikyurt, D. Ural, T. Kılıç, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P173, (2007)
Tez:
Ulusal-
19) "Kalp Yetersizliği Hastalarında Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Fonksiyonel Kapasiteye Olumlu Etkisi- 2 Yıllık Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız.", . Durna, Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, T. Şahin, G. Kozdağ, U. Bildirici, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35,, SB 150, (2007)
Tez:
Ulusal-
20) "Resenkronizasyon Tedavisine Yanıt Veren ve Vermeyen Hastalarda Mortalite ve Yaşam Beklentisinin Karşılaştırılması 2 Yıllık Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız.", Durna, Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, D. Ural, T. Şahin, U. Bildirici, G. Kozdağ, A. Tantan, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, SB 151, (2007)
Tez:
Ulusal-
21) "Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde Mortaliteyi Belirleyen Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler", , Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, T. Şahin, D. Ural, U. Bildirici, G. Kozdağ, A. Tantan, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,Antalya., , Cilt 35, SB 153, (2007)
Tez:
Ulusal-
22) "Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Tedaviye Yanıtlı ve Yanıtsız Hastalarda Supraventriküler ve Ventriküler Aritmiye Etkisi.", Ağaçdiken, A. A., A. Vural, D. Ural, Ç. Durna, G. Kozdağ, T. Şahin, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, SB 155, (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "Aerobic Egzersiz Programı Yüksek Kardiyovasküler Risk Taşıyan Hastalarda Açlık Glukoz Seviyesinin ve Onunla İlişkili Parametrelerin Düzenlenmesinde Önemlidir.", Baytuğan, Z. N., G. Kozdağ, M. İnanır, T. Kılıç, A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, U. Bildirici, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P058, (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "Kronik kalp yetersizliğinin prognozunun belirlenmesinde fizik muayene bulguları ve kliniğin önemi.", Tekin, A., G. Kozdag, Z. Yumuk, A. Boyacı, T. Kılıç, U. Bildirici, A. Agacdiken, D. Ural, A. Vural, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P120, (2007)
Tez:
Ulusal-
25) "Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu Prognozun Önemli Bir Belirleyicisidir.", Kozdağ, G., A. Ağaçdiken, T. Şahin, A. Tekin, U. Bildirici, A. Vural, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P125, (2007)
Tez:
Ulusal-
26) "Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Metabolik Sendromun Farklı Tanımlamalarının Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein Seviyelerindeki Değişim Üzerine Etkisi.", Kılıç, T., E. Ural, G. Öner, F. Aygün, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, U. Bildirici, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P132, (2007)
Tez:
Ulusal-
27) "Metabolik Sendromlu Hastalarda İki Önemli Vasküler Risk Belirteci: Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein.", Kılıç, T., E. Ural, G. Kahraman, F. Aygün, G. Öner, H. Ekren, T. Şahin, U. Bildirici, D. Ural, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 35, P140, (2007)
Tez:
Ulusal-
28) "Dilate kardiyomiyopati ve sol dal bloku olan hastalarda trifasiküler blok sıklığı.", Oner, E., A. Vural, T.Kılıç, G. Kahraman, A. Agacdiken, U. Bildirici, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, , Cilt 34,, P 033, (2006)
Tez:
Ulusal-
29) "Nonkardiyak Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Komplikasyon ve Olumsuz Sonuçları Belirlemede Brain Natriüretik Peptid Seviyelerinin Rolü.", Boyacı, A., T. Şahin, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, , Cilt 34, SB 179, (2006)
Tez:
Ulusal-
30) "Metabolik Sendromlu Hastalarda Aspirin Direnci Sıklığı ve Aspirin Direnci ile İlişkili Risk Faktörleri.", Kahraman, G. , T. Şahin, N.Z. Baytugan, T. Kılıç, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, , Cilt 34, SB 182 , (2006)
Tez:
Ulusal-
31) "Effect of Nebivolol on Brachial Artery Flow-Mediated Vasodilation in Hypertensive Patients With and Without Diastolic Dysfunction.", Şahin, T., G. Kahraman, C.T. Yılmaz, T. Kılıç, D. Ural, F. Fici, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Bodrum., , 1, O74, (2006)
Tez:
Ulusal-
32) "The Effect of Atorvastatin and Micronized Fenofibrate Treatment on Determinants of Subclinical Atherosclerosis in Patients with Metabolic Syndrome.", Demir, H., D. Ural, T. Kılıç, G. Kahraman, T. Şahin, U. Bildirici, A. ağaçdiken, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Bodrum., , 1, 271, (2006)
Tez:
Uluslararası-
33) "The Effect of Atorvastatin and Micronized Fenofibrate Treatment on Inflammatory and Nontraditional Risk Factors in Patients with Nondiabetic Metabolic Syndrome.", Demir, H., D. Ural, T. Kılıç, G. Kahraman, T. Şahin, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, C. Duman, B. Komsuoğlu., Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Bodrum., , 1, 272, (2006)
Tez:
Ulusal-
34) "Relationship Between Subclinical Atherosclerosis and Aspirin Resistance in Metabolic Syndrome.", Kahraman, G., T. Şahin, Z. N. Baytuğan, T. Kılıç, G. Kozdağ, A. ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoğlu., Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Bodrum., , 1, 284, (2006)
Tez:
Ulusal-
35) "On Pump-off Pump CABG Uygulanan Hastaların Preoperatif KHT ( Kalp Hızı Türbülansı) Değerlerinin Karşılaştırılması.", Yavuz , Ş., T. Kılıç, A. Özerdem, T. Şahin, M. Elevli, H. Akbaş, T. Berki., IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi,Antalya., , Cilt 14, P10, (2006)
Tez:
Ulusal-
36) "Sistolik Kalp Yetersizliğinde Metabolik Belirleyiciler ile Mortalite Riskinin Saptanmas.", Kozdağ, G., D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, Ç. Durna, A. Tantan, U. Bildirici, T. Kılıç, CT. Yılmaz, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 222, (2005)
Tez:
Ulusal-
37) "Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda İntravenöz Digoksinin Global ve Bölgesel Diyastolik Fonksiyonlara Etkisi.", Kahraman, G. , A. Ağaçdiken, A. Birant, E. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, A. Vural, T. Kılıç, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, SB 54, (2005)
Tez:
Ulusal-
38) "Kararsız Koroner Arter Hastalığında İnflamasyon Belirteçlerine Dayalı Yeni Bir Risk Belirleme Skoru: Bir Yıllık Takip Sonuçları.", Kılıç, T., G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Şahin, E. Ural, D. Ural, A. Tantan, A. Birant, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33 , SB 70, (2005)
Tez:
Ulusal-
39) "Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Kardiyak Ölümün Saptanmasında Kalp Hızı Türbülansı.", Kozdağ, G., A. Ağaçdiken, D. Ural, U. Bildirici, G. Kahraman, T. Şahin, A. Vural, T. Kılıç, E. Ural, Ç. Durna, A. Boyacı, B. Komsuoğlu., Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 116 , (2005)
Tez:
Ulusal-
40) "Paroksismal ve Permenant Atriyal Fibrilasyonda Sol Atriyal Appendiks Fonksiyonlarının Plazma Natriüretik Peptid Düzeyleri ile İlişkisi.", Çelebi, Ö., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, A. Vural, G. Kahraman, G. Kozdağ, U. Bildirici, T. Kılıç, A. Birant, E. Ural, B. Komsuoğlu, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 123, (2005)
Tez:
Ulusal-
41) "Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisinin Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, T. Kılıç, U. Bildirici, N.Z. Baytugan, C.T. Yılmaz, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 134, (2005)
Tez:
Ulusal-
42) "Hasta Sinus Sendromunda Sağ Ventriküler Apikal Pacing’in Sol Ventrikül Kontraksiyon Paternine Etkisi.", Kahraman, G. , A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Kılıç, U. Bildirici, N.Z. Baytuğan, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 135, (2005)
Tez:
Ulusal-
43) "Hasta Sinus Sendromunda Sağ Ventriküler Apikal Pacing’in Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi.", Kahraman, G., A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, U. Bildirici, G. Kozdağ, T. Kılıç, F. Şirin, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 132, (2005)
Tez:
Ulusal-
44) "Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Risk Tayini İçin İki-Boyutlu ve Doppler Ekokardiyografi: Yeni Bir Risk Belirleme Modeli.", Kozdağ, G., D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Boyacı, A. Birant, A. Ağaçdiken, E. Ural, U. Bildirici, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, SB 142, (2005)
Tez:
Ulusal-
45) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sağ Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, T. Kılıç, A. Boyacı, U.Y. Çelikyurt, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, SB 144 , (2005)
Tez:
Ulusal-
46) "Kararsız Koroner Arter Hastalığında Pro-inflamatuar/Anti-inflamatuar Sitokin Oranlarının Uzun Dönem Prognoz ile İlişkisi.", Kılıç, T., G. Kahraman, D. Ural, Z. Yumuk, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Tantan, T. Şahin, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 142, (2005)
Tez:
Ulusal-
47) "Paroksismal ve Permenant Atriyal Fibrilasyonda Tromboemboliye Yatkınlık ile Plazma Natriüretik Peptidleri Arasındaki İlişki.", Çelebi, Ö., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Vural, G. Kozdağ, U. Bildirici, T. Kılıç, A. Boyacı, E. Ural, B. Komsuoğlu., XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 33, P 194, (2005)
Tez:
Ulusal-
48) "ST Segment Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda hs-CRP İçin Hangi Kestirim Değeri Prognozu Belirlemede Daha Değerlidir?.", Kılıç T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, E. Ural, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, P 38, (2004)
Tez:
Ulusal-
49) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hangi Hastalarda Sol Atriyal Spontan Ekokontrast Mevcuttur?.", Kozdağ, G., M. Özden, T. Şahin, A. Vural, D. Ural, T. Kılıç, A. Ağaçdiken, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt. 32, SB 72, (2004)
Tez:
Ulusal-
50) "Konjestif Kalp Yetersizliğinde Kreatinin Klirensinin Ekokardiyografik Parametreler ve Mortalite ile İlişkisi.", Kozdağ G., D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Şahin, Ç. Durna, T. Kılıç, A. Vural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32,, P 128, (2004)
Tez:
Ulusal-
51) "Vücut Geliştirme Sporu Yapan Kişilerde Anabolik Androjenik Steroidlerin Endotel Fonksiyonları Üzerine Etkisi.", Şahin T., ZN. Baytuğan, T. Kılıç, D. Ural, A. Vural, E. Ural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt. 32, P 67, (2004)
Tez:
Ulusal-
52) "Vücut Geliştirme Sporu Yapan Kişilerde Egzersiz ve Anabolik Androjenik Steroidlerin Sol Ventrikül Bölgesel Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Doku Doppler ile Değerlendirilmesi.", Şahin T., T. Kılıç, Z.N. Baytuğan, D. Ural, C.T. Yılmaz, G. Kozdağ, A. Vural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, P 93, (2004)
Tez:
Ulusal-
53) "Evre Kalp Yetersizliği ve Sol Dal Bloğu Olan Hastalarda Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Klinik Sonuçlara Etkisi.", Kozdağ, G., A. Vural, D. Ural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, T. Kılıç, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 44, (2004)
Tez:
Ulusal-
54) "Sol Ventrikül Bölgesel Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonunun Doku Doppler Ekokardiyografi ile Saptanan Değerlerinin 99mTc MIBI Gated Spect ile Elde Edilen Miyokard Perfüzyon Değerleri ile İlişkisi.", Kozdağ, G., H. DemirH, S. İşgören, T. Şahin, D. Ural, F. Berk, Ö. Çelebi, T. Kılıç, B. Komsuoğlu B., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt. 32, SB 205, (2004)
Tez:
Ulusal-
55) "ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlı İnflamasyon Belirteçlerinin Uzun Dönem Prognoz ile İlişkisi.", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, E. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 87,, (2004)
Tez:
Ulusal-
56) "Kararsız Koroner Arter Hastalığında Azalmış Anti-inflamatuar Sitokin Seviyesinin Prognoz ile İlişkisi.", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Vural, A. Ağaçdiken, Ş. Çalışkan, E. Ural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 136,, (2004)
Tez:
Ulusal-
57) "Kararsız Koroner Arter Hastalığında Pro-inflamatuar ve Anti-inflamatuar Sitokin Oranlarının Prognostik Etkinliği.", Kılıç, T., D. Ural, E. Ural, Z. Yumuk, G. Kahraman, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 89, (2004)
Tez:
Ulusal-
58) "ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Total İnflamatuar Risk Skoru.", Kılıç, T., D. Ural, E. Ural, Z. Yumuk, G. Kahraman, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 90, , (2004)
Tez:
Ulusal-
59) "ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlarda Vasküler Risk Öngördürücüsü Olan En Hassas İnflamasyon Belirteci Hangisidir?”", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, E. Ural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, , Cilt 32, SB 94, (2004)
Tez:
Ulusal-
60) "Koroner Kollateral Damarların Miyokard Canlılığı ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Doku Doppler Görüntüleme ile Değerlendirilmesi.", . Avcı, E., T. Şahin, D. Ural, E. Ural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Kılıç, A. Vural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 20, (2004)
Tez:
Ulusal-
61) "İskemik ve Non-iskemik İleri Mitral Yetersizliğinin Diyastolik Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkilerinin Farklı Ekokardiyografik Parametreler Kullanılarak Karşılaştırılması.", Şahin, T., T. Kılıç, A. Boyacı, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, D. Ural, E. Ural, B. Komsuoğlu., XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 32, SB 110, (2004)
Tez:
Ulusal-
62) "Hipertansif Erişkinlerde Solunumla Mitral Akım Paterni Değişikliği Relaksasyon Bozukluğunun Bir Göstergesidir.", Şahin, T., D. Ural, A. Vural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu., XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya., , Cilt 31, SB 56, (2003)
Tez:
Ulusal-
63) "İndüklenebilir Ventriküler Taşikardi’nin Bir Belirleyicisi Olarak Azalmış Kalp Hızı Türbülansı.", . Ağaçdiken, A., A. Vural, G. Kahraman, U. Bildirici, D. Ural, E. Ural, T. Kılıç, T. Şahin, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 31, SB 61, (2003)
Tez:
Ulusal-
64) "Biventriküler Pacemaker Tedavisinin P Dispersiyonu Üzerine Etkisi.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, E. Ural, A. Boyacı, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 31, P 19, (2003)
Tez:
Ulusal-
65) "Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Mitral Yetersizliğinin Sol Atriyum Apendiks Fonksiyonları ve Spontan Ekokontrastına Etkisi", Kozdağ, G., D. Ural, T. Şahin, A. Vural, Ö. Çelebi, T. Kılıç, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, E. Ural, B. Komsuoğlu., Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 31, P 131, (2003)
Tez:
Ulusal-
66) "Dilate kardiyomiyopatili hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve volümlerinin, duvar hareketlerinin Gated SPECT ve ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi.", . İşgören, S., G. Kozdağ, H. Demir, T. Kılıç, Ö. Çelebi, D. Ural, F. Berk, B. Komsuoğlu., XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya., , Cilt 31, P 279, (2003)
Tez:
Ulusal-
67) "Koroner arter hastalarında sigara içiminin ventrikül repolarizasyonu üzerine akut etkisi.", Ural, E., T. Kılıç, A. Ağaçdiken, U. Bildirici, G. Kahraman, D. Ural, A. Vural, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya.Özet Kitabı., , , No:SB 215, (2002)
Tez:
Ulusal-