19 Haziran 2019 | Çarşamba
 

Yönettiği veya Görevli Olduğu Proje Bilgileri:

 Proje AdıProje KoduDestekleyen 1Destekleyen 2SüreBaş.TarihiÇal.S.GörevOrtak YürütücüDurum
1)Akut koroner sendrom tanısı veya miyokardiyal iskemi şüphesi ile koroner anjiyografi tetkiki istenen, anjiyografik olarak koroner arter hastalığı saptanan ve saptanmayan kişilerde tromboza yol açabilecek genetik faktörlerin araştırılması2007/060KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20094YürütücüProf. Dr. Baki KomsuoğluDevam
2)Akut Koroner Sendromlu Hastalarda İnflamatuar ve antiinflamatuar sitokin oranları, iflamatuar kaskatta rol oynayan hücre içi ikincil haberciler olan c-AMP, c-GMP seviyeleri ve erken renal hasar belirteci olan serum sistatin seviyeleri ve prognoz arasındaki ilişki2007/055KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20074YürütücüBitti
3)Kararsız angina pektoris ve ST elevasyonsuz miyokard infarktüsünde inflamatuar belirteçler kullanılarak risk belirlemesi 2002/49KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi12 Ay20024YürütücüProf. Dr. Dilek UralBitti