18 Eylül 2019 | Çarşamba
 

Araştırma Alanları Bilgileri:

TÜBİTAK ARBİS Kodları:
Birinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Girişimsel Kardiyoloji, Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedavi Yöntemleri, Kalp içi deliklerin ameliyatsız yöntemle kapatılması,Protez kapak etrafındaki deliklerin ameliyatsız yöntemle kapatılması
İkinci Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Erişkin konjenital kalp hastalıkları, Kalp kapak hastalıklarında girişimsel tedavi yöntemleri
Üçüncü Derecede Araştırma Alan(lar)ı: Akut koroner sendromlar, İnflamasyon, ateroskleroz, vasküler biyoloji, kardiyovasküler genetik