12 Kasım 2019 | Salı
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "The Effect of School Administrators’ Political Skills against Organizational Cynicism in Educational Organizations", Tuğba Konaklı, Universal Journal of Educational Research (ERIC), 4, 589-597, (2016)
 • "Preschool Teachers’ Views on Schools’ Indoor and Outdoor Environment Safety ", "Tugba Konaklı", "Esra Ulcetin", International Education Studies, 9, 40, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "Pozitif Örgütsel Davranış Bağlamında Öğretmenlerde İş Aile Zenginleşmesinin İncelenmesi ", Tuğba Konaklı, Sibel Arslan, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5, 223, (2017)
 • "Evaluation of School Managers’ Political Skills Through Teacher Opinions: The Case of Kocaeli/Turkey", Tuğba Konaklı, Journal of Educational Review (EBSCO, Scopus), 7,4, , (2014)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHER SELF EFFICACY AND THE SELF CONTROL LEVELS OF TEACHER CANDIDATES", "YILDIZ ÖZTAN ULUSOY" , "TUĞBA KONAKLI", 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, 1 ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, 1, 380-388, (2016)
 • "FATİH PROJESİ UYGULANAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ İLE TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", "Tuğba Konaklı" "İlkay Solmaz", , 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, , , (2014)
Devamı »

Dersler

 • Sınıf Yönetimi, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Sınıf Yönetimi, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
 • Seçmeli II Eğitimde Sosyal Girişimcilik, Eğitim Bölümü,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Lisans
Devamı »