13 Kasım 2019 | Çarşamba
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "An Experimental and Computational Study on the Synthesis of 1-(2-phenyl-2-(2- phenylhydrazineylidene)ethyl)-1H-imidazole", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, International Science and Technology Conference, ISTEC 2017 Berlin Germany, International Science and Technology Conference, ISTEC 2017 Berlin Germany, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "PATLAYICI ORTAMLARDAKI IS KAZALARI VE BU ORTAMLARIN IS GÜVENLIGI AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI", Ahmet Pehlivanoğlu, Taner Erdogan, 2nd International Congress on Occupational Safety and Security, 2017, Kocaeli Turkey, 2nd International Congress on Occupational Safety and Security, 2017, Kocaeli Turkey, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Adsorption of Sunset Yellow FCF onto MCM-41", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, International Science and Technology Conference, ISTEC, 2017 Berlin Germany, International Science and Technology Conference, ISTEC, 2017 Berlin Germany, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Bazı Yeni 3-(4-klorofenil)-1-fenil-2-propen-1-on O-benzil Oksimlerin Sentezi Üzerine Deneysel ve Hesaplamalı Çalısma", Taner Erdogan, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana Türkiye, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana Türkiye, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Kalkon Oksimlerin Sentezi Için Mikrodalga Yardımlı Yeni Bir Metod Üzerinde Deneysel ve Hesaplamalı Bir Çalısma", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Comparison of Cornelian Cherry Stones Activated Carbon with Carbon Nanotubes for Food Dye Adsorption", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017), 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM APRICOT STONES WASTE AS LOW-COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF FOOD DYE FROM AQUEOUS SOLUTION ", FATMA OGUZ ERDOGAN, TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
8) "A NEW MICROWAVE ASSISTED SYNTHETIC METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 2-(1H-BENZO[D]IMIDAZOL-1-YL)-1-PHENYLETHAN-1-ONE OXIMES: AN EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY ", TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "Bazı Yeni 1-(2-Alkoksi-2-feniletil)-1H-benzimidazol ve 1-(2-Alkoksi-2-(furan-2-il)etil)-1H-benzimidazol Türevlerinin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
10) "Bazı Yeni 2-(1H-Benzimidazol-1-il)-1-feniletanon O-alkil oksimler ve 2- (1H-Benzimidazol-1-il)-1-(furan-2-il)etanon O-alkil Oksimlerin Sentezi", Ö.Özel Güven, T.Erdoğan, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
11) "Bazı Yeni Furil ve Benzimidazol Sübstitüe Aril Oksim Eterlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması", Özden Özel Güven, Taner Erdogan, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
12) "Bazı Yeni Fenil ve Benzimidazol Sübstitüe Oksim Eterlerin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
13) "Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers", Ö.Özel Güven, T.Erdoğan, H. Göker, S.Yıldız, International Conference on Organic Chemistry, International Conference on Organic Chemistry, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
14) "Biyolojik Aktiviteye Sahip Çeşitli İzoksazolidin Türevlerinin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
15) "2-(1H-Benzo[d]imidazol-1-il)-1-(furan-2-il)Etanon ve Türevlerinin Hazırlanması", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-