18 Ocak 2019 | Cuma
 

Bildiri Bilgileri:

BilgiKapsamDosya
1) "An Experimental and Computational Study on the Synthesis of 1-(2-phenyl-2-(2- phenylhydrazineylidene)ethyl)-1H-imidazole", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, International Science and Technology Conference, ISTEC 2017 Berlin Germany, International Science and Technology Conference, ISTEC 2017 Berlin Germany, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
2) "PATLAYICI ORTAMLARDAKI IS KAZALARI VE BU ORTAMLARIN IS GÜVENLIGI AÇISINDAN DEGERLENDIRILMESI", Ahmet Pehlivanoğlu, Taner Erdogan, 2nd International Congress on Occupational Safety and Security, 2017, Kocaeli Turkey, 2nd International Congress on Occupational Safety and Security, 2017, Kocaeli Turkey, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
3) "Adsorption of Sunset Yellow FCF onto MCM-41", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, International Science and Technology Conference, ISTEC, 2017 Berlin Germany, International Science and Technology Conference, ISTEC, 2017 Berlin Germany, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
4) "Bazı Yeni 3-(4-klorofenil)-1-fenil-2-propen-1-on O-benzil Oksimlerin Sentezi Üzerine Deneysel ve Hesaplamalı Çalısma", Taner Erdogan, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana Türkiye, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Adana Türkiye, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
5) "Kalkon Oksimlerin Sentezi Için Mikrodalga Yardımlı Yeni Bir Metod Üzerinde Deneysel ve Hesaplamalı Bir Çalısma", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
6) "Adsorption of N2 and CO2 on Various Zeolites", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
7) "Comparison of Cornelian Cherry Stones Activated Carbon with Carbon Nanotubes for Food Dye Adsorption", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017), 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences Technologies (ITWCCST-2017), , , (2017)
Tez:
Uluslararası-
8) "PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM APRICOT STONES WASTE AS LOW-COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF FOOD DYE FROM AQUEOUS SOLUTION ", FATMA OGUZ ERDOGAN, TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
9) "A NEW MICROWAVE ASSISTED SYNTHETIC METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 2-(1H-BENZO[D]IMIDAZOL-1-YL)-1-PHENYLETHAN-1-ONE OXIMES: AN EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY ", TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Tez:
Uluslararası-
10) "Adsorption of textile dye from aqueous solutions with MCM-41", Fatma OGUZ ERDOGAN, Taner ERDOGAN, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
11) "Disperse Yellow 211 Boyasının Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi", Fatma Oguz Erdogan, Taner Erdogan, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
12) "Mikrodalga Yöntemiyle Elde Edilen Aktif Karbonların Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi, , , (2015)
Tez:
Ulusal-
13) "Preparation of activated carbon from waste cherry stones by KOH and NaOH activations for hydrogen sorption", Fatma OGUZ ERDOGAN, Taner ERDOGAN, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry , 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry , , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
14) "Microporous activated carbon prepared from cherry stones using microwave activation with zinc chloride", Taner ERDOGAN, Fatma OGUZ ERDOGAN, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
15) "Comparison of Hydrogen Sorption Properties of Activated Carbons Prepared by H3PO4 and K2CO3 Activation of Cherry Stones", Taner ERDOGAN, Fatma OGUZ ERDOGAN, CHEMTECH 15, Chemical Technologies and Chemical Engineering Conference, CHEMTECH 15, Chemical Technologies and Chemical Engineering Conference, , , (2015)
Tez:
Uluslararası-
16) "Improvement of Surface Characteristics for Disperse Yellow 211 Adsorption by Microwave Assisted H3PO4 Activation: Kinetics and Equilibrium Study", Taner ERDOĞAN, Fatma OĞUZ ERDOGAN, Aegean Analytical Chemistry Days, AACD 2014., Aegean Analytical Chemistry Days, AACD 2014., , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
17) "Optimization of Microwave Preparation Conditions for Activated Carbon from Cherry Stones for Methyl Orange Dye Adsorption", Taner ERDOĞAN, Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Chemical Physics Congress, CPC-11, Chemical Physics Congress, CPC-11, , , (2014)
Tez:
Ulusal-
18) "Effect of pH and Temperature on the Adsorption of Textile Dye onto Nanotube", Fatma OĞUZ ERDOĞAN, Taner ERDOĞAN, International Symposium on Molecular Chemistry , International Symposium on Molecular Chemistry , , , (2014)
Tez:
Uluslararası-
19) "Yenebilir Yağ/Yağ Asitlerinden Elde Edilen Kopolimerlerin Mekanik Özellikleri ve DNA Adsorpsiyonu", B. Çakmaklı, A. Mutlu, M. Dükel, T. Erdoğan, B. Hazer, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
20) "Bazı Yeni 1-(2-Alkoksi-2-feniletil)-1H-benzimidazol ve 1-(2-Alkoksi-2-(furan-2-il)etil)-1H-benzimidazol Türevlerinin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, 24. Ulusal Kimya Kongresi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2010)
Tez:
Ulusal-
21) "Bazı Yeni 2-(1H-Benzimidazol-1-il)-1-feniletanon O-alkil oksimler ve 2- (1H-Benzimidazol-1-il)-1-(furan-2-il)etanon O-alkil Oksimlerin Sentezi", Ö.Özel Güven, T.Erdoğan, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2009)
Tez:
Ulusal-
22) "Bazı Yeni Furil ve Benzimidazol Sübstitüe Aril Oksim Eterlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması", Özden Özel Güven, Taner Erdogan, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2008)
Tez:
Ulusal-
23) "Bazı Yeni Fenil ve Benzimidazol Sübstitüe Oksim Eterlerin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2007)
Tez:
Ulusal-
24) "Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers", Ö.Özel Güven, T.Erdoğan, H. Göker, S.Yıldız, International Conference on Organic Chemistry, International Conference on Organic Chemistry, , , (2007)
Tez:
Uluslararası-
25) "Biyolojik Aktiviteye Sahip Çeşitli İzoksazolidin Türevlerinin Sentezi", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, XIX. Ulusal Kimya Sempozyumu, , , (2005)
Tez:
Ulusal-
26) "2-(1H-Benzo[d]imidazol-1-il)-1-(furan-2-il)Etanon ve Türevlerinin Hazırlanması", Özden Özel Güven, Taner Erdoğan, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, , , (2004)
Tez:
Ulusal-