24 Mart 2018 | Cumartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "DIFFERENCES IN AMERICAN AND TURKISH PRESERVICE TEACHERS’ BELIEFS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF CLASSROOM MANAGEMENT PRACTICES", "Satılmış Tekindal", "Alysia D. Roehrig", "Laura M. Jakiel" "Meagan C. Arrastia", "Erik S. Rawls", "Burcu Izci" , International Journal of Pedagogies & Learning,, 12(2), 101-116., (2017)
 • "The Effects of Computer-Assisted Learning in Teaching Permanent Magnet Synchronous Motors", Ercüment KARAKAŞ and Satılmış TEKİNDAL, IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATİON, 51, 4, 448-455, (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Eğitimde Yaratıcılığı Ölçme", Stılmış Tekindal, Betül Tekindal, Milli Eğitim (Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı 182, 106-121, (2009)
 • "Yeni İlköğretim Programına Göre Öğretmen Davranışları", Prof.Dr.Satılmış TEKİNDAL, Öğretmen Dünyası, 326, 5, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "American and Turkish Preservice Teachers’ Beliefs about the Effectiveness of Classroom Management Practices: A Cross-Cultural Comparison", Alysia D. Roehrig; *Laura M Jakiel; *Erik Scott Rawls; *Andrew Dentzau; *Satilmis Tekindal, Burcu İzci, , , , , (2014)
 • "“Teknik Eğitim Fakülteleri Programlarına Yönelik Bir İnceleme”", Doç.Dr.Satılmış TEKİNDAL, , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, , , (2000)
Devamı »

Dersler

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • Ölçme ve Değerlendirme, Fen Bilgisi Öğretmenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »