18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "Is leptin an independent risk factor for development of left ventricular hypertrophy in obese hypertensive patients?", Kilic T. , Anadolu Kardiyol Derg, 8, 347–9, (2009)
 • "Neonate gender and gestational age are independent determinants of cord blood troponin I, ", "Caliskan, E., T. Kilic, E. Doger, A.Y. Cakiroglu, G. Turker, C. Duman.", Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences., , , (2009)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Sol Ventrikülde Kisthidatik.", Kandemir, Ç., T. Şahin, T. Kılıç, M. Kanko., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi."Ulusal"., , , (2010)
 • "Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında İleri Mitral Yetersizlik Atriyal Trombogenezis ve Tromboembolik Olayları Engeller mi?.", Kozdağ, G., D. Ural, M. Çetin, T. Kılıç, T. Şahin, A. Ağaçdiken, U.Bildirici, A.Vural, B.Komsuoğlu., MN Kardiyoloji"Ulusal"., 16, 19-25 , (2009)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "Akut koroner sendromlu hastaların değerlendirilmesi sırasında göz ardı edilmemesi gereken iki önemli prognoz belirleyicisi: İnflamasyon ve renal disfonksiyon.", Kılıç, T., G. Öner, E. Ural, T. Şahin, F. Aygün, U. Çelikyurt, U. Bildirici, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-149, (2009)
 • "Akut koroner sendromlu hastalarda serum sistatin C seviyeleri ve uzun dönem prognoz arasındaki ilişki.", Kılıç, T., G. Öner, E. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, U. Bildirici, E. Acar, U. Çelikyurt, G. Kozdağ, D. Ural., XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul., , , SB-150, (2009)
Devamı »

Dersler

 • Kalp Radyolojisi , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Akciğer embolisi, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ani Ölüm ve Bayılma , Dahili Tıp Bilimleri,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »

Projeler

 • Akut koroner sendrom tanısı veya miyokardiyal iskemi şüphesi ile koroner anjiyografi tetkiki istenen, anjiyografik olarak koroner arter hastalığı saptanan ve saptanmayan kişilerde tromboza yol açabilecek genetik faktörlerin araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2009)
 • Akut Koroner Sendromlu Hastalarda İnflamatuar ve antiinflamatuar sitokin oranları, iflamatuar kaskatta rol oynayan hücre içi ikincil haberciler olan c-AMP, c-GMP seviyeleri ve erken renal hasar belirteci olan serum sistatin seviyeleri ve prognoz arasındaki ilişki
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • Kararsız angina pektoris ve ST elevasyonsuz miyokard infarktüsünde inflamatuar belirteçler kullanılarak risk belirlemesi
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2002)
Devamı »