20 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Poster Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "“Akut koroner sendromlu hastaların değerlendirilmesi sırasında göz ardı edilmemesi gereken iki önemli prognoz belirleyicisi: İnflamasyon ve renal disfonksiyon”.", Kılıç, T., G. Öner, E.Ural, T. Şahin, F. Aygün, U. Çelikyurt, U. Bildirici, D. Ural., , XXV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul. , (2009)
Tez:
Ulusal-
2) "“Akut koroner sendromlu hastalarda serum sistatin C seviyeleri ve uzun dönem prognoz arasındaki ilişki”. ", Kılıç, T., G. Öner, E. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, U.Bildirici, E. Acar, U. Çelikyurt, G. Kozdağ, D. Ural., , XXV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2009)
Tez:
Ulusal-
3) "“Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anında ölçülen hs-CRP seviyelerinin farklı kestirim değerlerinin prognostik etkinliğinin karşılaştırılması: 1 yıllık uzun dönem takip sonuçlarımız”. ", Kılıç, T., E. Ural, G. Öner, T. Şahin, M. Kılıç, Ş. Yavuz, M. Kanko, G. Kahraman, U. Bildirici, U. Çelikyurt, K. T. Berki, D. Ural., , XXV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2009)
Tez:
Ulusal-
4) "“Kardiyak resenkronizasyonu sonrası elde edilen yeniden şekillenmeyi etkileyen faktörler”.", Çelikyurt, Y. U., A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, U. Bildirici, D. Ural., , XXV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2009)
Tez:
Ulusal-
5) "“Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde cinsiyetin etkisi”.", Ağaçdiken, A.A., A.Vural, T. Şahin, Y. U. Çelikyurt, D. Ural., , XXV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2009)
Tez:
Ulusal-
6) "“Romatoid Artritli 200 Hastann Ekokardiyografi Bulguları”. ", Yazıcı, A., A. Çefle, F. Coşan, T. Şahin, B. Yılmazer., , X. Ulusal Romatolojii Kongresi.Antalya., (2009)
Tez:
Ulusal-
7) "“Romatoid Artritte İnfliksimab Tedavisinin Endotel Fonksiyonları Üzerine Etkileri”.", Yazıcı, A., T. Şahin, A. Cefle., , IX.Ulusal Romatolojii Kongresi.Antalya , (2008)
Tez:
Ulusal-
8) "“Sistemik Lupus Eritematozus ve Pulmoner Hipertansiyon”.", Cefle, C., A. Yazıcı, N. Koçak, T. Şahin., , IX.Ulusal Romatolojii Kongresi.Antalya., (2008)
Tez:
Ulusal-
9) "“E/A Dalga Paterninde Solunumsal Değişim Diyastolik İşlev Bozukluğunun Erken Göstergesi Olabilir: Ekokardiyografik Uzun Dönem Takip Çaşılması”.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Bildirici, Y. U. Çelikyurt, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
10) "“Farklı Etyolojilere Bağlı Gelişen Permanent Atriyal Fibrilasyonda Sağ Atriyal Apendiks İşlevlerindeki Değişimin Transözofajiyal Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi”.", Şahin, T., U. Bildirici, T. Kılıç, G. kahraman, A. Vural, E. Ural, G. Öner, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
11) "“Permanent Atriyal Fibrilasyonun Farklı Etyolojilerinde Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi”.", Şahin, T., D. Ural, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, E. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
12) "“Permanent Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sağ Atriyal Apendiks İşlevlerindeki Değişimin Transözofajiyal DDoku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi”.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ , Y. U. Çelikyurt, A. Ağaçdiken, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
13) "“Perikard Efüzyonlu Hastalarda Serum Tümor Belirteçlerinin Efüzyonun Etyolojisini Öngördürmede ve Takipteki Değeri”.", Bildirici, U., D. Ural, T. Şahin, T. Kılıç, Y. U. Çelikyurt, E. Acar, E. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
14) "“Farklı Etyolojilere Bağlı Permanent Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda hs-CRP Düzeyi ile Atriyal Spontan Ekokontrast ve Trombus ilişkisi”.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ, E. Erkal, G. Kahraman, E. Ural, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
15) "“Sol Ön İnen Arterde İzole Miyokardiyal Kas Bandı ve Ağır Sistolik Kompresyon Saptanan ve Non-invazif Olarak Takip Edilen Hastaların Uzun Dönem Prognozu”.", Ural, E., U. Bildirici, T. Kılıç, T. Şahin, G. Kahraman, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
16) "“Prehipertansiyonda Uç Organ Hasarı”.", Yılmaz, C. T., D. Ural, T. Şahin, T. Kılıç, Y. U. Çelikyurt, A. Ağaçdiken, A. Tantan, B. Komsuoğlu., , XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
17) "“Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş Hipertansif Hastalarda Diyastolik Disfonksiyon ile Akım Bağımlı Dilatasyon İlişkilidir.” ", Şahin, T., D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, F. Aygün, F. Fici., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
18) "“Yüksek hs-CRP Değerleri Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının Prognozunun Belirlenmesinde Önemlidir”.", Kozdağ, G., G. Ertaş, T. Kılıç, M. Çetin, F. Aygün, E. Acar, T. Şahin, G. Kahraman, A.Vural, E. Ural, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
19) "“Paroksismal Atriyal Fibrilasyonun Permanent Atriyal Fibrilasyona Dönüşümünün Ekokardiyografik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi”.", Çavdar, F., A. Ağaçdiken, T. Kılıç, T. Şahin, Y. U. Çelikyurt, U. Bildirici, D. Ural., , XXIV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.İstanbul., (2008)
Tez:
Ulusal-
20) "“Left Ventricular Pseudoaneurysm Presenting as Recurrent Cerebral Emboli”.", Erdem, A., U. Mirzayev, G. Karabaş, M. Akbaş, T. Şahin, G. Kozdağ., , Fourth Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Antalya., (2008)
Tez:
Uluslararası-
21) "“Non Alkolik Karaciğer Hastalığında Atheroskleroz İçin Risk Faktörü Olan MetaboliK Sendrom Sıklığı ve Karotis İntima Media Kalınlığının Değerlendirilmesi”.", Aygün, C., O. Kocaman, T. Şahin, S. Uraz, A. T. Eminler, A. Çelebi, Ö. Şentürk, S. Hülagü., , IV.Hepato Gastroenteroloji Kongresi.Antalya. , (2007)
Tez:
Ulusal-
22) "“Spironolaktonun Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastalarda Diyastolik Kalp Fonksiyonlarına Etkisi”.", Şengün, E., T. Şahin, E. Sevin, E. Dervişoğlu, A. yılmaz., , IX.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
23) "“Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Görülen Kalp Anomalileri”.", Şengün, E., E. Demirbaş, T. Şahin, E. Sevin, E. Dervişoğlu, A. yılmaz., , IX.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "“Kalp Yetersizliği Hastalarında Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Fonksiyonel Kapasiteye Olumlu Etkisi- 2 Yıllık Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız”.", Durna, Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, T. Şahin, G. Kozdağ, U. Bildirici, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya. , (2007)
Tez:
Ulusal-
25) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Yanıt Veren ve Vermeyen Hastalarda Mortalite ve Yaşam Beklentisinin Karşılaştırılması 2 Yıllık Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız”.", Durna, Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, D. Ural, T. Şahin, U. Bildirici, G. Kozdağ, A. Tantan, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
26) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinde Mortaliteyi Belirleyen Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler”.", Durna, Ç., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Kılıç, T. Şahin, D. Ural, U. Bildirici, G. Kozdağ, A. Tantan, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
27) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Tedaviye Yanıtlı ve Yanıtsız Hastalarda Supraventriküler ve Ventriküler Aritmiye Etkisi”.", Ağaçdiken, A. A., A. Vural, D. Ural, Ç. Durna, G. Kozdağ, T. Şahin, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya. , (2007)
Tez:
Ulusal-
28) "“Aerobic Egzersiz Programı Yüksek Kardiyovasküler Risk Taşıyan Hastalarda Açlık Glukoz Seviyesinin ve Onunla İlişkili Parametrelerin Düzenlenmesinde Önemlidir”.", Baytuğan, Z. N., G. Kozdağ, M. İnanır, T. Kılıç, A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, U. Bildirici, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya. , (2007)
Tez:
Ulusal-
29) "“Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu Prognozun Önemli Bir Belirleyicisidir”.", Kozdağ, G., A. Ağaçdiken, T. Şahin, A. Tekin, U. Bildirici, A. Vural, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
30) "“Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Metabolik Sendromun Farklı Tanımlamalarının Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein Seviyelerindeki Değişim Üzerine Etkisi”.", Kılıç, T., E. Ural, G. Öner, F. Aygün, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, U. Bildirici, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
31) "“Metabolik Sendromlu Hastalarda İki Önemli Vasküler Risk Belirteci: Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein ve Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein”.", Kılıç, T., E. Ural, G. Kahraman, F. Aygün, G. Öner, H. Ekren, T. Şahin, U. Bildirici, D. Ural, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
32) "“Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Metabolik Sendrom Varlığının Bir Vasküler ve Metabolic Risk Belirteci Olan Yüksek Duyarlı C Reaktif Protein Seviyelerine Etkisi”.", Kılıç, T., D. Ural, G. Öner, F. Aygün, E. Ural, G. Kahraman, T. Şahin, U. Bildirici, G. Kozdağ, H. Ekren, B. Komsuoğlu., , Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
33) "“Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonlu Hastalarda Klasik Pacemaker Uygulaması Değişmeli mi?“.", Bildirici, U., A. Vural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, U. Çelikyurt, D. Ural, T. Kılıç, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , XXIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2007)
Tez:
Ulusal-
34) "“Nonkardiyak Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Komplikasyon ve Olumsuz Sonuçları Belirlemede Brain Natriüretik Peptid Seviyelerinin Rolü”.", Boyacı, A., T. Şahin, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kozdağ, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2006)
Tez:
Ulusal-
35) "“Metabolik Sendromlu Hastalarda Aspirin Direnci Sıklığı ve Aspirin Direnci ile İlişkili Risk Faktörleri”.", Kahraman, G. , T. Şahin, N.Z. Baytugan, T. Kılıç, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2006)
Tez:
Ulusal-
36) "“Tricuspid Annular Stenosis Complicating Three Valve Replacement in Rheumatic Patient”.", Omay, O., K. Süzer, E. Özker, T. Şahin, Y. Anık., , Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Bodrum., (2006)
Tez:
Uluslararası-
37) "“Effect of Nebivolol on Brachial Artery Flow-Mediated Vasodilation in Hypertensive Patients With and Without Diastolic Dysfunction”.", Şahin, T., G. Kahraman, C.T. Yılmaz, T. Kılıç, D. Ural, F. Fici, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Bodrum., (2006)
Tez:
Uluslararası-
38) "“The Effect of Atorvastatin and Micronized Fenofibrate Treatment on Determinants of Subclinical Atherosclerosis in Patients with Metabolic Syndrome”.", Demir, H., D. Ural, T. Kılıç, G. Kahraman, T. Şahin, U. Bildirici, A. ağaçdiken, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Bodrum., (2006)
Tez:
Uluslararası-
39) "“The Effect of Atorvastatin and Micronized Fenofibrate Treatment on Inflammatory and Nontraditional Risk Factors in Patients with Nondiabetic Metabolic Syndrome”.", Demir, H., D. Ural, T. Kılıç, G. Kahraman, T. Şahin, G. Kozdağ, A. ağaçdiken, C. Duman, B. Komsuoğlu., , Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Bodrum., (2006)
Tez:
Uluslararası-
40) "“Relationship Between Subclinical Atherosclerosis and Aspirin Resistance in Metabolic Syndrome”.", Kahraman, G., T. Şahin, Z. N. Baytuğan, T. Kılıç, G. Kozdağ, A. ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoğlu., , Second Annual Congres on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery.Bodrum., (2006)
Tez:
Uluslararası-
41) "“On Pump-off Pump CABG Uygulanan Hastaların Preoperatif KHT ( Kalp Hızı Türbülansı) Değerlerinin Karşılaştırılması”.", Yavuz , Ş., T. Kılıç, A. Özerdem, T. Şahin, M. Elevli, H. Akbaş, T. Berki., , IX.Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi.Antalya., (2006)
Tez:
Ulusal-
42) "“Gastroözofajiyal Reflü Hastalarında Özefajit Oluşmasının Endotel Disfonksiyonunun Etkisi Olabilir mi?“.", Çelebi, A., T. Şahin, O. Kocaman, C. Aygün, T. Konduk, Ö. Şentürk, S. Hülagü., , XXIII.Ulusal gastroenteroloji Kongresi.Istanbul., (2006)
Tez:
Ulusal-
43) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Tedaviye Yanıtlı ve Yanıtsız Hastalarda Sol Ventrikül Doluş Paternine Etkisi”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, U. Bildirici, E. Ural, B. Komsuoğlu, , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
44) "“Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda İntravenöz Digoksinin Global ve Bölgesel Diyastolik Fonksiyonlara Etkisi”.", Kahraman, G. , A. Ağaçdiken, A. Birant, E. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, A. Vural, T. Kılıç, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
45) "“Kararsız Koroner Arter Hastalığında İnflamasyon Belirteçlerine Dayalı Yeni Bir Risk Belirleme Skoru: Bir Yıllık Takip Sonuçları”.", Kılıç, T., G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Şahin, E. Ural, D. Ural, A. Tantan, A. Birant, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
46) "“Sol Dal Bloklu Hastalarda İskemik Kalp Hastalığını Öngördürmede Doku-Doppler Ekokardiyografinin Değeri”.", Şahin, T., A. Boyacı, G. Kahraman, G. Kozdağ, U. Bildirici, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
47) "‘‘Antihipertansif Farmakoterapi Kullanan Hipertansif Hastalarda Aerobik Egzersiz Programlarının Kan Basıncı Üzerine Etkileri’’.", Korap, E., M. İnanır, T. Şahin, D. Ural, Ç. Durna, E. Dursun, B. Komsuoğlu., , XXI Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
48) "“Koroner Stent Uygulanan Tip 2 Diyabetik Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi ve Restenoz Riski”.", Bildirici, U., G. Kahraman, E. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Şahin, A. Vural, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
49) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Kardiyak Ölümün Saptanmasında Kalp Hızı Türbülansı”.", Kozdağ, G., A. Ağaçdiken, D. Ural, U. Bildirici, G. Kahraman, T. Şahin, A. Vural, T. Kılıç, E. Ural, Ç. Durna, A. Boyacı, B. Komsuoğlu., , XXI Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
50) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Kalp Hızı Türbülansına Etkisi”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, U. Bildirici, A. Birant, G. Kahraman, G. Kozdağ, T. Şahin, Ç. Kandemir, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
51) "“Paroksismal ve Permenant Atriyal Fibrilasyonda Sol Atriyal Appendiks Fonksiyonlarının Plazma Natriüretik Peptid Düzeyleri ile İlişkisi”.", Çelebi, Ö., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, A. Vural, G. Kahraman, G. Kozdağ, U. Bildirici, T. Kılıç, A. Birant, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
52) "“Hasta Sinus Sendromunda Sağ Ventriküler Apikal Pacing’in Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisi”.", Kahraman, G., A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, U. Bildirici, G. Kozdağ, T. Kılıç, F. Şirin, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
53) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisinin Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, T. Kılıç, U. Bildirici, N.Z. Baytugan, C.T. Yılmaz, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
54) "“Hasta Sinus Sendromunda Sağ Ventriküler Apikal Pacing’in Sol Ventrikül Kontraksiyon Paternine Etkisi”.", Kahraman, G. , A. Vural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Kılıç, U. Bildirici, N.Z. Baytuğan, E. Ural, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
55) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Risk Tayini İçin İki-Boyutlu ve Doppler Ekokardiyografi: Yeni Bir Risk Belirleme Modeli”.", Kozdağ, G., D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Boyacı, A. Birant, A. Ağaçdiken, E. Ural, U. Bildirici, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya. , (2005)
Tez:
Ulusal-
56) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Sessiz Serebral İnfarktüs: İskemik ve Non-iskemik Hastalar Arasındaki Farklar”.", Kozdağ, G., E. Çiftçi, D. Ural, M. Selekler, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, A. Vural, U. Bildirici, A. Demirci, S. Komsuoğlu, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
57) "“Kardiyak Resenkrenizasyon Tedavisinin Sağ Ventrikül Fonksiyonlarına Etkisi”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, T. Kılıç, A. Boyacı, U.Y. Çelikyurt, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
58) "“Kararsız Koroner Arter Hastalığında Pro-inflamatuar/Anti-inflamatuar Sitokin Oranlarının Uzun Dönem Prognoz ile İlişkisi”.", Kılıç, T., G. Kahraman, D. Ural, Z. Yumuk, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Tantan, T. Şahin, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
59) "“Paroksismal ve Permenant Atriyal Fibrilasyonda Tromboemboliye Yatkınlık ile Plazma Natriüretik Peptidleri Arasındaki İlişki”.", Çelebi, Ö., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Vural, G. Kozdağ, U. Bildirici, T. Kılıç, A. Boyacı, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
60) "“Kalp Yetersizliğinde Kreatinin Klirensinin Değerlendirilmesinde Hangi Formül Daha Uygundur?”.", Ural, D., U. Bildirici, G. Kozdağ, E. Ural, T. Şahin, A. Ağaçdiken, M. Yaymacı, A. Tantan, E. Öner, B. Komsuoğlu., , XXI Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
61) "“Paroksismal ve Permenant Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Brain Natriüretik Peptid Düzeylerinin Sağ Atriyum ve Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi”.", Çelebi, Ö., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, A. Vural, G. Kahraman, G. Kozdağ, U. Bildirici, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XXI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2005)
Tez:
Ulusal-
62) "‘‘Erişkin Migrenlilerde İskemik İnme İçin Risk Faktörleri’’", Budak, F., M. Alemdar, T. Şahin., , 41.Ulusal nöroloji kongresi.İstanbul., (2005)
Tez:
Ulusal-
63) "“Koroner Kollateral Damarların Miyokard Canlılığı ve Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Doku Doppler Görüntüleme ile Değerlendirilmesi”.", Avcı, E., T. Şahin, D. Ural, E. Ural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
64) "“İleri Evre Kalp Yetersizliği ve Sol Dal Bloğu Olan Hastalarda Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Klinik Sonuçlara Etkisi”.", Kozdağ, G., A. Vural, D. Ural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, T. Kılıç, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
65) " “Dilate Kardiyomiyopatili Hangi Hastalarda Sol Atriyal Spontan Ekokontrast Mevcuttur?”.", Kozdağ, G., M. Özden, T. Şahin, A. Vural, D. Ural, T. Kılıç, A. Ağaçdiken, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
66) "“ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yüksek Duyarlı İnflamasyon Belirteçlerinin Uzun Dönem Prognoz ile İlişkisi”.", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, E. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
67) "“Kararsız Koroner Arter Hastalığında Pro-inflamatuar ve Anti-inflamatuar Sitokin Oranlarının Prognostik Etkinliği”.", Kılıç, T., D. Ural, E. Ural, Z. Yumuk, G. Kahraman, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
68) "“ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Total İnflamatuar Risk Skoru”.", Kılıç, T., D. Ural, E. Ural, Z. Yumuk, G. Kahraman, T. Şahin, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
69) "“ST Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlarda Vasküler Risk Öngördürücüsü Olan En Hassas İnflamasyon Belirteci Hangisidir?”.", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, A. Vural, E. Ural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
70) "“İskemik ve Non-iskemik İleri Mitral Yetersizliğinin Diyastolik Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkilerinin Farklı Ekokardiyografik Parametreler Kullanılarak Karşılaştırılması”.", Şahin, T. , T. Kılıç, A. Boyacı, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, D. Ural, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
71) "“Kararsız Koroner Arter Hastalığında Azalmış Anti-inflamatuar Sitokin Seviyesinin Prognoz ile İlişkisi”.", Kılıç, T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Vural, A. Ağaçdiken, Ş. Çalışkan, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
72) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonu ve Pulmoner Ven Akım Paterni Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, K. Süzer, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
73) "‘‘Tip 2 Diyabetik Hastalarda EKG’deki R Rrogresyon Kaybı Diyabetik Kardiyomiyopatinin Erken Bulgusumudur?’’.", Şahin T., U. Bildirici, D. Ural, A. Ağaçdiken, B. Komsuoğlu., , XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
74) "“ST Segment Elevasyonsuz Akut Koroner Sendromlu Hastalarda hs-CRP İçin Hangi Kestirim Değeri Prognozu Belirlemede Daha Değerlidir?”.", Kılıç T., D. Ural, Z. Yumuk, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, E. Ural, A. Vural, Ş. Çalışkan, B. Komsuoğlu, , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
75) "“Sol Ventrikül Bölgesel Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonunun Doku Doppler Ekokardiyografi ile Saptanan Değerlerinin 99mTc MIBI Gated Spect ile Elde Edilen Miyokard Perfüzyon Değerleri ile İlişkisi”.", Kozdağ, G., H. DemirH, S. İşgören, T. Şahin, D. Ural, F. Berk, Ö. Çelebi, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., , XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
76) "‘‘Vücut Geliştirme Sporu Yapan Kişilerde Anabolik Androjenik Steroidlerin Endotel Fonksiyonları Üzerine Etkisi’’.", Şahin T., ZN. Baytuğan, T. Kılıç, D. Ural, A. Vural, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
77) "“Vücut Geliştirme Sporu Yapan Kişilerde Egzersiz ve Anabolik Androjenik Steroidlerin Sol Ventrikül Bölgesel Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Olan Etkilerinin Doku Doppler ile Değerlendirilmesi”.", Şahin T., T. Kılıç, Z.N. Baytuğan, D. Ural, C.T. Yılmaz, G. Kozdağ, A. Vural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XX Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
78) "‘‘Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarının Kan Basıncı, Brain Natriüretik Peptit ve Kardiyak Fonksiyonlar Açısından Karşılaştırılması’’.", Kalender, B., T. Şahin, E. Şengül, D. Ural, A. Yılmaz., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
79) "‘‘Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Brain Natriüretik Peptit ve Sol Ventriküler Fonksiyonlar Arasındaki İlişki’’.", Kalender, B., T. Şahin, E. Şengül, D. Ural, A. Yılmaz., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
80) "“Konjestif Kalp Yetersizliğinde Kreatinin Klirensinin Ekokardiyografik Parametreler ve Mortalite ile İlişkisi”.", Kozdağ G., D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Şahin, Ç. Durna, T. Kılıç, A. Vural, B. Komsuoğlu., , XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
81) "“Hemodiyalizin Brain Natriüretik Peptit ve İnferiyor Vena Kava Çapı Üzerine Etkisi”.", Kalender, B., E. Şengül, T. Şahin, D. Ural, A. Yılmaz., , XXI.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
82) "“Hemodiyaliz Hastalarında Brain Natriüretik Peptit ve Sol Ventriküler Fonksiyonlar Arasındaki İlişki”.", Kalender, B., E. Şengül, T. Şahin, D. Ural, A. Yılmaz., , XXI.Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi.Antalya., (2004)
Tez:
Ulusal-
83) " “Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Sessiz Serebral İnfarktüs”.", Kozdağ, G., E. Çiftçi, A. Vural, G. Kahraman, D. Ural, T. Şahin, E. Ural, A. Ağaçdiken, A. Demirci, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
84) " “Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Serbest Triiyodotironin/Tiroksin Oranının Ekokardiyografik Parametreler ve Mortalite ile İlişkisi”.", Kozdağ, G., D. Ural., A. Vural, Ç. Durna., A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Şahin, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
85) "‘‘ Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Kan Basıncı Kontrolü ile Aort Kapak Sklerozu Gelişimi İlişkisi’’.", Ural, D., A. Ağaçdiken, T. Şahin, H. Demir, A. Boyacı, U. Bildirici, G. Kahraman, A. Vural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
86) "“Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Spontaneous Echo Contrast, Left Atrial Reverse Remodeling and Left Atrial Total Emptying Fraction,” ", Vural, A., A. Agacdiken, D. Ural, T. Sahin, G. Kozdag, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoglu., European Heart Journal., XXV Congress of the European Society of Cardiology, Vienna., (2003)
Tez:
Uluslararası-
87) "“Effects of Biventricular Pacing on Left Ventricular Diastolic Function in Patients with Dilated Cardiomyopathy,” ", Vural, A., A. Agacdiken, D. Ural, T. Sahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbas, K. Suzer, B. Komsuoglu., Archives of the Turkish Society of Cardiology., 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology.Istanbul- Turkey., (2003)
Tez:
Uluslararası-
88) " “Clinical and Echocardiographic Factors Associated with Spontaneous Echocardiographic Contrast in the Descending Aorta and its Association with Embolic Events in Patients with Dilated Cardiomyopathy,” ", Kozdag, G., T. Sahin, A. Vural, E. Ural, D. Ural, G. Kahraman, A. Agacdiken, B. Komsuoglu., Archives of the Turkish Society of Cardiology., 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology.Istanbul- Turkey., (2003)
Tez:
Uluslararası-
89) "“Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Farklı Risk Skorlamaları ile Sessiz İskemi İlişkisi”", Ural, D., U. Bildirici, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, T. Şahin, G. Kozdağ, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
90) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Sessiz Serebral İnfarktüsün Ekokardiyografik Belirleyicileri”", Kozdağ, G., E. Çiftçi, A. Vural, E. Ural, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, A. Demirci, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
91) "“Biventriküler Pacemaker Tedavisinin P Dispersiyonu Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, E. Ural, A. Boyacı, T. Kılıç, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
92) " “Biventriküler Pacemaker Tedavisinin QT Dispersiyonu Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kahraman, G. Kozdağ, E. Ural, H. Demir, A. Birand, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
93) "“Hipertansif Erişkinlerde Solunumla Mitral Akım Paterni Değişikliği Relaksasyon Bozukluğunun Bir Göstergesidir”.", Şahin, T., D. Ural, A. Vural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
94) "İndüklenebilir Ventriküler Taşikardi’nin Bir Belirleyicisi Olarak Azalmış Kalp Hızı Türbülansı”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, G. Kahraman, U. Bildirici, D. Ural, E. Ural, T. Kılıç, T. Şahin, G. Kozdağ, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
95) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Mitral Yetersizliğinin Sol Atriyum Apendiks Fonksiyonları ve Spontan Ekokontrastına Etkisi”.", Kozdağ, G., D. Ural, T. Şahin, A. Vural, Ö. Çelebi, T. Kılıç, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
96) "‘‘ Comparison of Tissue Doppler Findings in Rheumatoid Arthritis Patients with Decreased Left Ventricular Relaxation with Hypertensive Patients,’’ ", Cefle, A., U. Bildirici, T. Sahin., , Annual European Congress of rheumatology, Lisbon,, (2003)
Tez:
Uluslararası-
97) "“Silent Cerebral Infarction in Patients with Dilated Cardiomyopathy,” ", Kozdag, G., E. CiftCi, A. Vural, T. Sahin, G. Kahraman, D. Ural, A. Agacdiken, B. Komsuoglu., European Heart Journal.Vol.24/696-3576, XXV Congress of the European Society of Cardiology, Vienna., (2003)
Tez:
Uluslararası-
98) "“Associations Between Free Triiodothyronine/free Thyroxine Ratio, Echocardiographic Parameters and Mortality in Patients with Dilated Cardiomyopathy,” ", Kozdağ, G., D. Ural, A. Vural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Sahin, E. Ural, B. Komsuoğlu., European Journal of Heart Failure. Vol.2/No.842, ESC Heart Failure Update Meeting, Strasbourg., (2003)
Tez:
Uluslararası-
99) "“Echocardiographic Determinants of Silent Cerebral Infarction in Patients with Dilated Cardiomyopathy,”", Kozdag, G., E. Ciftci, A. Vural, G. Kahraman, T. Sahin, E. Ural, A. Agacdiken, A. Demirci, B. Komsuoglu., European Journal Heart Failure.Vol.2/No.491, ESC Heart Failure Meeting, Strasbourg., (2003)
Tez:
Uluslararası-
100) " ‘‘ Romatoid Artridli Hastalarda Aort Kök ve Kapak Sklerozu ile Karotis Arter Aterosklerozu Arasındaki İlişki’’.", Cefle, A., U. Bildirici, T. Sahin, D. Ural, B. KOmsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
101) "‘‘Sol Ventrikül Relaksasyon Bozukluğu Gelişen Romatoid Artrit Hastalarının Doku Doppler Sonuçlarının Hipertansiyon Hastalarının Doku Doppler Bulguları ile Karşılaştırılması’’.", Cefle, A., U. Bildirici, T. Şahin, D. Ural, B. Komsuoğlu., , XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2003)
Tez:
Ulusal-
102) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Miyokard Performans İndeksi Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2002)
Tez:
Ulusal-
103) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Biventriküler Pacemaker Uygulamasının Sol Atriyum Fonksiyonları ve Spontan Ekokontrast Oluşumuna Etkisi”.", Ural, D., A. Vural, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, E. Ural, G. Kahraman, T. Şahin, B. Komsuoğlu., Cilt 30.SB 118, XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2002)
Tez:
Ulusal-
104) "Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Ventrikül Diyastolik Parametreleri Üzerine Etkisi”.", Ağaçdiken, A., A. Vural, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, E. Ural, G. Kahraman, B. Komsuoğlu., , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2002)
Tez:
Ulusal-
105) "ESC Heart Failure Update Meeting, Oslo.", Kozdag, G., A. Vural, D. Ural, G. Kahraman, A. Agacdiken, E. Ural, T. Sahin, B. Komsuoglu., European Journal Heart Failure.Vol.1/33-146, , (2002)
Tez:
Uluslararası-
106) "“Rigt Ventricular Size as an Independent Predictor for Spontaneous Echo Contrast in Patients with Ischemic Dilated Cardiomyopathy and Sinus Rhythm,” ", Kozdag, G., D. Ural, A. Vural, A. Agacdiken, E. Ural, G. Kahraman, T. Sahin, B. Komsuoglu., European Journal Heart Failure., ESC Heart Failure Update Meeting, Oslo., (2002)
Tez:
Uluslararası-
107) "“Biventriküler Pacemaker Uygulamasının Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarına Etkisinin Doku Doppler Tekniği ile Araştırılması”.", Ural, D., A. Ağaçdiken, A. Vural, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, T. Şahin, B. Komsuoğlu., , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi.Antalya., (2002)
Tez:
Ulusal-
108) " ‘‘ Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Koroner Arter Hastalığının Araştırılmasında Tl-201 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi’’.", Berk, F., T. Sahin, H. Demir, E. Ural, O. Erdinçler, S. Isgoren, B. Komsuoğlu, C. Aktolun., Türk J Nucl Medicine.Cilt 10/S.16, , (2001)
Tez:
Ulusal-
109) "‘‘ Tl-201 Myocardial Perfusion Spect Evaluation of Silent Coronary Artery Disease in Patients with Essential Hypertension,” ", Berk, F., T. Sahin, H. Demir, E. Ural, S. Isgoren, O. Erdinçler, B. Komsuoğlu, C. Aktolun., 963-10, European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, Napoli., (2001)
Tez:
Uluslararası-
110) "“Relation of Silent Myocardial Ischemia and Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension,” ", Ural, D., T. Sahin, F. Berk, G. Kozdag, E. Ural, G. Kahraman, B. Yalcın, C. Aktolun, B. Komsuoglu, M. Ozden., Stockholm Vol.22/106-620, XXIII Congress of the European Society of Cardiology, Stockholm , (2001)
Tez:
Uluslararası-
111) "“Clinical and Echocardiographic Factors Associated with Aortic Valve Sclerosis in Patients with Essential Hypertension,”", Ural, D., T. Sahin, A. Agacdiken, G. Kahraman, E. Ural, A. Vural, B. Komsuoglu, M. Ozden, B. Yalcın, G. Kozdag., Stockholm.Vol.22/309-1679, XXIII Congress of the European Society of Cardiology., (2001)
Tez:
Uluslararası-
112) "‘‘ Clinical Characteristics of the Hypertensive Patients with Myocardial Perfusion Defects and Normal Coronary Arteries,’’ ", Ural, D., A. Vural, T. Sahin, O. Caymaz, B. Komsuoglu., , XXI Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona Vol. 20, 86-585, 1999. , (1999)
Tez:
Uluslararası-
113) " ‘‘ Esansiyel Hipertansiyonun Aritmojenik Etkisinde Kadın ve Erkek Hastalar Arasındaki Farklar’’", Ural, D., A. Ağaçdiken, A. Özergin, A. Sekban, T. Şahin, K. Kulan, B. Komsuoğlu., , XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, (1998)
Tez:
Ulusal-
114) "‘‘ Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Ekokardiyografi ile Saptanan Diyastolik Disfonksiyon ile Ventrikül Aritmilerinin İlişkisi’’", Ural, D., A. Ağaçdiken, A. Övet, T. Şahin, M. Leventyüz, B. Komsuoğlu., , XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi., (1998)
Tez:
Ulusal-
115) "‘‘ Normal Solunum ile Transmitral Akım Profili Değişim Gösteren Hipertansif Hastaların Valsalva Manevrası ile Değerlendirilmesi’’", Ural, D., E. Ural, T. Şahin, T. Gündoğdu, M. Leventyüz, B. Komsuoğlu., , XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi., (1998)
Tez:
Ulusal-