16 Temmuz 2019 | Salı
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "Pozitif Örgütsel Davranış Bağlamında Öğretmenlerde İş Aile Zenginleşmesinin İncelenmesi ", Tuğba Konaklı, Sibel Arslan, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5, 223, (2017)
Tez:
2) "Evaluation of School Managers’ Political Skills Through Teacher Opinions: The Case of Kocaeli/Turkey", Tuğba Konaklı, Journal of Educational Review (EBSCO, Scopus), 7,4, , (2014)
Tez:
-
3) "Whistleblowing: A Response to Unethical and Illegitimate Practices in Educational Organizations", "Cevat Celep", "Tuğba Konaklı", e-International Journal of Educational Research (EBSCOHOST, IndexCopernicus, DOAJ,ASOS), 3, 65-88, (2013)
Tez:
4) " Metaphorical perceptions of pre-service teachers in related to faculty of education: A sample of Kocaeli University Faculty of Education", "Tuğba Konaklı" "Nur Göğüş", International Journal of Human Sciences (EBSCOHOST, IndexCopernicus, DOAJ,ASOS, ULAKBİM), 10(2), 67-93, (2013)
Tez:
5) "Organizational Learning: Perceptions of Teachers’ in Turkey", "Cevat Celep" "Tuğba Konaklı", International Online Journal of Educational Sciences (Asian Education Index, Ebscohost), 3, 474-493, (2011)
Tez:
-