17 Kasım 2019 | Pazar
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "Effects of Basalt Fiber and Boron Oxide Hybrid Addition on Adhesive Wear and Thermomechanical Properties of TPE Matrix Composites", Okan Gul, N.Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
2) "Zeolite and Carbon Fiber Reinforced PPS Matrix Hybrid Composites: Tribological and Thermomechanical Properties ", Ugur Dincer, Aytunc Kizil, Okan Gul, N.Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
3) "Investigation the Tribological and Thermomechanical Properties of Bentonite and Basalt Fiber Reinforced PPS Matrix Composites ", Aytunc Kizil, Ugur Dincer, Okan Gul, N.Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY-TURKEYTRIB’18, , , (2018)
Tez:
Uluslararası-
4) "Effect of Chain Extender and Impact Modifier Addition on Adhesive Wear and Thermal Properties of Recycled Polycarbonate", Ecem Karatas, Nevin Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2017), 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Simultaneously Improvement of the Mechanical Strength and Fractural Toughness Properties of Recycled Polycarbonate in the Presence of Diisocyanate Based Chain Extender and Glycidyl Methacrylate Terpolymer Based Impact Modifier", Ecem Karatas, Nevin Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2017), 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition (APMAS 2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Investigation the Effect of Chain Extender Addition on the Adhesive Wear, Thermal and Thermomechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Polyamide 6,6 Composites", Gul O., Karatas E., Karsli N.G., Yilmaz T., 9th International Conference on Tribology, BALKANTRIB’17, 13-15 September, Cappadocia, TURKEY, , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Investigation Effect of Graphene Nanoplatelet and 1,4-phenylene-bis- oxazoline Chain Extender Addition on Adhesive Wear and Thermomechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced PA6,6 Composites", Karatas E., Gul O., Karsli N.G., Yilmaz T., 9th International Conference on Tribology, BALKANTRIB’17, 13-15 September, Cappadocia, TURKEY, , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "Investigation Adhesive Wear and Thermomechanical Properties of Carbon Fiber Reinforced Poly(Phenylene Sulphide) Composites In The Presence Of Graphene Nanoplatelet and Glycdyl Metachrylate Terpolymer", Karatas E., Gul O., Karsli N.G., Yilmaz T., 9th International Conference on Tribology, BALKANTRIB’17, 13-15 September, Cappadocia, TURKEY, , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
9) "POLİFENİLENSÜLFİD MATRİSLİ KOMPOZİTLERDE KISA CAM FİBER TAKVİYESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ", Hülya Yetiştiren, Adalet Zeren, Taner Yılmaz, Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, UMAS 2017, , , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
10) "Effects of Coupling Agent Addition on the Fracture Toughness, Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Glass Fiber Reinforced Polyamide 6,6 Matrix Composites", Okan Gul, Ecem Karatas, N. Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
11) "Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Graphene Nanoplatelet and Carbon Fiber Reinforced Poly(Phenylene Sulphide) Composites In The Presence Of Glycidyl Methacrylate Terpolymer as Matrix Modifier", Okan Gul, Ecem Karatas, N. Gamze Karsli, Taner Yilmaz, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
12) "Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Carbon Fiber and Graphene Nanoplatelet Reinforced Polyamide 6,6 Hybride Composites: Effect of Chain Extender Addition", Ecem Karatas, Okan Gul, N.Gamze Karsli, Taner Yilmaz, International Academic Research Congress-INES 2017, International Academic Research Congress-INES 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
13) "Investigation the Adhesive Wear, Mechanical and Thermal Properties of Polyamide 6,6 in the Presence of PBO, CBC and POSS Chain Extender", Okan Gul, Ecem Karatas, N.Gamze Karsli, Taner Yilmaz, International Academic Research Congress-INES 2017, International Academic Research Congress-INES 2017, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
14) "Simultaneously Improvement of the Mechanical Strength and Fractural Toughness Properties of Recycled Polycarbonate", Davut Demir, N. Gamze Karslı, Taner Yılmaz, MACRO 2016-46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS, MACRO 2016-46th IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
15) "INVESTIGATION OF THERMAL, MECHANICAL PROPERTIES AND ABRASIVE WEAR BEHAVIOUR OF PUMICE PARTICLE, SHORT CARBON FIBRE AND POSS REINFORCED PPS", Sinan YILMAZ, Alp Eren ŞAHİN, Okan GÜL, Tamer SINMAZÇELİK, Taner YILMAZ, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2016), The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2016), , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
16) "TRIBOLOGICAL PERFORMANCE OF SHORT CARBON FIBER AND PUMICE PARTICLE REINFORCED PPS/PA66 BLEND", Alp Eren ŞAHİN, Sinan YILMAZ, Tamer SINMAZÇELİK, Taner YILMAZ, The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) , The International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) , , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
17) "Effects of Terpolymer Addition on The Thermal and Termomechanical Properties of Poly Phenylene Sulfide ", Beysim Çetin, Alp Eren Şahin, Taner Yılmaz, Tamer Sınmazçelik, İsmail Cürgül, , 6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
18) "Isıl Yaşlanma ve Takviye Malzemesi Türünün Poli(Eter Eter Keton) Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Etkisi", Şadi Demirkol, Nevin Gamze Karslı, Taner Yılmaz, I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri", I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri", , , (2015)
Tez:
Ulusal-
19) "Geri Dönüştürülmüş PET/Polikarbonat Harmanlarının Özelliklerinin Zincir Uzatıcı Kullanılarak İyileştirilmesi", Okan Gül, Nevin Gamze Karslı, Sinan Yılmaz, Taner Yılmaz, , I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu"Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri", , , (2015)
Tez:
Ulusal-
20) "Fracture Toughness Evaluation Of Toughened Polyamide 6 with Lotader And Chain Extenders", "Sinan Yilmaz", "Taner Yilmaz", The Twenty-second Annual International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING , (ICCE-22), , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
21) "FARKLI KALIP SICAKLIKLARINDA ÜRETİLEN POSS KATKILI PA 6 MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN KIRILMA DAVRANIŞLARININ ESAS KIRILMA İŞİ METODU İLE KARAKTERİZASYONU", "Sinan YILMAZ", "Abdulsamet GÖR", "Taner YILMAZ", , II. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu - KOMPEGE, , , , (2013)
Tez:
Ulusal-
22) "Farklı Dolgu Maddeleri ile Takviye Edilmiş ABS/PA6 Polimer Karışımlarının Erozif Aşınma Davranışının İncelenmesi", Nevin Gamze Karslı, Taner Yılmaz, Ayşe Aytaç, Güralp Özkoç, III. Uluslar arası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı, İzmir, , III. Uluslar arası Polimerik Kompozitler Sempozyumu, Sergisi ve Çalıştayı, İzmir, , , (2012)
Tez:
Uluslararası-
23) "Cam Elyafı ve Kalsit Takviyeli ABS/PA6 Kompozitlerin Kırılma Davranışlarının Esas Kırılma İşi Yöntemi ile İncelenmesi", B.Kahraman, S.Yılmaz, T.Yılmaz, 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi konferansı, Çanakkale, Türkiye, 5-8 Eylül, , 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi konferansı, Çanakkale, Türkiye, 5-8 Eylül, , 49, (2012)
Tez:
Ulusal-
24) "Hidrotermal Yaşlandırmanın Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Malzemenin Kırılma Davranışına Etkisi", Yılmaz, A. Armağan Arıcı, T. Yılmaz, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, , , 74, (2010)
Tez:
Ulusal-
25) "Sürekli cam fiber takviyeli Polyphenylenesulphide (PPS) matrisli kompozitlerde asit ortamın pim ile yük taşıma performansına etkisi", Yılmaz, T., Sınmazçelik, T., 7. Uluslar arası kırılma konferansı, Kocaeli, Kocaeli, , 609-622, (2005)
Tez:
Uluslararası-
26) "Farklı geometrik birleştirme parametrelerinin ve fiber yönlenme şekillerinin kompozit panellerin pim ile yük taşıma performansına etkisi", Yılmaz, T., Sınmazçelik, T., 7. Uluslar arası kırılma konferansı, Kocaeli, , , 671-686, (2005)
Tez:
Uluslararası-
27) "Yüksek darbe dayanımlı polistiren (YDDPS) malzemenin farklı enerjili darbeler altındaki kırılma davranışı ", Şahin, T., Sınmazçelik, T., Yılmaz, T., 7. Uluslar arası kırılma konferansı, Kocaeli, , , 933-943, (2005)
Tez:
Uluslararası-
28) "Yüksek darbe dayanımlı polistiren (YDDPS) malzemede darbeli yorulma davranışı", Şahin, T., Sınmazçelik, T., Yılmaz, T., 7. Uluslar arası kırılma konferansı, Kocaeli, , , 1067-1077, (2005)
Tez:
Uluslararası-
29) "Impact-Fatigue behaviour of Carbon/Polyetherimide (PEI) composite materials", Sınmazçelik,T., Arıcı, A., Yılmaz, T., 11th European Conference on Composite Materials (ECCM11), Rhodes-GREECE, , , Book of abstracts p.p 305-307, (2004)
Tez:
Uluslararası-
30) "Weathering effects on the impact, bulk and surface properties of Polyphenylene Sulphide (PPS) composites", Sınmazçelik, T., Ateş, B.H., Yılmaz, T., 11th European Conference on Composite Materials (ECCM11), Rhodes-GREECE, , , , Book of abstracts p.p 109-111, (2004)
Tez:
Uluslararası-
31) "Chemical corrosion effects on the impact, bulk and surface properties of Polyphenylenesulphide (PPS) composites", Sınmazçelik, T., Ateş, B.H., Yılmaz, T., CMES1-04, The First Cappadocia Mechanical Engineering Symposium, Ürgüp-TURKEY, , , p.p 648-655, (2004)
Tez:
Uluslararası-
32) "Statik yükleme şartlarında Karbon/PPS kompozitlerin pim ile yük taşıma performanslarının incelenmesi", Yılmaz, T., Sınmazçelik, T., Havacılıkta ileri teknolojiler ve uygulamaları sempozyumu, HİTEK, İstanbul, , , 65-70, (2004)
Tez:
Ulusal-
33) "Microstructure effects on tribological performance on PEEK and PEEK Composites", Sınmazçelik, T., Yılmaz, T., 4th International Conference on Tribology ”Balkantrib2002”, Erciyes University, , , p. 124-131, (2002)
Tez:
Uluslararası-