9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Tez Danışmanlık Bilgileri:

1 ) 2010 | Tez Konusu: Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi Yapılan Sol Dal Bloklu Hastalarda Tedavinin Sol Ventrikül Rotasyonel Mekanikler Üzerine Olan Etkilerinin Speckle Tracking Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: Dr. Aykut Tantan
Diğer Danışman: | Durum: Bitti
2 ) 2006 | Tez Konusu: “Nonkardiyak Cerrahi Uygulanacak Hastalarda Perioperatif Kardiyak Komplikasyonlarla İlişkili Faktörler ve Preoperative Brain Natriüretik Peptid Seviyeleri ile Komplikasyonların Öngörülmesi”.
Tez Seviyesi: Bitirme Tezi | Öğrenci: A. Boyacı
Diğer Danışman: | Durum: Bitti