15 Ekim 2018 | Pazartesi
 

Yayınlar

SCI Kapsamlı Yayın Bilgileri:
 • "An Improved, Efficient and Microwave Assisted Synthetic Method for the Synthesis of Chalcone Oximes: An Experimental and Computational Study", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, Letters in Organic Chemistry, 15, 99, (2018)
 • "Characterization of the adsorption of disperse yellow 211 on activated carbon from cherry stones following microwave-assisted phosphoric acid treatment", Taner Erdogan, Fatma Oguz Erdogan, Analytical Letters, DOI:1080/00032719.2015.1065879, 917, (2016)
Devamı »
SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:
 • "The First Synthesis of Some Novel 4-Chloro Chalcone Based Oxime Ethers: An Experimental and Computational Study", Taner Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20, 475-489, (2016)
Devamı »
Bildiri Bilgileri:
 • "PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM APRICOT STONES WASTE AS LOW-COST ADSORBENT FOR REMOVAL OF FOOD DYE FROM AQUEOUS SOLUTION ", FATMA OGUZ ERDOGAN, TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
 • "A NEW MICROWAVE ASSISTED SYNTHETIC METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 2-(1H-BENZO[D]IMIDAZOL-1-YL)-1-PHENYLETHAN-1-ONE OXIMES: AN EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY ", TANER ERDOGAN, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE-ISTEC 2016, , , (2016)
Devamı »

Dersler

 • PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA, İş Sağlığı ve Güvenliği,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Yüksek Lisans
 • BİLGİSAYAR 1, Teknik Programlar,
  • Dili: Türkçe | Seviye: Ön Lisans
Devamı »

Projeler

 • Bazı Yeni Dihidropirimidinon Türevlerinin Sentezi Bunların Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması
  KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. (2011)
 • Bazı yeni fenil, furil ve benzimidazol sübstitüe oksim eterlerin sentezi ve bunların biyolojik aktivitelerinin araştırılması
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2007)
 • N-Alkil sübstitüe furil nitronların eldesi ve bunların halkakatılma reaksiyonları üzerinde çalışmalar
  Diğer tarafından desteklenmiştir. (2004)
Devamı »