9 Aralık 2019 | Pazartesi
 

Eğitim Bilgileri:

Doktora Tez: ²Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Aort Kapak Sklerozu ile Klinik, Biyokimyasal, Ekokardiyografik Parametreler ve Sessiz İskemi İlişkisi”.
Danışman: Prof. Dr. Baki Komsuoğlu
Alan: Kardiyoloji
Üniversite: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tarih: 1997 - 2001
Yüksek Lisans Tez:
Danışman:
Alan:
Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tarih: 1998 - 2004
Lisans :
Üniversite:
Tarih: -