9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) "“Dört Yaprakcikli Aort Kapak - Quadricuspis Aortic Valve,” ", Gürbüz, M, T. Şahin, A. Vural, D. Ural., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., , , (2010)
Tez:
-
2) " “Sag atriyumda hepatoselluler karsinom - Hepatocelluler carcinoma in the right atrium,” ", Gurbuz, M, T. Şahin, T. Kilic, Ö. Şenturk., Turk Kardiyoloji Derneği Arşivi., , , (2010)
Tez:
-
3) "“Anabolik Androjenik Steroidlerin Vasküler Yapı ve Endotel Fonksiyonları Üzerine Olan Etkileri’’.", Şahin, T., Z.N. Baytuğan, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, B. Komsuoglu., Türk Girişimsel Kardiloji Dergisi., 9, 128-134, (2010)
Tez:
-
4) "“Sol Ventrikülde Kisthidatik”.", Kandemir, Ç., T. Şahin, T. Kılıç, M. Kanko., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 438 , (2009)
Tez:
-
5) "Hypereosinophilic syndrome (Loeffler endocarditis),” ", Kandemir, C., T. Şahin , H. Cakmak, I.H. Bildirici. Kandemir, C., T. Şahin , H. Cakmak, I.H. Bildirici., Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 360, (2009)
Tez:
-
6) "Sağ Atriyumda Yılan Benzeri Trombüsü Olan Bir Hastada Gelişen Pulmoner Emboli”.", Şahin, T., T. Kılıç, E. Acar, U. Y. Çelikyurt., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 282 , (2009)
Tez:
-
7) "Yağ Aldırma İşleminin Nadir Bir Komplikasyonu: Pulmoner Emboli“.", Şahin, T., U. Y. Çelikyurt, E. Acar, T. Kılıç., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 211, (2009)
Tez:
-
8) "“İnteratriyal Septumun Lipomatöz Hipertrofisi”.", Şahin, T., T. Kılıç, U. Y. Çelikyurt, U. Bildirici., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 37, 187-189, (2009)
Tez:
-
9) "“Dilate Kardiyomiyopati Hastalarında İleri Mitral Yetersizlik Atriyal Trombogenezis ve Tromboembolik Olayları Engeller mi?”.", Kozdağ, G., D. Ural, M. Çetin, T. KIlıç, T. Şahin, A. Ağaçdiken, U.Bildirici, A.Vural, B. Komsuoğlu., MN Kardiyoloji., 16, 19-25, (2009)
Tez:
-
10) " “Successful Percutaneous Iintervention to Acute Myocardial Infarction Presenting with Typical Chest Pain in Transplanted Heart,” ", Bildirici, U. , U. Celikyurt , E. Ural, T. Sahin, A. Vural, C. Koz, D. Ural., Circ Journal., 73, 2166-8 , (2009)
Tez:
-
11) "“ Tako- Tsubo Syndrome in a Patient with Sudden Visual Loss: Case Report”.", Kiliç, T., E. Ural, T. Şahin, T. Sarısoy, H. Efendi, D. Ural., Türkiye Klinikleri Journal Cardiovascular Science. , 20, 217-21, (2008)
Tez:
-
12) "“ Evaluation of Metabolic Syndrome Frequency and Carotid Artery Intima-media Thickness as Risk Factors for Atherosclerosis in Patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease,” ", Aygun, C. , O. Kocaman, T. Sahin, S. Uraz, A.T. Eminler, A. Celebi, O. Senturk, S. Hulagu., Dig Dis Science., 53, 1352- 1358 , (2008)
Tez:
-
13) " “Endothelial Dysfunction in Turkish Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease,” ", Senturk, O., O. Kocaman, S. Hulagu, T. Sahin, C. Aygun, T. Konduk, A. Celebi., International Medicine Journal., 38, 183-189, (2008)
Tez:
-
14) "“Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Losartanın Serum Ürik Asit Düzeyi ve Ürik Asit Kliensi Üzerine Etkisi”.", Şengül, E., M. Akkaş, T. Şahin, E. Dervişoğlu, A. Yılmaz., MN Dahili Tıp Bilimleri Dergisi., 2, 104-106, (2007)
Tez:
-
15) " “Egzersiz ve Anabolik Aandrojenik Steroidlerin Sol Ventrikül Yapı ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”.", Şahin, T., Z.N. Baytuğan, A. Ağaçdiken, G. Kozdağ, D. Ural, G. Kahraman, T. Kılıç, U. Bildirici, B. Komsuoglu., İÜ. Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi., 4, 18-25, (2006)
Tez:
-
16) "“ İskemik ve Noniskemik İleri Mitral Yetersizliğinin Diyastolik Fonksiyonlar Üzerine Olan Etkilerini Farklı Ekokardiyografik Parametreler Kullanılarak Karşılaştırılması”.", Şahin, T., A. Boyacı, T. Kılıç, U. Bildirici, G. Kahraman, G. Kozdağ, A. Ağaçdiken, D. Ural, B. Komsuoglu., İÜ. Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi., 2, 22-28, (2006)
Tez:
-
17) "İleri Evre Kalp Yetersizliği ve Sol Dal Bloğu Olan Hastalarda Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Klinik Sonuçlara Etkisi”.", Kozdağ, G., A. Vural, D. Ural, A. Ağaçdiken, T. Şahin, T. Kılıç, G. Kahraman, E. Ural, B. Komsuoğlu., TGE Dergisi., 2, 79-83, (2005)
Tez:
-
18) ", “Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların Hangisinde Sol Atriyal Spontan Ekokontrast Gelişir?”.", Kozdağ, G., A. Vural, M. Özden, T. Şahin, D. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, T. Kılıç, E. Ural, B. Komsuoğlu., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 33, 2-9, (2005)
Tez:
-
19) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Sessiz Serebral İnfarktüs”.", Kozdağ, G., E. Çiftçi, A. Vural, M. Selekler, T. Şahin, D. Ural, G. Kahraman, A. Ağaçdiken, A. Demirci, S. Komsuoğlu, B. Komsuoğlu., MN Kardiyoloji., 11, 370-376 , (2004)
Tez:
-
20) "“Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonu ve Pulmoner Ven Akım Paterni Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, K. Süzer, B. Komsuoğlu., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 32, 91-98, (2004)
Tez:
-
21) " “Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Spontan Ekokontrast, Sol Atriyal Total Boşalma Fraksiyonu ve Reverse Remodeling Üzerine Etkisi”.", Vural, A., A. Ağaçdiken, D. Ural, T. Şahin, G. Kozdağ, G. Kahraman, E. Ural, H. Akbaş, K. Süzer, B. Komsuoğlu., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 31, 305-315, (2003)
Tez:
-
22) "“Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda Desendan Aortada Spontan Ekokontrastın Klinik ve Ekokardiyografik Belirleyicileri ve Embolik Olaylarla İlişkisi”.", Kozdağ, G., T. Şahin, A. Vural, G. Kahraman, D. Ural, A. Ağaçdiken, E. Ural, B. Komsuoğlu., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 31, 671-678, (2003)
Tez:
-
23) "“Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sessiz Miyokard İskemisi ile Aort Kapak Sklerozu Arasındaki İlişki”.", Şahin, T., D. Ural, F. Berk, E. Ural, A. Ağaçdiken, G. Kahraman, A. Vural, M. Özden, H. Demir, C. Aktolun, B. Komsuoğlu., Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi., 31, 29-34, (2003)
Tez:
-
24) "“Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Transmitral Akım Profilinde Vurular Arası Değişkenlik”.", Ural, D., E. Ural, G. Kahraman, T. Şahin, T. Gündoğdu, B. Komsuoğlu., MN Kardiyoloji., 7, 290-294, (2000)
Tez:
-