20 Ekim 2014 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effects of Computer-Assisted Learning in Teaching Permanent Magnet Synchronous Motors", Ercüment KARAKAŞ and Satılmış TEKİNDAL, IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATİON, 51, 4, 448-455, (2008)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Eğitimde Yaratıcılığı Ölçme", Stılmış Tekindal, Betül Tekindal, Milli Eğitim (Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı 182, 106-121, (2009)
 • "Yeni İlköğretim Programına Göre Öğretmen Davranışları", Prof.Dr.Satılmış TEKİNDAL, Öğretmen Dünyası, 326, 5, (2007)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "“Teknik Eğitim Fakülteleri Programlarına Yönelik Bir İnceleme”", Doç.Dr.Satılmış TEKİNDAL, , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, , , (2000)
 • "“Klasik Yazılı Sınavla ve Çok Sorulu Testle elde Edilen Ölçümlerin Güvenirlik ve Geçerliği”", Yrd.Doç.Dr.Satılmış TEKİNDAL, , Pamukkale. Ü. Eğitim Fakültesi, I. Eğitim Fakültesi IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Denizli, , , (1998)
Devamı »

Dersler

 • İsstatistik I, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • İstatistik II, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »